In memoriam: dr. Eglė Krinickienė - MRU
Naujienos

29 rugpjūčio, 2023
In memoriam: dr. Eglė Krinickienė
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Bendruomenė

Rugpjūčio 25 d. netekome mylimos kolegės, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Lyčių ekonomikos laboratorijos vadovės dr. Eglės Krinickienės.

Baigusi MRU, E. Krinickienė 2015 m. sėkmingai apsigynė daktaro disertaciją, dėstė mūsų universitete ir dirbo mokslinį darbą MRU Gyvenimo kokybės laboratorijoje. Įvertinus mokslininkės darbo rezultatus, jai buvo patikėta įkurti ir vadovauti MRU Lyčių ekonomikos laboratorijai. Kartu su bendraautoriais dr. E. Krinickienė parengė mokslinių publikacijų, išleido keletą monografijų. Monografija ,,Lyčių ekonomika“ (2014), kurioje svarus dr. Eglės Krinickienės darbo indėlis, buvo pristatyta Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos premijai. Didelio dėmesio susilaukė ir monografija „Moterų ir vyrų pajamų atotrūkis“ (2019).

Dr. E. Krinickienė pasižymėjo atsakingu požiūriu į darbą, profesionalumu, iniciatyva ir nuolatinio tobulėjimo siekiu. Ji buvo ne tik talentinga mokslininkė, bet ir sumani tarptautinių renginių organizatorė, puiki oratorė, gebėjo solidžiai reprezentuoti mokslinių tyrimų rezultatus viešojoje erdvėje – tarptautinėse konferencijose, televizijoje, radijuje, spaudoje. Dr. E. Krinickienė mokėjo užmegzti šiltą ir nuoširdų ryšį su žmonėmis, buvo mėgstama kolegų, visuomet linkusi išklausyti ir padėti. Jos aukštas emocinis intelektas ir empatija, vidinė kultūra padėjo intuityviai rasti geriausius sprendimo būdus įvairiose situacijose. Subtili poetiškos sielos asmenybė pasižymėjo geru skoniu, domėjosi menu, muzika, literatūra.

Visi, kas dr. E. Krinickienę pažinojo, kam teko su ja dirbti, bendrauti asmeniškai,  be galo liūdi dėl šios ankstyvos netekties.