Prof. Andriaus Bielskio naująją knygą „Existence, Meaning, Excellence“ išleido prestižinė akademinė leidykla „Routledge“ - MRU
Naujienos

10 sausio, 2018
Prof. Andriaus Bielskio naująją knygą „Existence, Meaning, Excellence“ išleido prestižinė akademinė leidykla „Routledge“
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Prestižinė tarptautinė akademinė leidykla „Routledge“ išleido Mykolo Romerio universiteto profesoriaus Andriaus Bielskio knygą „Existence, Meaning, Excellence“. Šiame leidinyje autorius gyvenimo prasmės klausimą apmąsto Aristotelio filosofijos požiūriu. Viena svarbiausių monografijos tezių, jog modernybės ir modernios savivokos centre slypi prasmės prarasties fenomenas. Atsispyrus nuo Alberto Camus ir Martino Heideggerio darbų kritikos, monografijoje teigiama, kad jų pateikta egzistencijos laikinumo samprata yra ribota ir dėl to turi būti naujai apmąstoma kitokių filosofinių prielaidų šviesoje.

Anot Prof. Andriaus Bielskio, geriausiai jas galime artikuliuoti pasitelkiant Aristotelio filosofiją. „Žmogiškos būties formoje slypintis tobulumo siekis ir jo aktualizacija yra tai, kas suteikia prasmę egzistencijai, - sako A. Bielskis. – Aristotelio tobulumo (aretē) sampratos šviesoje analizuoju modernųjį meną, o Immanuelio Kanto ir Friedricho Nietzsche diskusiją apie meno ir genijaus prigimtį iliustruoju W. A. Mozarto gyvenimo ir kūrybinio genijus aptarimu“.