Viešojo valdymo fakultetas

# • Naujienos

 • Baltijos-Juodosios jūros ekonomikos forumas „Sportas ir ekonomika“

  Š. m. spalio 26 d. įvyko vienas svarbiausių ir įsimintiniausių renginių - Baltijos-Juodosios jūros ekonomikos forumas „Sportas ir ekonomika“. Pirmą kartą šalies sporto istorijoje Lietuvos miestas – Klaipėda 2018 m. pripažintas Europos sporto miestu. Renginio metu pavyko sutelkti sporto, valdžios, verslo ir akademinę bendruomenę platesnei diskusijai įvairiais aktualiais sporto ir ekonomikos klausimais.
  Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė dalyvavo kaip renginio organizatrė ir moderatorės.
  Forumo dalyviai priėmė rezoliuciją, ČIA
  Renginio įrašas ČIA

  Išsamiau
 • Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija lankėsi MRU

  2018 m. lapkričio 7 d. MRU Viešojo valdymo fakultetas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį minėjo kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleiviais.

  Viešojo valdymo fakulteto studentai aprodė Universitetą, surengė protmūšį "Quiz bowl for one hundred years of Lithuania".

  Nuotraukų galerija:

 • Nepaprastųjų situacijų valdymo programos studentai lankėsi Bendrajame pagalbos centre

  2018 m. lapkričio 6 d. magistrantūros studijų programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ studentai lankėsi Bendrajame pagalbos centre (BPC). BPC veikla yra susijusi su pagalbos suteikimu skambinantiesiems asmenims 112 telefono numeriu, kuris skirtas pranešti apie planuojamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialioms, nematerialioms ar kitoms vertybėms ir, jei reikia, iškviesti atitinkamoms pagalbos tarnyboms.
  Susitikimo su BPC viršininku Audriumi Čiupliu metu, studentai buvo supažindinti su BPC misija, pagrindinėmis funkcijomis ir jų atlikimo specifika, aktualiomis centro veiklos perspektyvomis. Taip pat vyko diskusija apie taikomus konkrečių praktinių situacijų sprendimo būdus.

  Išsamiau
 • VVF atstovų dalyvavimas Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektoriniame profesiniame komitete

  Š. m. spalio 12 d. vyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuojamas pirmasis Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektorinio profesinio komiteto posėdis. Šis sektorinis komitetas – tai patariamoji institucija, sudaryta bendradarbiavimo pagrindu, sprendžianti konkretaus ūkio sektoriaus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus.
  Pirmojo posėdžio metu buvo išrinktas komiteto pirmininkas - dr. Andrius Stasiukynas, pavaduotoja - Inga Prialgauskienė, numatyti veiklos planai. Artimiausias komiteto uždavinys bus susietas su šiuo metu rengiamu Viešojo administravimo profesinio standarto aprobavimu.

  Išsamiau
 • Konferencija „Sporto ekonominė dimensija: sportas augimui ir užimtumui“

  Š.m. rugsėjo 21 d. Vienoje (Austrija) vyko ES tarybos pirmininkavimo konferencija tema „Sporto ekonominė dimensija: sportas augimui ir užimtumui“. Lietuvą atstovavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV vyresnioji patarėja atliekanti generalinio direktoriaus pareigas Kornelija Tiesnesytė ir Vadybos instituto profesorė Vilma Čingienė. Sporto Ekonomikos tyrimų instituto (SpEA) duomenimis sporto pridėtinė vertė sudaro 2,12 proc. bendros ES sukuriamos vertės, o su sportu susijusiose veiklose dirba 2,72 proc. visų ES užimtų gyventojų (2018).

  Išsamiau
 • Projektas "Nauja sporto vadybos švietimo karta Europoje"

  Rugsėjo pirmąją savaitę vyko Erasmus + programos strateginės partnerystės aukštajame moksle projekto Nauja sporto vadybos švietimo karta Europoje (New Age of Sport Management Education in Europe) antrasis partnerių susitikimas Kopenhagoje (Danija). MRU projekte atstovauja Vadybos instituto profesorė dr. Vilma Čingienė.

  Projektu siekiama išsiaiškinti kokie gebėjimai ir įgūdžiai reikalingi sporto vadovams, vadybininkams kasdieniniame darbe ir kokios kompetencijos  bus reikalingos ateityje. Gauti rezultatai yra svarbūs sporto darbo rinkos poreikių analizei ir sporto vadybos studijų programų tobulinimui šalyje bei Europoje. Projekte dalyvauja devynių ES šalių partneriai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019m.

  Išsamiau
 • VVF renginys "Mix&Match"

  Rugsėjo 6 dieną, 11 val., įvyko Viešojo valdymo fakulteto renginys “Mix&Match”, kuriame dalyvavo pirmo ir aukštesnių kursų studentai, dėstytojai ir kiti bendruomenės nariai.
  Ačiū dalyviams už geras emocijas ir puikiai praleistą laiką.

  Dalinamės renginio akimirkomis:

  Išsamiau
 • 2018 m. birželio 27 d. diplomų įteikimo šventė

  2018 m. birželio 27 d. įvyko Viešojo valdymo fakulteto bakalauro ir magistrantūros absolventų diplomų įteikimo šventė.
  Absolventus sveikino jų artimieji, fakulteto, institutų ir programų vadovai, dėstytojai bei fakulteto socialiniai partneriai - LR Vidaus reikalų ministerijos viceministras dr. Darius Urbonas ir LR Seimo narys Povilas Urbšys.
  Šventės metu įteiktos padėkos už prasmingą veiklą puoselėjant Viešojo valdymo fakultetą studentams - Aistei Amšiejūtei, Ausmai Kairytei, Vytautui Zelionkai ir Andriui Lažaunikui.
  Nuotraukų galerija:

  Išsamiau
 • Kviečiame žiūrėti naują Viešojo valdymo fakulteto filmuką

  VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS – mokslo ir praktikos dermė, kokybė bei saviraiškos galimybės!
  Viešojo valdymo fakulteto filmuką galite pamatyti ČIA.

  Išsamiau
 • Tarptautinė konferencija skirta Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmečiui

  Birželio 20-21 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius) vyks tarptautinė konferencija „1918 metai Lietuvoje ir Lenkijoje iš dabartinės Vidurio-Rytų Europos perspektyvos: istorija, politika, kultūra“ skirta Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmečiui.

  Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo Universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Varšuvos universitetas, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

  Išsamiau
Naujienų archyvas
Investuojantiems į ateitį -> studijos Viešojo valdymo fakultete!

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS – mokslo ir praktikos dermė, kokybė bei saviraiškos galimybės!

Žiūrėkite filmuką ČIA

Fakultetas - modernus ir šiuo metu vienas didžiausių Mykolo Romerio universiteto fakultetų. Nuolatinėse ir ištęstinėse studijose rengiami viešojo administravimo bakalaurai bei viešojo administravimo bei politikos mokslų magistrai.
Fakulteto mokslininkai tiria įvairias valstybės, savivaldos ir verslo strateginio valdymo temas, atlieka jų ekspertizes ir konsultuoja valdymo institucijas. Taip pat jie nagrinėja Europos integracijos procesus ir jų poveikį Lietuvai, globaliąją politiką ir kitas šiuolaikinės valdymo problemas. Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas strateginio planavimo ir valdymo klausimais.
Fakulteto institutai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinio tyrimo programose, projektuose, tarp jų - ES šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci programos, ES INTERREG 4 ir kitos tarptautinės programos ir projektai. Kartu su Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos partneriais pradėtas leisti bendras tarptautinis mokslo žurnalas "Comparative public policy".
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos socialiniais partneriais. Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Bavarijos viešojo administravimo ir teisės aukštąja mokykla (Vokietija), Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, taip pat bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

 Fakultete vyksta 3 pakopų studijos:

 • Bakalauro (nuolatinės 3 - 3,5 metų, ištęstinės - 4,5 metų studijos);
 • Magistrantūros (nuolatinės - 1,5 metų, ištęstinės - 2 metų studijos);
 • Doktorantūros (4 metų mokslininkų rengimo studijos).

Kuo patrauklios studijos mūsų fakultete?

 • Visos fakulteto studijų programos integruoja valdymo, politikos mokslų, viešojo administravimo dalykus, o tai suteikia pranašumų mūsų absolventams konkuruojant darbo rinkoje.
 • Fakultete yra sukurta palanki studijų aplinka, skatinanti studentų savarankiškumą ir analitinį požiūrį į problemas. 
 • Fakultetas dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, suteikiančiose galimybę studentams išvykti studijuoti į Rytų ir Vakarų Europos universitetus, plėsti savo akiratį, tobulintis ir keistis patirtimi. 
 • Mūsų Universitetas teikia studentams daug įvairių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos galimybių.

Informacija stojantiesiems į bakalauro studijasInformacija stojantiesiems į magistro studijas

BAKALAURO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS KRYPTIS


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS


PAPILDOMOSIOS STUDIJOS

MAGISTRO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Strateginio organizacijų valdymo specializacija Projektų vadyba (NAUJA (bendradarbiaujant su Barclays ir DXC Technology)

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ KRYPTIS


ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
Informaciją apie gretutines studijas, fakultete vykdomas gretutinių studijų programas galite rasti čia: Gretutinės studijos

2018-2019 S.M. KALENDORIUS

2018-2019 s.m. akademinis kalendorius
2018-2019 s.m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2018-2019 s.m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018-2019 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafiko projektas
2018-2019 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafiko projektas
2018-2019 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafiko projektas
2018-2019 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafiko projektas
2018-2019 s.m. papildomų studijų grafikas

ERASMUS TVARKARAŠČIAI

ERASMUS tvarkaraštis 2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.14

TVARKARAŠČIAI - NUOLATINĖS STUDIJOS

2018-2019 s.m. rudens semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis. Atnaujinta 10.19
One Asia course schedule

Bakalauro studijos

Aktyvaus laisvalaikio vadybos studijų programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.17

Turizmo vadybos ir paveldo studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
III kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.17
IV kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.11
II kursas (2018-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.10
III kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.26
IV kursas (2018-2018 s.m. rudens semestras)

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.11
III kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)
IV kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.16

Magistrantūros studijos

Išlyginamųjų dalykų, kurių studentai nestudijavo bakalauro studijų metu, tvarkaraštis

Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2018-09-03
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.07

Tarptautinės politikos ir ekonomikos programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.22
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Sveikatos politikos ir vadybos programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

TVARKARAŠČIAI - IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Bakalauro studijos

Viešojo administravimo studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.17
II kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.14
III kurso 2018-2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 09.24
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018-2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (1) semestro egzaminų tvarkaraštis
II kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso 2018-2019 s.m. rudens (9) semestro egzaminų tvarkaraštis

Organizacijų vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
V kurso 2018-2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.17
III kurso 2018-2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.04
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018-2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (1) semestro egzaminų tvarkaraštis

Magistrantūros studijos

Išlyginamųjų dalykų, kurių studentai nestudijavo bakalauro studijų metu, tvarkaraštis

Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (Vilniaus grupė)

2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2018-09-05

Viešojo administravimo krypties papildomos studijos (Klaipėdos grupė)

2018-2019 s.m. rudens semestras.

Viešojo administravimo krypties papildomos studijos (Utenos grupė)

2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.10

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijų programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.14
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Nepaprastųjų situacijų valdymo programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 09.05
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.06

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.07
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Sporto industrijų vadybos studijų programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.13
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Sveikatos politikos ir vadybos studijų programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 09.05
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.11

Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos specializacija

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 09.05

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 09.05
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 10.04

Viešojo administravimo studijų programa (Klaipėda)

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.11
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa (Utena)

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.03
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras). Patikslinta 09.06

Adresas: Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius
Faks.: 274 0624
El. p.: vvf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Vainius Smalskys
Kab.: I-52, Valakupių g. 5
Tel.: (8 5) 274 0634
El. p.: vainius@mruni.eu
Priėmimo valandos: Valakupių g. 5, I-52 kab. - penktadieniais 10.00-16.00 val.; Ateities g. 20, I-312 kab. - iš anksto susitarus


Prodekanė: prof. dr. Jolanta Urbanovič
Kab.: V-506, Ateities g. 20
Tel.: (8 5) 271 4656
El. p.: jolanta@mruni.eu
 


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą


Vadybininkės:

  Raimonda Urbietienė

  IV-309 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 575
  El. p.: raimonda@mruni.eu


  Magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas

  Papildomųjų (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) studijų administravimas.  Rima Marytė Tumėnienė

  V-509 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 683
  El. p.: rimat@mruni.eu

  Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas  Rasa Subačienė

  IV-307 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 676
  El.p.: rasa@mruni.eu; vvf@mruni.eu
  Personalo ir dokumentų valdymas
  Mantė Gasiūnaitė-Binkienė

  I-415 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 622
  El.p.: mante@mruni.eu
  Viešieji ryšiai ir rinkodara
  Beata Žiromskienė 

  El.p.: beata@mruni.eu
  Tarptautiniai ryšiai ir rinkodara