Atlikta galimybių studija dėl sporto specialistų rengimo Lietuvoje tobulinimo - MRU
Naujienos

9 vasario, 2022
Atlikta galimybių studija dėl sporto specialistų rengimo Lietuvoje tobulinimo
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu 2021 m. pabaigoje MRU ekspertai atliko galimybių studiją, kurios tikslas išanalizuoti  situaciją, susijusią su sporto sektoriuje dirbančių asmenų kompetencijomis ir numatyti sporto specialistų veiklos tobulinimo galimybes Lietuvoje.

Galimybių studija parengta remiantis Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktais, reglamentuojančiais sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus vystymąsi ir specialistų rengimą bei tobulinimą. Galimybių studiją sudaro keturios dalys, pateikiamos rekomendacijos.

Ministerija organizavo keturių viešųjų konsultacijų ciklą su įvairiomis šalies sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus suinteresuotųjų grupėmis: sporto šakų federacijomis, sveikatingumo ir masinio sporto klubais, savivaldybių sporto padaliniais ir aukštosiomis mokyklomis. Konsultacijų metu Vadybos ir politikos mokslų prof.dr. Vilma Čingienė pristatė galimybių studijos rezultatus. Aktyvių diskusijų metu pasisakyta apie būtinybę susieti sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus specialistų kompetencijas su Nacionaline kvalifikacijų sandara ir jas formalizuoti, siekiant užtikrinti skaidrią ir aiškią specialistų rengimo sistemą Lietuvoje bei liberalizuoti sporto darbo rinkos švietimo, mokymosi ir perkvalifikavimo galimybes.