Viešojo valdymo fakultetas

# • Naujienos

 • Kviečiami savanoriai prisidėti prie iniciatyvų Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti

  Kviečiame kartu švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį!

  Viešojo valdymo fakultete vasario – kovo mėnesiais numatomi renginiai, skirti Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti. Siūlome prisidėti prie iniciatyvų ir kartu organizuoti įvairius renginius mokykloms, universiteto bendruomenei, visuomenei (pavyzdžiui, protmūšiai, diskusijos, pranešimai, ekskursijos ir kitos veiklos). Tikimės Jūsų iniciatyvumo, laukiame idėjų ir kviečiame registruotis ČIA

  Savanorystę organizuojant renginius yra galimybė įskaityti kaip praktiką ar formalizuoti kitu būdu.

  Registracija vyksta iki 2018 m. sausio 22 dienos.

  Laukiame Jūsų!

  Kreiptis:

  Prof. dr. Jolanta Urbanovič, el. p. jolanta@mruni.eu

  Mantė Gasiūnaitė-Binkienė, el. p. mante@mruni.eu

 • 2018 metų fakulteto bakalauro ir magistro diplomų įteikimo grafikas

  Sausio 30 dieną (antradienį) bus teikiami diplomai MRU Viešojo valdymo fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų absolventams. Diplomai bus teikiami pagal studijų programas.

  11.00 val., I-201 aud. - diplomų įteikimas bakalauro studijų absolventams
  Mantijos išduodamos 9.45-10.45 val., III-140 aud., mantijos grąžinamos iki 12.45 val., III-140 aud.
  14.00 val., I-201 aud. - diplomų įteikimas magistrantūros studijų absolventams
  Mantijos išduodamos 12.45-13.45 val., III-140 aud., mantijos grąžinamos iki 15.30 val., III-140 aud.

 • Fakultetas ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį

  2018 m. sausio 11 d., Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakultetas, atstovaujamas dekano prof. dr. Vainiaus Smalskio ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas, atstovaujamas fakulteto dekanės Danutės Rasimavičienės, siekdami veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, sudarė bendradarbiavimo sutartį.

 • Diskusija "Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės"

  Viešojo valdymo fakulteto prodekanė prof. dr. Jolanta Urbanovič kartu su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėju Evaldu Bakoniu ir metodininke Laima Pauriene 2017 m. gruodžio 7 dieną dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotoje diskusijoje tema "Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės".
  Laidos įrašą galite pamatyti ČIA
  Šaltinis: interneto portalas "Mokytojo TV" (2017-12-07)

 • Kviečiame į diskusiją, skirtą svarbiausiems Rytų Azijos saugumo aspektams aptarti

  Gruodžio 18 d. 10 val., aud. II-230, Mykolo Romerio universitete vyks diskusija "The Security Architecture of East Asia: Political, Economic and Cultural Aspects", skirta svarbiausiems Rytų Azijos saugumo aspektams aptarti.
  Diskusijoje kalbės Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento Užsienio reikalų ministerijoje direktorius Eduardas Borisovas bei MRU Azijos politikos ir ekonomikos specialistai.
  Po diskusijos vyks studentų, lankiusių One Asia Foundation remiamą paskaitų seriją
  "Introductory Course to the East Asian Community: Cultural, Political and Economic Aspects", stipendijų įteikimo ceremonija.

  Programa

  Kviečiame dalyvauti

 • Konferencija "Valstybės tarnyba: tarp tradicijos ir inovatyvių sprendimų"

  Valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. redakcijos) sukakčiai - 15 metų, ta proga praėjusią savaitę organizuota konferencija - “Valstybės tarnyba: tarp tradicijos ir inovatyvių sprendimų”. Mokslininkai skaitė pranešimus apie valstybės tarnybos istorinę raidą, politikai ir praktikai dalinosi atsiminimais. Visi pasisakiusieji kartojo, kad valstybės tarnyba – tai tarnyba piliečiams ir visos vykusios bei dabar įgyvendinamos reformos apie tai, kaip šią tarnybą padaryti labiau orientuotą į piliečio poreikius ir patrauklesnę profesionalams. Įdomu tai, kad visos reformos susidurdavo su pasipreišinimu, dažnai, dėl skirtingos jų interpretacijos. Taigi, kryptinga komunikacija ir pokyčių valdymas turėtų būti neatsiejami reformos elementai.
  Renginio metu MRU Viešojo valdymo fakulteto dekanas prof. Vainius Smalskys apžvelgė valstybės tarnybos raidą, doc. Žilvinas Židonis motyvatorius reformoms; KTU laikinoji rektorė doc. Jurgita Šiugždinienė pristatė savo patirtis dirbant LRV ir mokslininko įžvalgas; dr. Ernesta Buckienė pristatė esamas tendencijas; dr. Eglė Vileikienė gyventojų požiūrį į valstybės tarnybą. Daug kalbėjo Seimo nariai, tarnautojai, aktyviai dalyvavę kuriant ir reformuojant šiuolaikinę Lietuvos valstybės tarnybą.

 • Seimo nario A. Butkevičiaus paskaita "Viešojo valdymo problemos Lietuvoje" (12.04)

  Gruodžio 4 dieną, pirmadienį, MRU I-312 aud., nuo 14 val. 40 min. Seimo narys A. Butkevičius skaitys paskaitą Viešojo valdymo fakulteto studentams "Viešojo valdymo problemos Lietuvje".
  Po paskaitos, 16 val., Profesoriume numatomas Algirdo Butkevičiaus susitikimas su fakulteto dėstytojais.

  Maloniai kviečiame visus norinčius dalyvauti paskaitoje!

 • Startuoja "One Asia Foundation" finansuojamas atvirų paskaitų ciklas “Introductory Course to East Asian Community: Cultural, Political and Economic Aspects”

  Mykolo Romerio universitete šių metų rugsėjo 7 dieną startuoja "One Asia Foundation" finansuojamas atvirų paskaitų ciklas “Introductory Course to East Asian Community: Cultural, Political and Economic Aspects”. Kurso metu profesoriai iš Japonijos, Kinijos, P. Korėjos, JAV ir kitų šalių skaitys paskaitas ir ves seminarus apie Azijos šalių politiką, ekonomiką, istoriją, kultūrą. Kurso apimtis - 6 ECTS kreditai.
  Kursas organizuojamas kaip magistrantūros studijų programos "Tarptautinė politika ir ekonomika" studijų dalykas.
  Tačiau jį, kaip laisvai pasirenkamąjį, gali rinktis ir kitų MRU studijų programų studentai bei studentai iš kitų universitetų.
  Būtina registracija: http://oneasia.mruni.eu/?page_id=43
  Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą http://oneasia.mruni.eu/

 • FUAD SHAHBAZOV paskaita

  Balandžio 27 d. Mykolo Romerio universitete  vyko atvira studijų programos Tarptautinė politika ir ekonomika paskaita, kurioje pranešimą "South Caucasus: A changing Geopgraphy" pristatė Azerbaidžano tarptautinių santykių ekspertas FUAD SHAHBAZOV.

 • Įvyko konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? "

  Balandžio 12 dieną Mykolo Romerio universitete vyko tradicinė kasmetinė Lietuvos bendruomenėms skirta konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: ką gali savivaldybės ir vietos bendruomenės“.
  Susirinkusius pasveikino Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Mykolo Romerio universiteto rektorius, doc. dr. Algirdas Monkevičius.
  Prieš konferenciją buvo įteikti apdovanojimai Lietuvos bendruomenėms. Nominacija „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“ atiteko Inturkės (Molėtų rajono savivaldybė) bendruomenės pirmininkei Vaidai Bacenskaitei.
  Nominacija „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ – Gasčiūnų kaimo bendruomenės atstovams (Joniškio rajono savivaldybė). Trečioji nominacija „Bendruomeniškiausia seniūnija arba savivaldybė“ įteikta Sendvario seniūnijos (Klaipėdos rajono savivaldybė) atstovams.

Naujienų archyvas
Investuojantiems į ateitį -> studijos Viešojo valdymo fakultete!

Fakultetas - modernus ir šiuo metu vienas didžiausių Mykolo Romerio universiteto fakultetų. Nuolatinėse ir ištęstinėse studijose rengiami viešojo administravimo bakalaurai bei viešojo administravimo bei politikos mokslų magistrai.
Fakulteto mokslininkai tiria įvairias valstybės, savivaldos ir verslo strateginio valdymo temas, atlieka jų ekspertizes ir konsultuoja valdymo institucijas. Taip pat jie nagrinėja Europos integracijos procesus ir jų poveikį Lietuvai, globaliąją politiką ir kitas šiuolaikinės valdymo problemas. Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas strateginio planavimo ir valdymo klausimais.
Fakulteto institutai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinio tyrimo programose, projektuose, tarp jų - ES šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci programos, ES INTERREG 4 ir kitos tarptautinės programos ir projektai. Kartu su Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos partneriais pradėtas leisti bendras tarptautinis mokslo žurnalas "Comparative public policy".
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos socialiniais partneriais. Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Bavarijos viešojo administravimo ir teisės aukštąja mokykla (Vokietija), Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, taip pat bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

 Fakultete vyksta 3 pakopų studijos:

Kuo patrauklios studijos mūsų fakultete?

 • Visos fakulteto studijų programos integruoja valdymo, politikos mokslų, viešojo administravimo dalykus, o tai suteikia pranašumų mūsų absolventams konkuruojant darbo rinkoje.
 • Fakultete yra sukurta palanki studijų aplinka, skatinanti studentų savarankiškumą ir analitinį požiūrį į problemas. 
 • Fakultetas dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, suteikiančiose galimybę studentams išvykti studijuoti į Rytų ir Vakarų Europos universitetus, plėsti savo akiratį, tobulintis ir keistis patirtimi. 
 • Mūsų Universitetas teikia studentams daug įvairių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos galimybių.

Informacija stojantiesiems į bakalauro studijasInformacija stojantiesiems į magistro studijas

BAKALAURO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS
 • Viešoji politika ir vadyba * (nuolatinės)

VERSLO IR VADYBOS KRYPTIS

 • Turizmo vadyba ir paveldas ** (nuolatinės, ištęstinės) (lietuvių arba anglų k.)


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS

 • Viešasis administravimas * (nuolatinės, ištęstinės)


MAGISTRO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS

 • Sveikatos politika ir vadyba 
 • Tarptautinė politika ir ekonomika

VERSLO IR VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Sporto industrijų vadyba
 • Strateginis organizacijų valdymas (papildoma specializacija: projektų vadyba NAUJA (bendradarbiaujant su Barclays ir CSC)

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Nepaprastųjų situacijų valdymas 
 • Turizmo sektoriaus valdymas 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ KRYPTIS

 • Viešasis administravimas (papildoma specializacija: energetikos politika ir vadyba, žmogiškųjų išteklių vadyba, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba)
 • Aplinkos valdymas


ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Lyderystė ir pokyčių vadyba
Informaciją apie gretutines studijas, fakultete vykdomas gretutinių studijų programas galite rasti čia: Gretutinės studijos

2017-2018 S.M. KALENDORIUS

2017-2018 s.m. akademinis kalendorius
2017-2018 s.m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2017-2018 s.m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2017-2018 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-08-28
2017-2018 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-10-02
2017-2018 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas.
2017-2018 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas.
2017-2018 s.m. papildomų studijų grafikas. Atnaujinta 2017-09-02

NUOLATINĖS STUDIJOS

2017-2018 s.m. rudens semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017-09-08

Bakalauro studijos

Organizacijų vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
IV kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-26

Turizmo vadybos ir paveldo studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-31
III kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-04
IV kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)
III kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-30
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-11-15
III kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-11-27
IV kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2018-01-09
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)
III kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-11-13
III kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-11
IV kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-08
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)
III kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)

Magistrantūros studijos

Išlyginamųjų dalykų, kurių studentai nestudijavo bakalauro studijų metu, tvarkaraštis

Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-12-20
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-11

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-12-28
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-09-05

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-27
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-09-11

Tarptautinės politikos ir ekonomikos programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2018-01-09
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-10-13

Nepaprastųjų situacijų valdymo programa

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-23

Strateginio organizacijų valdymo programa

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-09-11

Sveikatos politikos ir vadybos programa

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-16

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Bakalauro studijos

Viešojo administravimo studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-09-26
II kurso 2017-2018 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos
III kurso 2017-2018 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-10-16
2 metų studijos (priimti 2016 m.) rudens (7) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-10-17
V kurso 2017-2018 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. rudens (1) semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2018-01-09
II kurso 2017-2018 s.m. rudens (3) semestro egzaminų sesija
III kurso 2017-2018 s.m. rudens (5) semestro egzaminų sesija
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens (7) semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2018-01-04
2 metų studijos (priimti 2016 m.) rudens (7) semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2018-01-04
V kurso 2017-2018 s.m. rudens (9) semestro egzaminų sesija

Organizacijų vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2017-2018 s.m. prudens (7) semestro egzaminų sesija

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
II kurso 2017-2018 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-09-20
III kurso 2017-2018 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-10-11
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2017-09-20
V kurso 2017-2018 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-10-27
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
II kurso 2017-2018 s.m. rudens (3) semestro egzaminų sesija
III kurso 2017-2018 s.m. rudens (5) semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2018-01-15
IV kurso 2017-2018 s.m.rudens (7) semestro egzaminų sesija
V kurso 2017-2018 s.m. rudens (9) semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2018-01-15

Magistrantūros studijos

Išlyginamųjų dalykų, kurių studentai nestudijavo bakalauro studijų metu, tvarkaraštis

Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (Vilniaus grupė)

2017-2018 s.m. rudens semestras. Patikslinta 2017-09-19
2017-2018 s.m. rudens semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2017-12-28

Viešojo administravimo krypties papildomos studijos (Klaipėdos grupė)

2017-2018 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2018-01-11

Viešojo administravimo krypties papildomos studijos (Utenos grupė)

2017-2018 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2017-10-10

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijų programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-26
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-07

Nepaprastųjų situacijų valdymo programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-25

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-12-20

Sporto industrijų vadybos studijų programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-10-18

Strateginio organizacijų valdymo studijų programa

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-11-08

Sveikatos politikos ir vadybos studijų programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-11-08
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-10-25

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-09-10
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-11-15

Viešojo administravimo studijų programa (Klaipėda)

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-12-22
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-11-15

Viešojo administravimo studijų programa (Utena)

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-09-10

Adresas: Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius
Kab.: I-208
Tel.: (8 5) 274 0613
Faks.: 274 0624
El. p.: vvf@mruni.eu


Dekanas: prof.dr. Vainius Smalskys
Kab.: I-52, Valakupių g.5
Tel.: (8 5) 274 0634
El. p.: vainius@mruni.eu


Prodekanė: prof.dr. Jolanta Urbanovič
Kab.: V-506, Ateities g. 20
Tel.: (8 5) 271 4656
El. p.: jolanta@mruni.eu


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą


Vadybininkės:

  Raimonda Urbietienė

  IV-309 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 575
  El. p.: raimonda@mruni.eu


  Magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas

  Papildomųjų (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) studijų administravimas.  Rima Marytė Tumėnienė

  V-509 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 683
  El. p.: rimat@mruni.eu

  Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas  Rasa Subačienė

  I-56 kab. (Valakupių g. 5)
  Tel. (8 5) 2740 610
  El.p.: rasa@mruni.eu
  Personalo ir dokumentų valdymas
  Mantė Gasiūnaitė-Binkienė

  I-415 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2740 622
  El.p.: mante@mruni.eu
  Viešieji ryšiai ir rinkodara