Naujienos

30 kovo, 2018
Apie viešojo valdymo pokyčius Seime diskutavo skirtingų šalių mokslininkai
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Daugelis mokslinių tyrimų atkreipia dėmesį, jog nepaisant du dešimtmečius trunkančių reformų Lietuvos viešųjų paslaugų teikimo kokybė dažnai vis dar reikšmingai skiriasi nuo Vakarų Europos valstybių, o viešojo sektoriaus veikla yra nepakankamai koordinuojama ir fragmentuota.

Pokyčiai minėtose viešojo valdymo srityse yra XVII Vyriausybės programos prioritetų sąraše. Tačiau pasaulinė praktika tobulinant viešasias paslaugas ir organizuojant viešąjį valdymą yra labai įvairi ir priklausoma nuo daugybės faktorių: politinės kultūros, teisinės sistemos, tarnautojų korpuso profesionalumo, pilietinės visuomenės įsitraukimo ir t.t.

Kovo 28 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto mokslininkai kartu su Lietuvos Respublikos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu bei Viešojo valdymo kompetencijų tinklo, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, LR Vidaus reikalų ministerijos atsotvais organizavo tarptautinę „5-ąją viešojo valdymo pokyčių konferenciją: Galimybės tobulinti viešųjų paslaugų teikimo organizavimą“, kuri siekė identifikuoti Lietuvos specifiką galinčias atitikti reformų kryptis, identifikuoti gerąsias praktikas, laukiamus iššūkius.

Konferencijoje pranešimus skaitė ir gerosiomis patirtimis dalinosi įvairių šalių (JAV, Nyderlandai, Latvija, Lenkija, Ukraina ir kt.) atstovai. Paminėtinas nuolatinis MRU svečias - prof. Michiel de Vries (Radboud universitetas), kuris skaitė pranešimą konferencijoje ir viešą paskaitą Mykolo Romerio universitete apie Vakarų Europos viešojo valdymo aktualijas ir tendencijas. Pažymėtina, kad su profesoriaus atstovaujamu universitetu MRU vykdo dviejų diplomų Viešojo administravimo magistrantūros studijas. Profesorius Davidas Schultzas (Hamline universitetas) dalinos JAV viešojo valdymo reformos patirtimis.

Pasak vieno iš konferencijos organizatorių, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo vadybos instituto direktoriaus docento Andriaus Stasiukyno, konferencijoje išsakytos įžvalgos turėtų padėti tobulinti viešųjų paslaugų teikimo organizavimą Lietuvoje.

Foto- Seimo kanceliarijos