Asta Vasiliauskaitė. Finansų žinių svarba verslo vystymui vykstant Pramonė 4.0 procesams - MRU
Naujienos

26 liepos, 2021
Asta Vasiliauskaitė. Finansų žinių svarba verslo vystymui vykstant Pramonė 4.0 procesams
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Pokyčių suteikiamos galimybės

Vykstant ketvirtosios pramonės revoliucijos (Pramonė 4.0) procesams visos ekonomikos sritys patiria esminius pokyčius. Pokyčius galime vertinti ir kaip galimybę, ir kaip potencialią grėsmę; neginčytina yra tik tai, kad išvengti jų niekam nepavyks. Ekstremalūs pokyčiai, kurie įvyksta per labai trumpą laiką suteikia galimybę greičiau atpažinti svarbiausias vertybes, gebėjimus, kompetencijas, kurios padeda ne tik išgyventi sparčių pokyčių aplinkoje, bet ir sustiprinti savo pozicijas naujoje verslo realybėje. Veiklos ypatumus ypač sparčių pokyčių metu apibūdinti labai tinka Roy‘aus T. Bennetto sentencija „Pesimistas skundžiasi dėl vėjo; optimistas tikisi, kad jis pasikeis; realistas sureguliuoja bures “.  Šio realisto vaidmeniui atlikti labai reikalingi kritiškai bei inovatyviai mąstantys specialistai, kurie turi pakankamai žinių, kad gebėtų pajusti verslo burlaivius veikiančių vėjų ypatumus, girdėtų įvairius verslo kursui parinkti svarbius pasiūlymus, bet  tuo pačiu būtų pasirengę imtis lyderystės apibendrinti turimą informaciją ir pritaikę tinkamus metodus nustatyti parametrus, kurie yra esmingai svarbūs verslo vystymo krypties parinkimui. Finansų srities specialistai šiame kontekste vykdo ypač svarbias funkcijas vertinant alternatyvas, atpažįstant galimas naudas ir praradimus, apibendrinant labai įvairiapusę informaciją ir ją laiku bei tinkamai komunikuojant suinteresuotiesiems asmenims.

Konceptualiai mąstyti, identifikuoti, spręsti ir priimti spendimus

Bet kokios veiklos vykdymui ir pokyčių įgyvendinimui būtina gebėti racionaliai valdyti finansinius išteklius. Finansų srities studijų skiriamasis bruožas yra tai, kad jos neišvengiamai skatina tobulinti gebėjimus kritiškai vertinti teikiamus verslo vystymo pasiūlymus, ieškoti kompromiso, derinant įvairių sričių specialistų ir verslo vystytojų interesus, nes tiek teorinėse, tiek praktinėse užduotyse  dominuoja vienas apribojimas - pinigų už tinkamą kainą visų pageidavimų įgyvendinimui nepakanka. Taigi, būtina išmokti rinktis ir mokėti komunikuoti aiškius argumentus, kuo siūlomas pasirinkimas prisidės prie gerovės, kuri svarbi visiems sprendimo įgyvendinime dalyvaujantiems suinteresuotiesiems asmenims. Galima reziumuoti, kad finansų srities studijos yra įdomios ir kūrybiškumą skatinančios, o tuo pačiu ir įgyjamos kompetencijos yra ir bus paklausios darbo rinkoje vykstant Pramonė 4.0 procesams.

Verslo, vadybos ir teisės kompetencijų visuma

Finansų srities studijos patrauklios dar ir todėl, kad studijuojami dalykai suteikia įvairiapusių žinių ir formuoja įgūdžius, aktualius įvairioms gyvenimo sritims. Finansų studijose nagrinėjami naujausi informacinių technologijų aspektai, nes šiuolaikinės  finansų institucijos ir atsiskaitymo sistemos yra tos sritys, kuriose modernios technologijos pritaikomas ypač sparčiai. Finansų srities studijose būtinai nagrinėjami socialiniai, etikos, psichologijos dalykai, nes finansų srities specialistai savo veikloje daug laiko skiria bendravimui su žmonėmis ir turi prieigą prie asmenims jautrios informacijos. Finansų srities studijose svarbus vaidmuo tenka ir ekonomikos, taikomosioms matematikos studijoms, nes rengiami specialistai, kurie bus pasirengę teikti kiekybinius vertinimus ir prognozes apie verslo finansinę būklę ir perspektyvas.

Mykolo Romerio universiteto vykdoma studijų programa „Finansų industrija“ suteikia galimybes studentams įgyti žinias, kurios reikalingos siekiant suprasti įvairių finansines paslaugas teikiančių įstaigų (bankų, mokėjimo įstaigų, investicinių bendrovių, pensijų fondų, draudimo įmonių ir kt.) funkcionavimo ypatumus.  Studijų metu ugdomi gebėjimai atlikti finansų analizės, valdymo ir kontrolės funkcijas, apimančias finansinių paslaugų (kreditavimo, investavimo, finansavimo, rizikos draudimo) pasirinkimo, jų rizikingumo ir tinkamumo tam tikram vartotojui vertinimą. Šios programos vertę didina ir tai, kad šioje programoje svarbi vieta tenka ir teisės srities dalykų  studijoms. Vykstant spartiems pokyčiams tampa ypatingai svarbu gebėti vertinti kiekvieno sprendimo priėmimo eigoje teisines pasekmes, todėl specialisto turinčio kompetencijų finansų ir teisės srityje galimybės svariai prisidėti kuriant vertę akivaizdžiai išauga.

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto bakalauro studijų programos „Finansų industrija“ vadovė