Stiprinamas bendradarbiavimas su VU ir Finansų ministerija viešųjų finansų klausimais - MRU
Naujienos

1 liepos, 2022
Stiprinamas bendradarbiavimas su VU ir Finansų ministerija viešųjų finansų klausimais
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Įvykis

Siekiant plėsti aukštojo mokslo ir valstybinių institucijų partnerystę, didinti studentų įsitraukimą valstybės finansų klausimais bei visuomenės švietimą, Finansų ministerija inicijuoja bendradarbiavimo sutarčių su Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetais pasirašymą.

Finansų ministerija kartu su aukštosiomis mokyklomis įgyvendins įvairius projektus ir iniciatyvas, susijusias su finansų valdymu ir duomenų atvėrimu. Ministerijos ekspertai prisidės prie aukštųjų mokyklų vykdomų tyrimų ar mokslinių darbų viešųjų finansų temomis rengimo bei jų rezultatų viešinimo, konsultuos studentus, rašančius baigiamuosius darbus, o aukštųjų mokyklų mokslininkai pagal poreikį bus kviečiami dalyvauti sprendžiant aktualias Finansų ministerijai problemas, skatins didesnį studentų įsitraukimą viešųjų finansų  klausimais bei kt.

Viešųjų finansų temas gvildenti padės Finansų ministerijos sukurta svetainė „Atviri Lietuvos finansai“ (www.lietuvosfinansai.lt). 

„Stengiamės didinti viešųjų finansų valdymo  ir naudojimo efektyvumą bei formuoti aiškią, skaidrią, duomenimis grįstą politiką, į valstybės finansų valdymą vis labiau įtraukiant ir visuomenę. Todėl nuolat ieškome naujų būdų ir formų šių tikslų kokybiškam įgyvendinimui. Atverdami viešųjų finansų duomenis tikimės sutelkti įvairias visuomenės grupes dialogui, diskusijoms ir tyrimams“, – teigia projekto „Atviri Lietuvos finansai“ vadovė, Valstybės iždo departamento direktorė Rasa Kavolytė.

Svetainėje „Atviri Lietuvos finansai“ pateikiami valstybės, savivaldybių, Sodros, Privalomojo sveikatos draudimo fondų finansinius duomenis nuo 2015 m. Čia galima rasti ir išvestinius duomenis, leidžiančius susipažinti su tam tikrais viešojo sektoriaus subjektų veiklos efektyvumo rodikliais. Svetainėje taip pat pateikiami detalūs valstybės biudžeto mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams, projektų vykdytojams bei kitiems subjektams. Viena naujausių svetainės skilčių – Savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas, kuriuo naudojantis galima pamatyti bendrą bei atskirų sričių ir rodiklių kiekvienos savivaldybės įvertinimą, palyginti ją su kitomis savivaldybėmis bei pamatyti pokyčius 2013-2020 m. 

„Valstybės ekonominės politikos studijų programoje jau šiandien turime studentų, kurie dirba viešajame sektoriuje ir studijų metu nagrinėja valstybės ekonominės politikos klausimus ir problemas, įskaitant ir viešųjų finansų temas. Bendradarbiavimas su Finansų ministerija užtikrins dar gilesnį valstybinių institucijų įsitraukimą, o  galimybė naudotis  svetainės „Atviri Lietuvos finansai“ duomenimis leis tiek mokslininkams, tiek studentams atlikti išsamesnius tyrimus, kurių rezultatai ir įžvalgos gali būti naudingos ir viešojo sektoriaus institucijoms. Tikimės, kad šis bendradarbiavimas padidins studentų įsitraukimą į valstybės finansų klausimų  nagrinėjimą ir jų kompetencijas“, – sako VU EVAF Valstybės ekonominės politikos programos vadovė Laimutė Urbšienė.

„Lietuvos darbdaviai jau kurį laiką jaučią finansų valdymo specialistų badą. Vien per pastarąjį mėnesį darbo pasiūlos ir paieškos portaluose galima buvo stebėti virš 300 darbuotojų, gebančių dirbti finansų sektoriuje, stygių. Todėl finansų valdymo sritis neabejotinai turi didelį poreikį darbo rinkoje. Didžiuojamės, kad MRU jau turi 12 metų istoriją auginant Finansų valdymo specialistus. Kartu su Finansų ministerija ketiname aktyviai bendradarbiauti, dalintis patirtimi, stiprinti studijų turinį, vystyti mentorystės programą studentams, organizuoti renginius, dalyvauti projektinėje veikloje ir kt.“, – teigia MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto prodekanė strateginėms partnerystėms ir inovacijoms doc. dr. Lidija Kraujalienė.

Tikimasi, kad Finansų ministerijos ir Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetų bendradarbiavimas prisidės prie viešųjų finansų skaidrumo, geresnio jų valdymo bei pasitikėjimo mūsų valstybe.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos portalas.