Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ekonomikos ir inovacijų ministerija - MRU
Naujienos

15 lapkričio, 2022
Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Rektorė
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Lapkričio 15 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) bendradarbiavimo sutartis. Sutarta kartu įgyvendinti bendrus aukštojo mokslo ir viešojo sektoriaus partnerystės projektus.

Universitetas plečia bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija tobulinant studijų turinį. Ministerijos atstovams sudaromos galimybės įsitraukti į studijų programų rengimą ir tobulinimą, mokymosi proceso modernizavimą, siūlyti studentų baigiamųjų, kursinių darbų temas, aktualias ministerijai.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis.

„Nėra geresnės investicijos į ateities komandą kaip dalinimasis žiniomis su studijuojančiais. Tai natūralus žingsnis, nes ministerija skatina ir verslo darbdavius aktyviai bendradarbiauti su šalies universitetais. O išsilavinusių, kūrybiškų, susipažinusių su ateities inovacijomis talentų pasiūla yra vienas svarbiausių aspektų šaliai konkuruojant dėl investicijų. Tai girdime iš šalies verslo, iš investuojančių kompanijų, tai – viena svarbiausių temų bet kuriuose startuolių forumuose. Pasirašyta sutartis su Mykolo Romerio universitetu yra vienas iš kryptingų ministerijos žingsnių gerinant verslo aplinką mūsų šalyje“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis. 

Sutartimi abi šalys įsipareigoja plėtoti dalykinius partnerių bendradarbiavimo ryšius, siekiant bendros socialinės vertės kūrimo, abipusiai naudingos gerosios patirties sklaidos, specialistų parengimo tobulinimo. Taip pat įsipareigojama sutelkti savo turimus išteklius, kompetencijas ir įgūdžius, profesines žinias bei patirtį įgyvendinant bendrus mokslinius tyrimus ir projektus, organizuojant mokslinius seminarus, konferencijas.

„Tikimės, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimas prisidės prie viešųjų interesų puoselėjimo, geresnio valdymo bei didesnio pasitikėjimo valstybe“, – sakė MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

MRU vykusioje sutarties pasirašymo ceremonijoje bei šiltame partnerių pokalbyje taip pat dalyvavo ir MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė, MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto (VVVF) dekanas prof. dr. Darius Štitilis, MRU Viešojo saugumo akademijos dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė, MRU Teisės mokyklos prodekanė studijoms doc. dr. Lina Novikovienė ir MRU VVVF docentė dr. Lidija Kraujalienė.