MRU mokslininkai tarptautinėje konferencijoje pristatė savo įžvalgas, kaip tobulinti viešąjį sektorių - MRU
Naujienos

19 gegužės, 2023
MRU mokslininkai tarptautinėje konferencijoje pristatė savo įžvalgas, kaip tobulinti viešąjį sektorių
Universitetas
Studijos
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos mokslininkai ir praktikai viešajam sektoriui kylančius iššūkius aptarė gegužės 17 d. Seime vykusioje tarptautinėje mokslinėje praktinėje Viešojo valdymo pokyčių konferencijoje „Tvarus viešasis sektorius neapibrėžtumo sąlygomis".

Viešasis sektorius pastaraisiais metais veikė nuolat kintančioje ir kupinoje iššūkių aplinkoje. Itin išryškėjo nepaprastosios situacijos valdymo gebėjimų ir lyderystės svarba, poreikis permąstyti organizacines kompetencijas ir struktūras, kad būtų sukurta kuo didesnė ilgalaikė nauda visuomenei.

Lietuvos mokslininkai konferencijoje pristatė savo tyrimus, susijusius su veiklos neapibrėžtumo keliamais iššūkiais bei dalijosi įžvalgomis apie viešosios vadybos sprendimus, padedančius kurti tvarų viešąjį sektorių.

Plenarinę sesiją moderavo Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas. MRU mokslininkai – prof. dr. Mindaugas Butkus, prof. Ona Gražina Rakauskienė, dr. Lina Volodzkienė ir doc. dr. Ilona Bartuševičienė – šioje sesijoje skaitė bendrą pranešimą tema „Viešojo sektoriaus atsparumo stiprinimas ir paslaugų kokybė”. Sesija pasibaigė diskusija, kurioje dalyvavo prof. dr. Vainius Smalskys. Prof. dr. Aleksandras Patapas moderavo kitą konferencijos sekciją, kuri buvo skirta viešojo sektoriaus modernizavimo, tvarumo sprendimų ir gerosios patirties temoms.

Kasmetinė konferencija, kurią šiemet organizavo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu su Mykolo Romerio universitetu, Viešojo valdymo kompetencijų tinklu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija bei Vidaus reikalų ministerija, jau dešimtmetį yra svarbi platforma, sutelkianti Lietuvos ir kitų pasaulio šalių mokslininkus ir praktikus dalytis įžvalgomis ir patirtimis, kaip tobulinti viešojo sektoriaus valdymą.

Mokslininkai ir praktikai konferencijoje taip pat analizavo, kaip viešajam sektoriui sekasi kurti ilgalaikį veiklos tęstinumą ir subalansuoti organizacijos socialinę, ekonominę bei aplinkosauginę veiklą. Po plenarinės sesijos vykusioje diskusijoje Seimo, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir akademinės bendruomenės atstovai aptarė naujus viešojo sektoriaus organizacijų veiklos iššūkius, dalijosi gerąją patirtimi ir rekomendacijomis, kad viešasis sektorius taptų tvarus.

Didelio dėmesio svarstant viešojo sektoriaus modernizavimo, tvarumo sprendimų paieškos ir kitus aktualius klausimus susilaukė Ukrainos mokslininkų pranešimai.

Konferencijos įrašą galima peržiūrėti čia.