Magistrantų iš Kazachstano stažuotė MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultete – galimybė dalintis žiniomis bei gerosiomis patirtimis - MRU
Naujienos

31 spalio, 2023
Magistrantų iš Kazachstano stažuotė MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultete – galimybė dalintis žiniomis bei gerosiomis patirtimis
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Spalio 16-29 d. MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo institute stažavosi bei kėlė kvalifikaciją Viešojo administravimo akademijos prie Kazachstano Prezidento magistrantai.

Viešojo administravimo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas yra įsitikinęs, kad  „tokios tarptautinės stažuotės sudaro sąlygas ne tik dalintis  žiniomis ir gerosiomis viešojo sektoriaus organizacijų praktikomis su kitų šalių atstovais, bet ir mokytis iš svečių patirties, pasisemti kitokio požiūrio, dalyvauti tarpkultūriniuose mainuose.“

Viešojo administravimo akademijoje prie Kazachstano Prezidento mokosi įvairių lygių Kazachstano viešojo sektoriaus vadovai, todėl jiems buvo suorganizuotos pažintinės stažuotės  įvairiose Lietuvos valstybės institucijose – Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Vilniaus m. savivaldybėje, vietos bendruomenėse ir kt.

Magistrantams paskaitas skaitė ir konsultavo MRU viešojo administravimo bei ekonomikos ir politikos mokslų tyrėjai ir dėstytojai: prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė, prof. dr. Vainius Smalskys, prof. dr. Aleksandras Patapas, prof. dr. Algirdas Astrauskas,  prof. dr. Saulius Nefas, prof. dr. Andrius Stasiukynas, prof. dr. Arvydas Guogis, lekt. Rima Urbonaitė, dr. Laurynas Pakštaitis ir kt., taip pat Smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos prezidentė Dalia Matukienė, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ vadovas Domantas Tracevičius, Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.

Viešojo administravimo akademijos prie Kazachstano Prezidento magistrantai išsiveža į savo šalį  kuo geriausius prisiminimus bei naudingas įvairias patirtis, kurias galės pritaikyti Kazachstano viešojo sektoriaus organizacijų veiklos tobulinime.