Viešojo administravimo krypties studijos bus akredituotos maksimaliam 7 metų laikotarpiui - MRU
Naujienos

8 vasario, 2023
Viešojo administravimo krypties studijos bus akredituotos maksimaliam 7 metų laikotarpiui
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), vadovaudamasis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika, atliko Mykolo Romerio universiteto (MRU) vykdomų viešojo administravimo krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų ekspertinį išorinį vertinimą.

SKVC, vadovaudamasis ekspertų parengtomis MRU viešojo administravimo krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis bei Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 13 punktu ir atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, priėmė sprendimą akredituoti Viešojo administravimo pirmosios ir antrosios pakopos studijas maksimaliam 7 metų laikotarpiui.

Viešojo administravimo studijos skirtos parengti viešojo administravimo profesionalus, galinčius išspręsti Lietuvos valstybei keliamus iššūkius, susijusius su moderniu šalies valdymu ir jos interesų gynimu ES bei globalioje erdvėje.

Studentams suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Šių programų absolventai gali siekti karjeros valstybinėse viešojo sektoriaus organizacijose, teritorinės savivaldos įstaigose, privačiose bei nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse ar kitose su viešuoju administravimu susijusiose organizacijose ir įmonėse.