MRU ir RMIT universitetai bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje - MRU
Naujienos

11 lapkričio, 2021
MRU ir RMIT universitetai bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas
Partnerystė

Susitarimą dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje pasirašė Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Melburno RMIT (angl. Royal Melbourne Institute of Technology) universiteto (Australija) viceprezidentas ir vice-kanclerio pavaduotojas tarptautiniams ryšiams prof. Peter Coloe.

Pagal šį memorandumą RMIT universiteto Kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centras kartu su MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultetu sutarė bendradarbiauti ir plėsti tarpusavio ryšius kibernetinio saugumo srityje – įveiklinti Australijos – Lietuvos kibernetinių tyrimų bendradarbiavimo platformą ALCRN  (angl. The Australian lithuanian cyber research network).

ALCRN sieks vienyti kibernetinio saugumo, FINTECH ir inovacijų tyrėjus bendradarbiauti ir vystyti kokybiškus bei paveikius mokslinius tyrimus, partnerystes, sieks bendrų iniciatyvų su socialiniais partneriais, skatins plėstis studijų ir mokslo tyrimų infrastruktūrą, kartu dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose.

2020 m.  įkurtas RMIT Kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centras pripažintas pasaulinio lygio tarpdisciplininiu kibernetinio saugumo tyrimų centru. RMIT direktorius – profesorius dr. Matthew Warren  jau dėstė ir toliau vykdys šią veiklą Viešojo valdymo ir verslo fakultete su kibernetiniu saugumu susijusiose studijų programose. Profesorius yra kibernetinio saugumo ir kompiuterinės etikos srities mokslo tyrėjas ir praktikas. Jo mokslo straipsniai publikuojami prestižiniuose kibernetinio saugumo krypties mokslo žurnaluose. Jo ekspertinė nuomonė ir vertinimai kibernetinio saugumo, kibernetinio saugumo valdymo, saugumo rizikos analizės, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos, žmogaus saugumo ir kibernetinės inovacijos srityse publikuojami skirtingose pasaulio šalyse.