Politikos ir vadybos fakultetas

# • Naujienos

 • IX-oji praktinė-mokslinė konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? "


  IX-oji praktinė-mokslinė konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?"   vyks š.m. balandžio 12 d.  I-414 aud.( Ateities g. 20, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas).  Pradžia 9.30 val.

  - Išskirtinė konferencija savivaldybininkams;
  - Savivaldybių politikų dėmesiui;
  - Aktualu administracijos darbuotojams;
  - Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje;

  Įdomu? - daugiau informacijos čia.

  Kviečiame dalyvauti.

 • Tarptautinė konferencija "The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe"

  Kovo 9 dieną, ketvirtadienį nuo 13 val. MRU I-414 aud. vyks tarptautinė konferencija „The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe“, kurią organizuoja MRU Politikos ir vadybos fakultetas.

  Išsamiau
 • Įteikti diplomai bakalauro ir magistro studijų programų absolventams!

  2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) 14 val. vyko iškilminga diplomų įteikimo šventė.

  Išsamiau
 • Seminaras-diskusija "Šiuolaikinės nepaprastųjų (ekstremalių) situacijų valdymo problemos"

  2016 m. lapkričio mėn. 9 d. įvyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje“. Seminarą-diskusiją „Šiuolaikinės nepaprastųjų (ekstremalių) situacijų valdymo problemos“ organizavo ir moderavo MRU Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentas dr. Arvydas Survila (MS „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovas).

  Išsamiau
 • Vadovėlio "Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos" pristatymas

  Mykolo Romerio universiteto Mažojoje skaitykloje 2016 m. lapkričio 22 d. buvo pristatomas vadovėlis  "Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos".

 • Tarptautinės viešojo administravimo dienos

  Š. m. lapkričio 7-9 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinės viešojo administravimo dienos, kurių metu:
  - lapkričio 7-8 dienomis Politikos ir vadybos fakultete vyko atviros užsienio universitetų dėstytojų paskaitos, pristatant įvairius viešojo valdymo tyrimus bei jų šalių patirtį.
  - lapkričio 9 d. vyko tarptautinė konferencija „Implementing Principles of Open Government in the Civil Service and Public Governance“, organizuojama kartu su Valstybės tarnybos departamentu, LR Vyriausybės kanceliarija, VšĮ Versli Lietuva bei Nacionaline antikorupcijos asociacija.

  Išsamiau
 • Pirmasis JFA renginys Europos kalbų dienai paminėti

  Rugsėjo 26 d. Molėtų ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijose vyko neįprastos pamokos. Mykolo Romerio universiteto filologijos krypties programų „Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba“ bei „Vertimas ir redagavimas“ dėstytojai iš JAV, Ispanijos ir Irano bendravo su moksleiviais anglų kalba ir pasakojo jiems apie savo šalių kalbą, kultūrą ir istoriją.

  Išsamiau
 • Užsienio kalbų kursai

  Filosofijos ir humanistikos institutas kviečia registruotis į norvegų (A1) ir anglų (B2) kalbų kursus.
  Norėdami lankyti kursus, pirmiausia užpildykite registracijos formą: http://bit.ly/2bzCPdF iki spalio 12 d.

  Išsamiau
 • Mobilizacija: gyvenimas vyks kaip vykęs

  Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas 2016 m. birželio 14 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su labai svarbiu MS “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programai (programos vadovas Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila) socialiniu partneriu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie KAM departamentu (Departamentas).
  Siūlome jūsų dėmesiui 2016 m. rugpjūčio 18 d. ”Letuvos žinių” žurnalistės Linos Mrazauskaitės interviu su Departamento direktoriumi Mariumi Jatautu ir Departamento Mobilizacinio ir pilietinio pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja Audrone Kaladžinskiene, kuri baigė “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programą 2013 m. Departamento direktorius rudens semestrą skaitys keletą paskaitų šių metų MS “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programos pirmakursiams.

  http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/mobilizacija-gyvenimas-vyks-kaip-vykes/227989

 • MRU Debatų klubas surengė pirmąją diskusiją Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje

  Ar jau vyksta demokratijos saulėlydis? Apie tai rugsėjo 15 dieną Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas Tarptautinės Demokratijos dienos proga surengė debatus Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Diskusijoje dalyvavo Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala, „Žinių radijo“ žurnalistas Aurimas Perednis, Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc.dr. Virginijus Valentinavičius, Viešojo administravimo instituto docentas Mantas Bileišis, „Atomic Garden Vilnius" lektorius Gediminas Užkuraitis.

  Išsamiau
Naujienų archyvas


Investuojantiems į ateitį -> Studijos Politikos ir vadybos fakultete!

Fakultetas - modernus, besiplečiantis, šiuo metu vienas didžiausių Mykolo Romerio universiteto fakultetas, turintis daugiau nei 5000 studentų. Nuolatinėse ir ištęstinėse studijose rengiami viešojo administravimo bakalaurai bei viešojo administravimo bei politikos mokslų magistrai.
Fakulteto mokslininkai tiria įvairias valstybės, savivaldos ir verslo strateginio valdymo temas, atlieka jų ekspertizes ir konsultuoja valdymo institucijas. Taip pat jie nagrinėja Europos integracijos procesus ir jų poveikį Lietuvai, globaliąją politiką ir kitas šiuolaikinės valdymo problemas. Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas strateginio planavimo ir valdymo klausimais.
Fakulteto katedros aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinio tyrimo programose, projektuose, tarp jų - ES šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci programos, ES INTERREG 4 ir kitos tarptautinės programos ir projektai. Kartu su Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos partneriais pradėtas leisti bendras tarptautinis mokslo žurnalas "Comparative public policy".
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos socialiniais partneriais. Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Bavarijos viešojo administravimo ir teisės aukštąja mokykla (Vokietija), Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, taip pat bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

 Fakultete vyksta 3 pakopų studijos:


Kuo patrauklios studijos mūsų fakultete?

Visos fakulteto studijų programos integruoja valdymo, politikos mokslų, viešojo administravimo dalykus, o tai suteikia pranašumų mūsų absolventams konkuruojant darbo rinkoje.
Fakultete yra sukurta palanki studijų aplinka, skatinanti studentų savarankiškumą ir analitinį požiūrį į problemas.
Fakultetas dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, suteikiančiose galimybę studentams išvykti studijuoti į Rytų ir Vakarų Europos universitetus, plėsti savo akiratį, tobulintis ir keistis patirtimi.
Mūsų Universitetas teikia studentams daug įvairių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos galimybių.

Informacija stojantiesiems į bakalauro studijasInformacija stojantiesiems į magistro studijas

BAKALAURO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS
 • Viešoji politika ir vadyba * (nuolatinės)

VERSLO IR VADYBOS KRYPTIS

 • Turizmo vadyba ir paveldas ** (nuolatinės, ištęstinės) (lietuvių arba anglų k.)


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS

 • Viešasis administravimas * (nuolatinės, ištęstinės)


MAGISTRO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS

 • Sveikatos politika ir vadyba 
 • Tarptautinė politika ir ekonomika

VERSLO IR VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Sporto industrijų vadyba
 • Strateginis organizacijų valdymas (papildoma specializacija: projektų vadyba NAUJA (bendradarbiaujant su Barclays ir CSC)

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Nepaprastųjų situacijų valdymas 
 • Turizmo sektoriaus valdymas 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ KRYPTIS

 • Viešasis administravimas (papildoma specializacija: energetikos politika ir vadyba, žmogiškųjų išteklių vadyba, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba)
 • Aplinkos valdymas


ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Lyderystė ir pokyčių vadyba
Informaciją apie gretutines studijas, fakultete vykdomas gretutinių studijų programas ir pan. galite rasti čia: Gretutinės studijos

2016-2017 S.M. KALENDORIUS

2016-2017 s.m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas
2016-2017 s.m. akademinis kalendorius

STUDIJŲ GRAFIKAI

2016-2017 s.m. bakalauro ir magistrantūros nuolatinių studijų grafikas
2016-2017 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Patikslintas 2016-07-20
2016-2017 s.m. papildomų studijų grafikas
2016-2017 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2016-2017 spring semester. Updated 2017-02-06

NUOLATINĖS STUDIJOS

2016-2017 s.m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 09

Bakalauro studijos

Organizacijų vadybos studijų programa

PAVASARIO SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
III kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Patikslinta 2017 01 25
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Turizmo vadybos ir paveldo studijų programa

PAVASARIO SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-13
II kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-06
III kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-01-26
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Tourism management and heritage programme

SPRING SEMESTER TIMETABLE
I course (2016-2017 academic year spring semester). Updated 2017-02-13
II course (2016-2017 academic year spring semester). Updated 2017-02-06
EXAMINATION SCHEDULE

Viešojo administravimo studijų programa

PAVASARIO SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-02
II kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Patikslinta 2017-01-23
III kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

PAVASARIO SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-13
II kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-01-30
III kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Patikslinta 2017-01-25
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Magistrantūros studijos

Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-14

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-14

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-03-09

Tarptautinės politikos ir ekonomikos programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

Nepaprastųjų situacijų valdymo programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-14

Strateginio organizacijų valdymo programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-14

Sveikatos politikos ir vadybos programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-14

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Bakalauro studijos

Viešojo administravimo studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario (2) semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2017-02-01
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario (4) semestro įžanginės paskaitos.
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-02-20
IV kurso 2016-2017 s.m. pavasario (8) semestro įžanginės paskaitos
2 metų studijos (priimti 2016 m.) pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-01-30
2 metų studijos (priimti 2015 m.) pavasario (8) semestro įžanginės paskaitos.
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
2 metų studijos (priimti 2016 m.) rudens (5) semestro egzaminų sesija

Organizacijų vadybos studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
V kurso 2016-2017 s.m. pavasario (10) semestro egzaminų sesija

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario (2) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-02-01
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario (4) semestro įžanginės paskaitos
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario (6) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2016-2017 s.m. pavasario (8) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2016-2017 s.m. pavasario (10) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija

Magistrantūros studijos

Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (Vilniaus grupė)

2016-2017 s.m. pavasario semestras. Patikslinta 2017-02-01

Viešojo administravimo krypties papildomos studijos (Klaipėdos grupė)

2016-2017 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2017-03-29

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)
II kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-03-14

Strateginio organizacijų valdymo studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

Sveikatos politikos ir vadybos studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)
II kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-01

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

Viešojo administravimo studijų programa (Klaipėda)

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-02-28

Viešojo administravimo studijų programa (Utena)

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

Adresas: Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius
Kab.: I-208
Tel.: (8 5) 274 0613
Faks.: 274 0624
El. p.: pvf@mruni.eu


Dekanas: doc. dr. Virginijus Valentinavičius
Kab.: I-209
Tel.: (8 5) 2740 638
El. p.: valentinavicius@mruni.eu
Vyresnioji vadybininkė: Dovilė Kryžiokaitė
Kab.: I-208
Tel.: (8 5) 274 0613
El. p.: dovilekryz@mruni.eu


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą


Vadybininkės:

  Raimonda Urbietienė

  IV-309 kab. (Ateities g.20)
  Tel. (8 5) 2714 575
  El. p.: raimonda@mruni.eu


  Magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas

  Papildomųjų (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) studijų administravimas.  Rima Marytė Tumėnienė

  V-509 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 683
  El. p.: rimat@mruni.eu

  Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas