MRU vykusioje kasmetinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje – profesijų klasifikatoriaus bei profesijų dinamikos temos - MRU
Naujienos

22 gegužės, 2023
MRU vykusioje kasmetinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje – profesijų klasifikatoriaus bei profesijų dinamikos temos
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas

Gegužės 18 dieną Mykolo Romerio universitetas (MRU) kvietė į tarptautinę mokslinę konferenciją „Profesijų klasifikatoriaus pokyčiai bei profesijų dinamikos įtaka socioekonominiams veiksniams (PROCESS2023)“. Tarptautinė mokslinė konferencija skatina gerosios praktikos plėtrą ir bendrą idėjų, koncepcijų bei praktikų naudojimą, prisidedantį prie ekonominio gyvybingumo.

MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos instituto direktorius, projekto vadovas doc. dr. Marius Lanskoronskis pristatė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus atnaujinimo metodologiją ir pagrindinius rezultatus. „Profesijų turiniui, naujų profesijų atsiradimui bei kai kurių nykimui įtakos turi daugybė veiksnių, tokių kaip globalizacija, pramonė 4.0, aplinkosauga ir žalioji ekonomika, „sidabrinė ekonomika“, skaitmeninimas ir kiti“, – teigia doc. dr. Marius Lanskoronskis.

Konferencijoje aptartas profesijų turinys, naujų profesijų atsiradimas bei kai kurių nykimas dėl įvairiausių veiksnių, kurie lemia pokyčius profesijų klasifikatoriuje. Tarptautinė darbo organizacija (TDO) pažymi, kad per pastaruosius dešimtmečius struktūriniai, technologiniai, produktyvūs ir organizaciniai pokyčiai paveikė darbo rinką ir paskatino reikšmingai pertvarkyti įmonėse vykstančius procesus. Šio reiškinio pagrindas yra spartėjanti technologinė plėtra, kuria siekiama didinti produktyvumą ir konkurencingumą, kartu kuriama ir vis konkurencingesnė bei selektyvesnė darbo aplinka.

Reikšmingi naujų darbuotojų gebėjimų poreikių pokyčiai keičia struktūrinę pusiausvyrą tarp kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos. Ši disproporcija daro įtaką šalių ir regionų ekonomikos sektorių produktyvumui ir konkurencingumui, nes įmonės darbo rinkoje dažnai neranda reikiamo kvalifikuotų darbuotojų kiekio.

Taip pat renginyje akcentuota profesijų turinio dinamika skaitmenizavimo, robotizacijos ir automatizavimo kontekste bei atskleisti struktūriniai pokyčiai darbo rinkos pasiūloje ir paklausoje. Išskirtos aukštą pridėtinę vertę kuriančios profesijos, susijusios su investavimu į mokslinius tyrimus, eksperimentine plėtra bei inovacijomis.

Konferencija organizuota bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Konferencijos programą galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie renginį galima rasti čia.