Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Nuo 2020 metų liepos 2 dienos įsigaliojo nauja Mykolo Romerio universiteto akademinių padalinių struktūra. Šiuo metu vyksta informacijos atnaujinimas.

#

Suinteresuotųjų asmenų (studentų ir kitų) konsultavimas ir aptarnavimas vyksta nuotoliniu būdu!!! Prašome kreiptis į savo studijų vadybininkes telefonu arba el. paštu, kontaktai čia

Jei klausimo išspręsti nuotoliniu būdu nepavyksta, kviečiame registruotis į fizinį susitikimą su pageidaujamu studijų vadybininku (atskirame susitikimų kabinete). Registruotis susitikimui galite čia

SVARBI INFORMACIJA STUDENTAMS DĖL COVID ČIA
 • Naujienos

 • Programos Informatika ir skaitmeninis turinys absolventams įteikti diplomai

  Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto jungtinės programos su Pietų Korėjos Dongseo universitetu - Informatika ir skaitmeninis turinys - absolventams šiandien įteikti diplomai! Absolventus sveikino MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų prodekanė doc. Dr. Lidija Kraujalienė, programos vadovas - prof. dr. Tadas Limba ir programos socialinis partneris - Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos vadovas Gediminas Tarasevičius. Linkime visokeriopos sėkmės!

 • Išrinkta Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Taryba

  2020 m. spalio 23 d. įvyko Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Tarybos rinkimai.

  Išsamiau
 • Stipriniamas bendradarbiavimas su Valstybės tarnybos departamentu (prie Vidaus reikalų ministerijos)

  Spalio 13 dieną vyko Viešojo administravimo instituto studijų programų vadovų (prof. dr. Andrius Stasiukynas ir prof. dr. Vainius Smalskys) susitikimas su Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriumi Gediminu Miškiniu ir kitais atstovais. Susitikimo metu aptarti bendradarbiavimo dėl Viešojo administravimo studijų programų tobulinimo, bendrų renginių ir kiti klausimai.

  Išsamiau
 • Linos Volodzkienės disertacijos gynimas (ekonomika S 004)

  2020 m. spalio 28 d. 14 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. Lina Volodzkienė (Verslo ir ekonomikos institutas, buv. Ekonomikos ir verslo fakultetas) gins daktaro disertaciją „Ekonominės nelygybės poveikio socialinei ekonominei pažangai vertinimas ES šalyse“ (ekonomika, S 004).

  Išsamiau
 • Kviestinių lektorių paskaitos Veiklos audito programos studentams!

  Spalio 21 d. 19 val. Mykolo Romerio universitete vyks Vidaus auditorių asociacijos valdybos narių, Gintarės Saržickienės ir Irmanto Aleliūno, paskaita apie vidaus auditoriaus profesines aktualijas Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

  Išsamiau
 • Bendruomenių forumas ,,Trakai 2020“

  Siekiant  aktyvinti ir stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą spalio mėn. 2-4 dienomis vyko Lietuvos bendruomenių forumas „Trakai 2020“.

  Išsamiau
 • Paskaita apie socialinę inžineriją, kibernetinio saugumo grėsmes bei kibernetinio saugumo psichologiją

  VVVF Kibernetinio saugumo valdymo programos magistrantams paskaitą apie socialinę inžineriją, kibernetinio saugumo grėsmes bei kibernetinio saugumo psichologiją skaitė Mindaugas Matulionis – buvęs Kertinio valstybės telekomunikacijų cento Saugumo skyriaus vedėjas, Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo saugumo vadovas, VŠĮ „Tarptautinė Tyrimų Agentūra“ vadovas-lektorius.

  Išsamiau
 • Konferencijoje "Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ pristatyta Lietuvos sveikatos sistemos plėtotės vizija

  2020 m. rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Sveikatos tyrimų laboratorijos ir Politikos mokslų instituto organizuota konferencija ,,Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos”.  

  Išsamiau
 • Paskaita – seminaras: Centralizuota apskaita, vidaus kontrolė ir auditas

  Išsamiau
 • Įteikti Nacionaliniai bendruomenių apdovanojimai

  MRU ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su informaciniu partneriu „Savivaldybių žinios“ bei verslo partneriu VšĮ „Pro Partners” rugsėjo 24 d. paskelbė bei apdovanojo geriausias ir veiukliausias bendruomenes penkiose nominacijose.

  Išsamiau
Naujienų archyvas
Investuojantiems į ateitį -> studijos Viešojo valdymo fakultete!

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS – mokslo ir praktikos dermė, kokybė bei saviraiškos galimybės!

Žiūrėkite filmuką ČIA

Fakultetas - modernus ir šiuo metu vienas didžiausių Mykolo Romerio universiteto fakultetų. Nuolatinėse ir ištęstinėse studijose rengiami viešojo administravimo bakalaurai bei viešojo administravimo bei politikos mokslų magistrai.
Fakulteto mokslininkai tiria įvairias valstybės, savivaldos ir verslo strateginio valdymo temas, atlieka jų ekspertizes ir konsultuoja valdymo institucijas. Taip pat jie nagrinėja Europos integracijos procesus ir jų poveikį Lietuvai, globaliąją politiką ir kitas šiuolaikinės valdymo problemas. Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas strateginio planavimo ir valdymo klausimais.
Fakulteto institutai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinio tyrimo programose, projektuose, tarp jų - ES šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci programos, ES INTERREG 4 ir kitos tarptautinės programos ir projektai. Kartu su Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos partneriais pradėtas leisti bendras tarptautinis mokslo žurnalas "Comparative public policy".
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos socialiniais partneriais. Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Bavarijos viešojo administravimo ir teisės aukštąja mokykla (Vokietija), Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, taip pat bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

 Fakultete vyksta 3 pakopų studijos:

 • Bakalauro (nuolatinės 3 - 3,5 metų, ištęstinės - 4,5 - 5 metų studijos);
 • Magistrantūros (nuolatinės - 1,5 metų, ištęstinės - 2 metų studijos);
 • Doktorantūros (4 metų mokslininkų rengimo studijos).

Kuo patrauklios studijos mūsų fakultete?

 • Visos fakulteto studijų programos integruoja valdymo, politikos mokslų, viešojo administravimo dalykus, o tai suteikia pranašumų mūsų absolventams konkuruojant darbo rinkoje.
 • Fakultete yra sukurta palanki studijų aplinka, skatinanti studentų savarankiškumą ir analitinį požiūrį į problemas. 
 • Fakultetas dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, suteikiančiose galimybę studentams išvykti studijuoti į Rytų ir Vakarų Europos universitetus, plėsti savo akiratį, tobulintis ir keistis patirtimi. 
 • Mūsų Universitetas teikia studentams daug įvairių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos galimybių.

Informacija stojantiesiems į bakalauro studijasInformacija stojantiesiems į magistro studijas

BAKALAURO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS KRYPTIS


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS


PAPILDOMOSIOS STUDIJOS

VERSLO IR EKONOMIKOS KRYPTIS

Bakalauro studijos kolegijų absolventams:

MAGISTRO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Strateginio organizacijų valdymo specializacija Projektų vadyba (NAUJA (bendradarbiaujant su Barclays ir DXC Technology)

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ KRYPTIS


ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

VERSLO IR EKONOMIKOS KRYPTIS
 • Elektroninio verslo vadyba
 • Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)
 • Finansų rinkos
 • Finansų valdymas
 • Informatika ir vaizdo turinys (su Pietų Korėja)
 • Kibernetinio saugumo valdymas
 • Logistikos vadyba
 • Tarptautinė prekyba
 • Veiklos auditas
 • Verslo administravimas (MBA)
 • Verslo apskaita (Studijų programos "Finansų valdymas" specializacija)
 • Verslo sistemų ekonomika

  2020-2021 S.M. KALENDORIUS

  2020-2021 s.m. akademinis kalendorius
  2020-2021 s.m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas

  STUDIJŲ GRAFIKAI

  2020-2021 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
  2020-2021 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 09.02
  2020/2021 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas
  2020/2021 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
  2020/2021 s.m. papildomųjų studijų grafikas

  TVARKARAŠČIAI - NUOLATINĖS STUDIJOS

  Gerbiami studentai, prašome keletą savaičių stebėti galimus tvarkaraščių atnaujinimus.

  Bakalauro studijos

  Aktyvaus laisvalaikio vadybos studijų programa

  SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
  III kurso 2020 - 2021 s.m. rudens semestras. Atnaujintas 09 14 d.

  Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos programa

  SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
  III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 21
  IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Viešojo administravimo studijų programa

  SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.30
  II kurso 2020 - 2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.09 d.
  III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.14; 09.21; 10.01; 10.05; 10.19
  IV kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujintas 09.01

  Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

  SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.09
  III kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 14

  Verslo sistemų kūrimo ir valdymo programa

  IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 21

  Magistrantūros studijos

  Elektroninio verslo vadybos programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 30
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Finansų rinkų programa

  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 22

  Projektų vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Sveikatos politikos ir vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Tarptautinės politikos ir ekonomikos programa

  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Viešojo administravimo programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  TVARKARAŠČIAI - IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

  Bakalauro studijos

  Ekonomika

  V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 08

  Viešojo administravimo studijų programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens 1 semestras. Atnaujinta 09.21; 10.06
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens 3 semestras.
  III kurso 2020-2021 s.m. rudens 5 semestras. Atnaujnta 09.21 d.
  IV kurso 2020-2021 s.m. rudens 7 semestras
  V kurso 2020-2021 s.m. rudens 9 semestro įžanginės paskaitos
  EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
  V kurso 2020-2021 s.m. rudens 9 semestras

  Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens 1 semestras. Atnaujinta 09.21; 10.06
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens 3 semestras
  III kurso 2020-2021 s.m. rudens 5 semestras
  V kurso 2020-2021 s.m. rudens 9 semestras. Atnaujintas 10.21

  Magistrantūros studijos

  Finansų valdymo programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 10
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Kibernetinio saugumo valdymo programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Logistikos vadybos programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 10 23

  Muitinės tarptautinėje prekyboje specializacija

  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 10 23

  Projektų vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Sporto industrijų vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 21; 22

  Sveikatos politikos ir vadybos programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Sveikatos politikos ir vadybos programa (Alytus)

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 10 07

  Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos specializacija

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Tarptautinės prekybos programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Turizmo sektoriaus valdymo programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Veiklos audito programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Verslo sistemų ekonomikos programa

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Viešojo administravimo programa

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Viešojo administravimo programa (Utena)

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 07
  II kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Verslo apskaitos specializacija

  I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 21
  II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Papildomosios studijos

  Viešojo administravimo krypties Vilniuje

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 04

  Verslo krypties Vilniuje

  I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras

  Adresas: Ateities g. 20, LT-08303
  Kab.: V-505
  Tel.: (8 5) 271 4509
  El. p.: vvvf@mruni.eu

  Dekanas: prof. dr. Darius Štitilis
  Kab.: V-504
  Tel.: (8 5) 271 4650
  El. p.: stitilis@mruni.eu

  Prodekanė: dr. Lidija Kraujalienė
  Kab.: V-503
  Tel.: (8 5) 271 4657
  El. p.: lidija.kraujaliene@mruni.eu

  Prodekanė: dr. Ilona Bartuševičienė
  Kab.: V-502
  Tel.: (8 5) 271 4656
  El. p.: ilona.bartuseviciene@mruni.eu
   
  Vyriausioji vadybininkė (dekano padėjėja): Asta Verbickienė
  Kab.: V-505
  Tel.: (8 5) 271 4509
  El. p.: asta.verbickiene@mruni.eu

  Dekano patarėja komunikacijai ir rinkodarai: Ligita Mažeikienė
  Kab.: V-501
  Tel.: (8 5) 271 4651
  Mob. tel.: 8 659 89 190
  El. p.: ligitamazeikiene@mruni.eu

  Vadybininkės:

   Raimonda Urbietienė

   IV-309 kab. (Ateities g. 20)
   Tel. (8 5) 2714 575
   El. p.: raimonda@mruni.eu


   Magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas

   Papildomųjų (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) studijų administravimas.
   Rima Marytė Tumėnienė

   IV-311 kab. (Ateities g. 20)
   Tel. (8 5) 2714 683
   El. p.: rimat@mruni.eu

   Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas
   Rasa Subačienė


   V-509 kab. (Ateities g. 20)
   Tel. (8 5) 2714 676
   El.p.: rasa@mruni.eu

   Politikos mokslų instituto, Lyderystės ir strateginio valdymo instituto, Viešojo administravimo instituto p ersonalo ir dokumentų valdymas

    Ieva Nomeikaitė


   V-509 kab. (Ateities g. 20)
   Tel. (8 5) 2714 552
   El.p.: ievanom@mruni.eu
   Verslo ir ekonomikos instituto personalo ir dokumentų valdymas

   Neringa Trimonytė

   IV-310 kab. (Ateities g. 20)
   Tel. (8 5) 2714 507
   Mob.tel.: 8 659 75 847
   El.p.: neringa.trimonyte@mruni.eu


   Bakalauro ir magistrantūros programų anglų kalba administravimas; ERASMUS studentai

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747