In memoriam: prof. Vitalija Rudzkienė - MRU
Naujienos

28 kovo, 2022
In memoriam: prof. Vitalija Rudzkienė
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas

Su giliu liūdesiu pranešame, jog eidama 71-uosius metus kovo 17 dieną staiga mirė Mykolo Romerio universiteto profesorė Vitalija Rudzkienė. Vitalija buvo ilgametė Mykolo Romerio universiteto darbuotoja, kuri garsino Universiteto vardą. Savo akademinės kelionės metu ji kūrė metodologiją rinkos tyrimams atlikti, vėliau, būdama dėstytoja, studentams dėstė statistiką, statistinės analizės metodus, statistines valdymo technologijas bei teisinę statistiką. Tapusi Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekane Vitalija vadovavo studijų programų rengimui ir įgyvendinimui, studijų organizavimui bei projektų rengimui, taip pat sėkmingai organizavo fakulteto mokslinę veiklą, plėtė ryšius su socialiniais ir užsienio partneriais. Profesorė visuomet buvo pasitempusi, jaunatviška, žvali, mėgo bendrauti su studentais, negailėdama jiems nei patarimų, nei pastabų.

Vitalija Rudziekienė 1994–2000 metais dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, 1996–1999 buvo Fundamentinių mokslų fakulteto prodekanė. Mykolo Romerio universitete pradėjo dirbti 2000 m., kuriame tapo Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dėstytoja, 2004 m. atliko habilitacijos procedūrą, vėliau, 2005 m. jai suteiktas profesorės vardas. Taip pat 2005 m. ji tapo Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekane, kuriame dirbo iki 2010 m.

Savo akademinės kelionės metu profesorė publikavo daugiau nei 90 mokslinių straipsnių, kurių nemaža dalis įtraukta į Web of Science ir kitas duomenų bazes. Mokslinius pranešimus skaitė daugiau nei 50 mokslinių konferencijų, organizuotų Lietuvoje ir užsienio šalyse. Stažavosi Pavijos universitete Italijoje ir Katalonijos universitete Ispanijoje. Garsinant Universiteto vardą, aktyviai dalyvavo rengiant doktorantus, ruošė nacionalinius ir tarptautinius mokslo programų projektus.

Mykolo Romerio universiteto bendruomenėje Vitalija bus atsimenama ne tik kaip darbuotoja, garsinusi ir kūrusi Universiteto vardą, bet ir kaip išskirtinai šviesi, geranoriška ir labai nuoširdi asmenybė, kuriai visuomet pirmoje vietoje buvo žmogus.