MRU projekto objektyve – slaugos namuose kokybės gerinimas - MRU
Naujienos

26 balandžio, 2024
MRU projekto objektyve – slaugos namuose kokybės gerinimas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Europos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo fondas, Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos dalis („COST“) 2024 m. patvirtino finansavimą tarptautiniam bendradarbiavimo projektui „Parama besiformuojančiai priežiūros ekonomikai, įgalinant slaugytojus teikti saugią priežiūrą namuose“ (COST Action 22152). Kuriame Mykolo Romerio universiteto Sveikatos tyrimų laboratorijos komanda aktyviai dalyvauja nuo pat jo pradžios.

Šio projekto tikslas – pateikti visai Europos Sąjungai bendru sutarimu pagrįstus sprendimus, orientuotus į paramą žmonėms, kurie namuose slaugo šeimos narį ir kuriems tenka vis sudėtingesnės priežiūros pareigos.

Pasak prof. dr. Birutės Mockevičienės projekto tikslas pirmiausia nukreiptas siekti pagerinti slaugos namuose kokybę ir saugumą pacientų ir slaugytojų labui.

Slaugos namuose tematikos aktualumas tampa be galo svarbus visai Europai, tai rodo, kad prie šios „COST“ veiklos jau yra prisijungusios 34 šalys, tame tarpe Japonija ir Australija, taip išplečiant potencialą tyrimus koordinuoti daug plačiau nei tik nacionaliniu ar Europiniu lygmeniu.

Per veiklos metus planuojama parengti konkrečiais poreikiais pagrįstus slaugos namuose specialistų ir neprofesionalų mokymo standartus, parengti gaires, kaip sumažinti vaistų vartojimo namuose klaidų skaičių, sukurti naujus mokymo formatus naudojant šiuolaikines technologijas (nuo virtualios realybės iki dirbtinio intelekto) ir skatinti slaugytojų asociacijų, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos institucijų bei politikos formuotojų dialogą nacionaliniu ir Europos Komisijos lygmenimis.

Šio projekto rezultatais siekiama paskatinti deinstitucionalizacijos politikos, naujosios priežiūros ekonomikos (apimančios daug naujų darbo vietų) dinamikos ir Europos gairių pokyčius, kad jos labiau atitiktų besikeičiančius poreikius. Šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys skiriamas lyčių atotrūkiui, kuris šioje veikloje pastebimas visose šalyse. Pastebima, kad ligonio slaugymas namuose pirmiausia gula ant šeimos moters pečių, be to dažnai slaugytojomis įdarbinamos imigrantės moterys. Tokia disproporcija daro neigiamą poveikį moterims, kurios mato, kad jų gyvenimo ir karjeros perspektyvoms gresia pavojus arba jos atidedamos.