MRU mokslininkai įsitraukė į tarptautinį klimato kaitos reguliavimo mokslinį projektą - MRU
Naujienos

28 balandžio, 2021
MRU mokslininkai įsitraukė į tarptautinį klimato kaitos reguliavimo mokslinį projektą
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

MRU mokslininkų komanda, vadovaujama Viešojo valdymo ir verslo fakulteto profesoriaus ir Aplinkos valdymo laboratorijos vadovo Paulo Alexandre De Silva Pereira, įsitraukė į Erasmus+ programos finasuojamą tarptautinį projektą „Synergy of Educational, Scientific, Management and Industrial Components for Climate Management and Climate Change Prevention” (CLIMAN). Į konsorciumą, kuriam vadovauja Nyderlandų verslo akademijos mokslininkai, įsitraukė vienuolika tarptautinių partnerių iš skirtingų šalių – Italijos, Vokietijos, Latvijos Ukrainos, Gruzijos, Baltarusijos.

Vykdant projekto tikslus balandžio 27 dieną MRU Aplinkos valdymo laboratorijos komanda pakvietė tyrėjus, klimato valdymo ir tvarumo ekspertus, mokytojus, universitetų administracijos darbuotojus, studentus bei absolventus į susitikimą, skirtą perduoti sukauptoms mokslinėms žinioms, susijusioms su klimato kaita. Renginio dalyviai pristatė savo darbus, tyrimus, susijusius su klimato kaita ir apimančius įvairias kitas aplinkosaugos problemas: gamtinius sprendimus, ekosistemų funkcijas, darnaus vystymosi tikslus ir žemės naudojimo pokyčius. Plati mokslinė aprėptis leidžia geriau suprasti klimato kaitos, ir jos mažinimo priemonių poveikį skirtingose srityse (sausumos, jūrų) ir įvairiuose kontekstuose.

Renginio dalyvius sveikino Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, pranešimus skaitė MRU Aplinkos valdymo laboratorijos mokslininkų grupės nariai - prof. dr. Paulo Pereira, dr. Eduardo Gomes, dr. Miguel Inácio, dr. Donalda Karnauskaitė, taip pat svečias iš Stokholmo universiteto (Švedija) Dr. Carla Ferreira.

Renginiu siekiama dar labiau įsitraukti į tarptautinę mokslo bendruomenę ir spręsti globalias problemas, skatinti tyrėjų bendradarbiavimą, pasidalinti geriausiomis praktikomis apie klimato valdymo mokymus ES ir klimato kaitos padarinių mažinimą; MRU Aplinkos valdymo laboratorijos komanda perima geriausią ES praktiką.

Projekto metu vykdomose veiklose atsispindės įvairūs klimato kontrolės veiklos įgyvendinimo aspektai ir pažangios mokymo technologijos. Tikimasi, kad partnerių šalių universitetuose padaugės aukštos kokybės, kvalifikuotų specialistų, paruoštų visapusiškai spręsti klimato kaitos iššūkius ir sustiprės nacionalinė klimato kaitos specialistų organizacinė struktūra, bei kokybiškai organizuota paramos klimato reguliavimo programų plėtros sistema.