Ramutė Narkūnienė apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

11 vasario, 2022
Ramutė Narkūnienė apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Ramutę Narkūnienę (Vadybos ir politikos mokslų institutas), 2022 m. vasario 11 d. apgynusią vadybos mokslo krypties (S 003) daktaro disertaciją „Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros tendencijų modeliavimas didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste“. 

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Vladimiras Gražulis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Gynimo taryba:
Pirmininkas  prof. dr. Tadas Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).
Nariai:
prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003);
prof. dr. Iveta Mietule (Rezeknės technologijų akademija, Latvijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
prof. dr. Skaidrė Žičkienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Brigita Žuromskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Šiuo disertaciniu darbu siekiama išspręsti mokslinę problemą – nustatyti, kokios yra teorinės turizmo sektoriaus darnios plėtros prielaidos (konkurenciniai pranašumai) ir kaip gali būti modeliuojamos turizmo sektoriaus plėtros tendencijos siekiant didinti turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste. Disertacijoje teoriniu aspektu analizuojama turizmo sektoriaus plėtros valdymo problematika darnumo kontekste bei turistinių regionų konkurencingumas, parengiamas teorinėmis prielaidomis grindžiamas turizmo sektoriaus plėtros tendencijų, didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste, modelis. Remiantis teoriniu ir empiriniu tyrimais, pateikiamas Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros tendencijų, didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste, modelis. Nustatytos Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros, didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste, tendencijos, kurios modeliuojamos per turizmo sektoriaus transformacijas įgalinančią vadybą, vidaus turizmo augimą, didėjantį visuomenės mobilumą bei turizmo sektoriaus atsparumo stiprinimą.