Mykolo Romerio universiteto projektas – „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“ - MRU
Naujienos

16 liepos, 2021
Mykolo Romerio universiteto projektas – „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas

Mykolo Romerio universitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos savivaldybių asociacija, baigia įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“.

Šio projekto tikslas – suteikti reikalingų žinių ir tobulinti būtinuosius įgūdžius viešųjų sporto paslaugų teikėjams, stiprinant institucinius gebėjimus ir kuriant pridėtines sporto vertes šalies gyventojams. Projekto tikslinės grupės buvo dvi: šalies savivaldybių sporto skyrių ir sportininkų ugdymo centrų administracijos darbuotojai. Projekto metu buvo organizuoti šešių temų mokymai sporto viešųjų paslaugų teikėjams šešiose Lietuvos savivaldybėse: Alytuje, Ignalinoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kėdainiuose. Mokymus vedė patyrę lektoriai, sričių profesionalai. 

Vykdant antrąjį projekto etapą, 6 savivaldybėse vyko susitikimai-diskusijos su tikslinių grupių atstovais: mokymų dalyviais, regiono prioritetinių sporto šakų atstovais ir partneriais, įgyvendinančiais jaunimo sporto programas. Buvo diskutuota aktualiais savivaldybės sprendžiamais sporto ir fizinio aktyvumo klausimais, jų plėtros galimybes, privačios ir viešos partnerystės skatinimu ir gero valdymo principų diegimo viešojo sektoriaus sporto organizacijose praktika. Pravestų diskusijų pagrindu buvo parengtas dokumentas – pasiūlymai dėl aktyvesnio regiono plėtros per sportą galimybių panaudojimo.

Baigiamasis projekto renginys buvo organizuojamas mišriuoju būdu – gyvai ir nuotoliu. Renginio dalyvius sveikino MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Lyderystės ir strateginio valdymo instituto direktorė doc. dr. Aistė Dromantaitė. Europos Komisijos sporto padalinio atstovas Roland Farkas pristatė SHARE programą. Elida Drapienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė atskleidė sporto sektoriaus galimybes Lietuvos regionų plėtros strategijų rengimo procese. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais, Jonas Mickus, pasidalino mintimis apie sporto aktualijas regionų ir savivaldos vystymosi perspektyvoje. MRU doktorantas Mindaugas Gobikas pristatė atlikto mokslinio tyrimo, nagrinėjant Viešojo ir privataus sektorių partnerystės jaunimo sporto sistemoje, rezultatus. Projekto vadovė MRU profesorė Vilma Čingienė apibendrino Sporto rėmimo fondo projekto reikšmę atliepiant regionų sporto politikos aktualijas. Diskusijos metu buvo aptarti pasiūlymai dėl Sporto ir fizinio aktyvumo indėlio į regioninę plėtrą. Pasiūlymai bus pateikti Regionų plėtros tarybų administracijai. 

Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus viešųjų sporto paslaugų teikėjų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, o sustiprinti ir išvystyti partnerystės ryšiai paskatins naujas iniciatyvas įgyvendinant aktulius sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus tikslus.

Projektas „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“ (projekto vykdytojas – Mykolo Romerio universitetas, projekto partneris – Lietuvos savivaldybių asociacija) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.