Įspūdingas naujų studijų programų startas Viešojo valdymo ir verslo fakultete - MRU
Naujienos

20 gegužės, 2021
Įspūdingas naujų studijų programų startas Viešojo valdymo ir verslo fakultete
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Įspūdingas naujų studijų programų startas Viešojo valdymo ir verslo fakultete

 „Būtina nuolat atnaujinti studijų programų turinį ar kurti naujas programas tam, kad po ketverių ar šešerių metų universiteto duris užvėrę absolventai būtų paklausūs ir tvirtai jaustųsi reiklioje ir labai greitai kintančioje darbo rinkoje“, – įsitikinusi MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto prodekanė studijoms docentė Lidija Kraujalienė. Nevykstant studijų parodoms, kurios neretai tapdavo atspirties tašku abiturientams renkantis studijų kryptį, prodekanė pristato alternatyvą – pasakoja apie naujienas, kurios laukia  stojančiųjų jau nuo 2021 metų rugsėjo Viešojo valdymo ir verslo fakultete. „Jau dabar jaučiame studentų aktyvų susidomėjimą naujovėmis“ - džiaugiasi doc. dr. Lidija Kraujalienė.

Menas, mokslas ir technologijos – žengia koja kojon

Su rinkos globalizacijos tendencijomis labai glaudžiai susijusi studijų programa Prekės ženklo ir reklamos vadyba. Šiuolaikinė rinka yra vadinama globalia galimybių rinka, kurioje įsitvirtina tik tokios įmonės, kurios  turi  pakankamai  inovatyvumo,  kūrybiškumo ir  dinamiškumo, atsispindinčių jų veikloje ir kuriamuose bei vystomuose prekės ženkluose. Prekės  ženklo  valdymas  –  tai  konkurencinį  pranašumą  lemianti  strategija,  kuri  apima  prekės ženklo kūrimo, valdymo ir vystymo procesus.

Kurdami šią bakalauro studijų programą kruopščiai apgalvojome kiekvieną studijų dalyką, numatėme geriausius dėstytojus – savo sričių profesionalus, todėl drąsiai galime teigti, kad studijos bus įspūdingos! Prekės ženklo ir reklamos vadybos programa siūlo tokius studijų dalykus, kaip: Reklamos psichologija, Reklamos kampanijų ir projektų valdymas, Skaitmeninė rinkodarа, Prekės ženklo pozicionavimas elektroninėje erdvėje, Nuomonės formavimo strategijos, ir daug kitų. Pabaigę šią programą studentai galės įsidarbinti televizijoje, prodiusavimo įmonėse, grafinio dizaino studijose, reklamos turinio kūrybos projektų padaliniuose, reklamos agentūrose, projekto vadovais reklamos gamybos, leidybos, žiniasklaidos, interaktyvias paslaugas teikiančiose įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių reklamos skyriuose; laisvai samdomais konsultantais (angl. influencers) asmenims ir/arba įmonėms kuriant prekės ženklo stiprinimo ir reklamos strategijas socialinėse medijose.

Prekės ženklo ir reklamos vadybos programos kūrėjas ir vadovas prof. dr. Tadas Limba pabrėžia šios programos išskirtinumą – „labai aiškiai siekiame sėkmingo mokslo integracijos plėtojimo, glaudžios studijų ir praktikos partnerystės. Programa atitinka verslo lūkesčius ir atliepia aukštas ruošiamų specialistų perspektyvas darbo rinkoje“.

Pagal pasaulines tendencijas

Kita, pasižyminti ypač aktualiu turiniu 3 metų trukmės studijų programa bakalaurams - Skaitmeninė ekonomika. Dabar, kaip niekada iki šiol, pokyčiai vyksta labai greitai. Naujoji pramonė ir naujoji ekonomika užsistovėti vietoje neleidžia ir studijų procesams. Siekiant koja kojon žengti su šiais pokyčiais MRU atnaujino Skaitmeninės ekonomikos bakalauro studijų programą. Atnaujinimo poreikis atėjo stebint kokių kompetencijų specialistų reikės artimoje ateityje. Šių studijų metu būtų ugdomos kelios kompetencijos, daug dėmesio skiriant praktiniam žinių pritaikymui, komandiniam darbui, realių uždavinių analizei ir sprendimų paieškai. Esminis pokytis, kurį įdiegėme – dirbtinio intelekto (DI) dalykas. Lietuvoje dirbtinio intelekto (DI) vystymas – prioritetinė sritis. Panašios tendencijos pastebimos visame pasaulyje, o tai diktuoja ir specialistų paklausą. Pasak prodekanės, reikalingi naujos kartos specialistai, turintys fundamentinių mokslų žinių ir gebantys taikyti DI įvairiose verslo, pramonės ir mokslo srityse. Po studijų pabaigos absolventai galės dirbti: verslo įmonių ekonomikos ir finansų tarnybose, analitikais, brokeriais, konsultantais bankuose, audito ir verslo konsultacijų kompanijose, finansų ir draudimo bendrovėse.

Politikos mokslai sieks dar labiau atliepti rinkos poreikius

Ar žinojote MRU politikos mokslų išskirtinumą? MRU Politikos mokslų instituto komanda pristato naujieną rinkoje – studijų programą bakalaurams Viešoji politika ir komunikacija. Pastarųjų metų karšti politiniai įvykiai pasaulyje išryškino komunikacijos problemą politinėje erdvėje ir dar labiau pabrėžė jos svarbą ir reikalingumą. Programa padės studentams orientuotis politinės komunikacijos procesuose, suvokti politinės komunikacijos konstravimą, skirtingų auditorijų poreikius, padės atpažinti politikos komunikacijos proceso ir modelių pokyčius, formuoti kritišką visuomenėje vykstantį politinės komunikacijos vertinimą. Paskaitų metu bus pabrėžiamas politinės komunikacijos savitumas - komunikacijos kaip piliečių, politikos veikėjų ir žiniasklaidos sąveikos proceso samprata, aptariamos politikos komunikacijos formos, psichologiniai komunikacijos aspektai, politinės lingvistikos kryptys, politikos rinkodaros technologijos, masinių informacijų priemonių vaidmuo formuojant politikos komunikaciją bei jos svarba demokratinėje visuomenėje.

Programa apima tokius studijų dalykus kaip: Komunikacijos teorijos, Komunikacija ir naujosios medijos, Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos, Politinė komunikacija, Kūrybinis rašymas, Viešųjų ryšių pagrindai, ES politinė sistema, ir kiti. Programos absolventai galės dirbti žiniasklaidoje, kitų šalių diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje; ministerijose, įvairiose valstybinėse įstaigose; politinėse partijose ar visuomeninėse organizacijose.

Tolesniam tobulėjimui MRU Politikos mokslų institutas gali pakviesti į naujai pristatomą studijų programą magistrams Tarptautinės politikos studijos , suteikiančią galimybę praplėsti savo žinias ir išskirtinai pasigilinti į Azijos ir Europos šalių politikos bei ekonomikos aktualijas. Šios studijos suteiks žinių kaip analizuoti ir kritiškai vertinti politikos procesus taikant tarptautinių santykių, politinės ekonomijos, saugumo ir politikos teorijas. Studijuosite tokius dalykus kaip: Tarptautiniai santykiai ir geopolitika, Europos ir Azijos ekonominė, politinė ir gynybinė integracija, Rusijos ir NVS studijos, Tolimųjų Rytų studijos, Lietuvos užsienio politika ir ekonomika, kt. Absolventai gali dirbti diplomatinį darbą, Užsienio reikalų ministerijoje, Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose, verslo įmonėse, dirbančiose su Vakarų Europos ir Azijos rinkomis.

Norintiems įgyvendinti reikšmingas idėjas ir būti lyderiais

MRU yra žinomas ir stiprus Viešojo administravimo srityje. MRU ekspertai dėstytojai ir mokslininkai nuolat dalyvauja viešojo sektoriaus įmonių patariamojoje rolėje valstybės lygiu. Matant poreikį, kokių specialistų rinkai ypač trūksta ir kokių reikės viešajame sektoriuje artimiausioje ateityje, MRU Viešojo administravimo institutas jau nuo 2021 m. siūlo atnaujintą studijų programą bakalaurams – Viešasis administravimas ir lyderystė. Nepriklausomai nuo išorės iššūkių (pvz. pastarųjų metų pandemijos), Viešasis sektorius privalo užtikrinti veiklos tęstinumą valstybės lygiu, nes negali nutrūkti sveikatos, saugumo, švietimo ir kitų viešųjų paslaugų teikimas. Politikams ir valstybės tarnautojams labai svarbi lyderystės kompetencija, gebėjimas telkti, imtis iniciatyvos suvaldant pokyčius, greitai orientuotis nuolat besikeičiančioje aplinkoje, nebijoti inovacijų, o jas inicijuoti ir įgyvendinti taikant pažangiausius vadybos metodus. Pastarieji metai ypatingai išryškino šių gebėjimų poreikius bei naujas viešojo administravimo modernizavimo kryptis.

Studijuojant Viešojo administravimo ir lyderystės studijų programoje gausite žinių kaip analizuoti ir kritiškai vertinti viešojo valdymo procesus, suprasite, kaip yra valdomos viešojo sektoriaus organizacijos, galėsite praktiškai pritaikyti lyderystės, personalo vadybos, finansų valdymo ir viešojo administravimo žinias, dirbant valstybės tarnyboje, sužinosite kaip organizuoti viešuosius pirkimus, arba rengti strateginius projektus ir juos įgyvendinti, kaip formuoti vadybos ir lyderystės pagrindu grįstą organizacijų veiklą viešajame sektoriuje. Užbaigę studijas šioje studijų programoje galėsite dirbti: viešajame sektoriuje, tiek privačiose ar nevyriausybinėse pelno nesiekiančiose organizacijose, valstybės tarnyboje, politinių partijų ar visuomeninių judėjimų organizacijose.

Galimybė mokytis iš geriausių praktikų

Verslo administravimo (MBA) studijų programa pagrįsta šiuolaikiniais vadybos srities mokymo metodais, atitinka šiandieninius verslo rinkos ir visuomenės poreikius. MBA studijos nukreiptos į vadovų gebėjimų ugdymą, praktinių žinių pritaikymą versle, be to,  trunka tik vienerius metus. Programos išskirtinumas – Finansų valdymo ir Marketingo valdymo globalioje verslo aplinkoje moduliai. Finansų valdymo modelis yra sukurtas su užsienio partneriais, jį taikant galima gauti ir pagilinti finansų valdymo gebėjimus. Tai labai patogus įrankis, dažnai naudojamas verslo įmonių tarptautiniame lygyje ir nukreiptas į organizacijos veiklų bei finansų scenarijų modeliavimą. Tuo tarpu Marketingo valdymo globalioje verslo aplinkoje modulyje studentai turės galimybę gauti aktualiausią informaciją apie neuromarketingą ir dirbtinį intelektą, socialinių medijų priemones, galimybę dirbti interaktyviose platformose ir t. t. Programa pagrįsta šiuolaikiniais vadybos srities mokymo metodais, atitinka šiandieninius verslo rinkos ir visuomenės poreikius.

Naujausias tendencijas atliepiantis mokymosi formatas

Reaguojame į rinkos poreikius – MRU studentai turi puikias galimybes individualizuotoms studijoms ir platų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą. Vienas jų – „Startuolių kūrimas ir antreprenerystė“. Šis dalykas apims kūrybiškumą, verslumą ir inovacijas. Dalykas paremtas naujausiais kūrybiniais studijų metodais, orientuotais į patirtinį mokymąsi. Galima bus patirti, kad yra verslo simuliacijos, iš arti susipažinsi su technologijų pasauliu ir išbandysi savo jėgas įvairiose verslo kūrimo rolėse. Startuolių kūrimo ir antreprenerystės dalyke pritaikomas kūrybiškumas ir kritinis mąstymas, kuriami realūs verslo modeliai, validuojamos verslo idėjos, rinkodaros strategijos bei ugdomi gebėjimai profesionaliai pristatyti savo startuolio idėją investuotojams. Studentai kviečiami drąsiai eksperimentuoti! Socialinis partneris VšĮ „Versli Lietuva“ startuolių ekosistemos plėtros padalinys „Startup Lithuania“ skatina studijuoti Startuolių kūrimo ir antreprenerystės dalyką (lietuvių arba anglų kalba), mokytis verslumo ir spręsti aktualias šių dienų problemas kuriant inovatyvų verslą“.

Taip pat nuo 2021 metų siūlome ir kitą naujovišką laisvai pasirenkamą dalyką „Filosofija ir politika filmuose“. Kas tai? Studijuojant šį dalyką nagrinėsite filmo iškeltus filosofinius ir politinius klausimus. Dalykas apima kultūrinės modernumo situacijos analizę, susvetimėjimo iššūkį, vartotojo demokratiją ir emancipacijos politiką, noro, etikos pasisavinimą, tapatybės politiką, psichoanalizę ir daug kitų įdomių temų. Kviečiame pasirinkti ir studijuoti (lietuvių ir anglų kalba).

Čia tik pradžia. Laukite tęsinio, domėkitės MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijomis. „Susikurkite ypatingai patrauklų kompetencijų rinkinį ir turėkite puikias startines pozicijas darbo rinkoje“, – kviečia doc. dr. Lidija Kraujalienė.