MRU studentams dėstys kibernetinio saugumo ekspertas iš Australijos profesorius Matthew Warrenas - MRU
Naujienos

8 vasario, 2021
MRU studentams dėstys kibernetinio saugumo ekspertas iš Australijos profesorius Matthew Warrenas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Vizituojančių dėstytojų darbas aukštojoje mokykloje neabejotinai praturtina studijų procesą ir yra vienas iš kertinių aukštojo mokslo erdvės kūrimo veiksnių.

Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas, MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultete Kibernetinio saugumo valdymo magistratūros programoje dėstomas Asmens duomenų apsaugos studijų dalykas yra ypatingai svarbus. Siekiant suteikti mūsų magistrantams aktualiausią informaciją, platesnį požiūrį kibernetinio saugumo srityje, skaityti paskaitų pavasario semestro metu laimėjus Švietimo mainų paramos fondo paraišką kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams finansuoti į Viešojo valdymo ir verslo fakultetą atvyksta RMIT universiteto profesorius (Australija), RMIT kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centro direktorius – dr. Matthew Warren.  2020 m.  įkurtas RMIT centras pripažintas pasaulinio lygio tarpdisciplininiu Kibernetinio saugumo tyrimų centru.

Profesorius yra kibernetinio saugumo ir kompiuterinės etikos srities mokslo tyrėjas ir praktikas, parašęs daugiau kaip 300 veikalų. Jo mokslo straipsniai publikuojami prestižiniuose kibernetinio saugumo krypties mokslo žurnaluose. Profesorius aktyviai dalyvauja mokslo konferencijose, priklauso svarų indėlį kibernetinio saugumo srityje turinčioms asociacijoms. Dr. Matthew Warren taip pat yra plačiai žinomas nuomonės formavimo lyderis kibernetinio saugumo ir kompiuterinės etikos srityse. Jo ekspertinė nuomonė ir vertinimai kibernetinio saugumo, kibernetinio saugumo valdymo, saugumo rizikos analizės, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos, žmogaus saugumo ir kibernetinės inovacijos srityse publikuojami skirtingose pasaulio šalyse.

Asmens duomenų apsaugos studijų dalykas yra svarbus ir svariai papildantis studijų programą, kurios tikslas parengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius integraliai suprasti, kurti ir valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, kompleksiškai spręsti uždavinius ir užtikrinanti šiuolaikinį kibernetinį saugumą.