Mykolo Romerio universitetas kartu su Lenkijos ir Ukrainos partneriais įkūrė Akademinio ir analitinio Liublino trikampio tinklą - MRU
Naujienos

30 gegužės, 2023
Mykolo Romerio universitetas kartu su Lenkijos ir Ukrainos partneriais įkūrė Akademinio ir analitinio Liublino trikampio tinklą
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas
Mokslas

2023 m. gegužės 29 d. Liubline pasirašyta deklaracija ir įkurtas Akademinis ir analitinis Liublino trikampio tinklas (angl. Academic and Analytical Lublin Triangle Network). Tarp šio tinklo įkūrėjų yra Mykolo Romerio universitetas, kuriam renginyje atstovavo Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Darius Štitilis.

„Tikimasi, kad universitetų ir analitinių centrų, priklausančių Akademiniam ir analitiniam Liublino trikampiui, veikla prisidės prie saugaus Vidurio Europos regiono koncepcijos kūrimo ir įgyvendinimo“, – teigia Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Darius Štitilis.

Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų 2020 m. gegužės 28 d. deklaracijoje dėl Liublino trikampio įsteigimo išreikšta politinė valia stiprinti ryšius ir regiono sanglaudą, skatinti tarpusavio kontaktus ir bendradarbiavimą, įskaitant mokslininkų ir ekspertų bendradarbiavimą. Tai patvirtinta ir ministrų ir Deklaracijoje dėl bendro Europos paveldo ir bendrų Europos vertybių, pasirašytoje 2021 m. lapkričio 7 dieną. Glaudesnis trišalis bendradarbiavimas paskatino Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos akademinių ir analitinių centrų atstovus sukurti Akademinio ir analitinio Liublino trikampio tinklą.

Iniciatyvos tikslas – teikti akademinę ir ekspertinę informaciją Liublino Trikampio valstybių politinių sprendimų priėmimo centrams apie pokyčius, vykstančius regioniniu lygmeniu, ypač Vidurio Europoje, tarptautinėje globalioje sistemoje ir apie šių pokyčių vidines sąlygas. Taip pat siekiama per išskirtinį bendradarbiavimo formatą sustiprinti akademinės bendruomenės ir analitinių-ekspertinių centrų, sudarančių Akademinį-analitinį Liublino trikampio tinklą, poziciją Europos, transatlantinėje ir globalioje mokslinių tyrimų ir švietimo erdvėje bei stiprinti mokslinių tyrimų kokybę, ypač šiuolaikinių tarptautinių santykių ir jų sąlygų srityje.

Tinklo deklaracija pasirašyta gegužės 29 ir 30 dienomis vykusio forumo metu. Liublino Centrinės Europos forumas „Vidurio Europa karo šešėlyje: iššūkiai ir perspektyvos” (angl. Central Europe in the Shadow of War: Challenges and Perspectives) – pirmoji iš tarptautinių konferencijų, kurią organizavo Akademinio ir analitinio Liublino trikampio veiklos partneriai.  

Kviečiame susipažinti su Forumo programa čia.