Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

# • Naujienos

 • Įvyko pirmasis virtualus ŽVSF studentų susitikimas su fakulteto dekane ir prodekanu studijoms

  MS Teams vyko pirmasis virtualus ŽVSF studentų susitikimas su fakulteto dekane prof. dr. Odeta Merfeldaite ir prodekanu studijoms prof. dr. Linu Selmistraičiu.
  Susitikimo metu studentai turėjo galimybę tiesiogiai užduoti klausimus, susijusius su akademiniu sąžiningumu; vertinimo kriterijais ir sistema; bendruomeniškumo kūrimu; galimybėmis dažniau bendrauti su studijų programų vadovais; nuotolinio ir mišriojo studijų proceso organizavimu; atsiskaitymo formomis; studijų tvarkaraščiais; grįžtamuoju ryšiu iš dėstytojų, komentuojant rašto darbus; studijų dalykų užskaitymu; studijų vadybininkų komunikacija; stipendijų skyrimu.
  Dauguma dalyvavusių studentų teigia, kad yra patenkinti dėstytojų profesionalumu ir įsitraukimu į interaktyvių studijų organizavimą, tačiau mokantis nuotoliniu būdu pasigenda didesnio grįžtamojo ryšio ir efektyvesnio paskaitos laiko valdymo.

 • Virtuali mokslinė konferencija „Lyderystė socialiniame darbe: galia daryti pokyčius“ sulaukė rekordinio skaičiaus dalyvių!

  Lapkričio 12 dieną Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija organizavo virtualią mokslinę konferenciją „Lyderystė socialiniame darbe: galia daryti pokyčius“.  Konferencijoje dalyvavo rekordinis skaičius dalyvių, nes virtualiai prisijungė net 360 socialinių darbuotojų iš visos Lietuvos.

  Išsamiau
 • Fakulteto naujienlaiškis! (11 10)

  Skelbiame fakulteto naujienlaiškį: https://mailchi.mp/0a990d7bf561/neepkrpmi4
  Jei jį pageidaujate gauti, kreipkitės el. paštu r.vilniene@mruni.eu

 • Vyks virtualus ŽVSF studentų susitikimas su Fakulteto dekane prof. dr. Odeta Merfeldaite ir prodekanu studijoms prof. dr. Linu Selmistraičiu

  Lapkričio 12 d. 16:10 val. vyks virtualus ŽVSF studentų susitikimas su Fakulteto dekane prof. dr. Odeta Merfeldaite ir prodekanu studijoms prof. dr. Linu Selmistraičiu.
  Susitikimo metu studentai turės galimybę užduoti rūpimus klausimus ir sužinoti aktualią informaciją, susijusią su studijų proceso organizavimu. Būtina registracija!
  Daugiau informacijos el. paštu: selmistraitis@mruni.eu

 • Kviečiame turinčius pedagogo kvalifikaciją ir norinčius įgyti papildomą SOCIALINIO PEDAGOGO kompetenciją pretenduoti į valstybės finansuojamas 1,5 metų trukmės modulio studijas Mykolo Romerio universitete!

  Studijos finansuojamos iš Ateities ekonomikos DNR veiksmo (projekto) „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“, įgyvendinant veiklą „Mokytojų kompetencijų stiprinimas“.

  Išsamiau
 • Vyko tarptautinio Tebeisi projekto virtualus susitikimas

  Lakričio 5 dieną vyko tarptautinio
  Tebeisi
  projekto virtualus susitikimas, kurio metu mokslininkų komanda aptarė su projektu susijusius aktualius klausimus.
  Šiame projekte dalyvauja ŽVSF mokslininkai: prof. dr. Irena Žemaitaitytė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Asta Railienė, lekt. Agata Katkonienė, dr. Marius Kalinauskas.

Naujienų archyvas

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


 • Ar bus perkeltos bakalauro baigiamųjų egzaminų ir bakalauro/magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo datos?


Informuojame, kad šiai dienai neplanuojama nukelti baigiamųjų darbų ir egzaminų pristatymo terminų,  kadangi Universitetas turi galimybes, leidžiančias studentams pasiekti šaltinius nuotoliniu būdu.

 1. MRU turi prieigą prie daugiau nei 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių, https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/ kuriomis galima naudotis nuotoliniu būdu per EZproxy sistemą. https://login.skaitykla.mruni.eu/login
  Dėl paieškos duomenų bazėse ar kitose mokslinės informacijos paieškos sistemose galite kreiptis į savo teminį bibliotekininką. https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/kontaktai/#TEMINIAI
 2. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra sudaryta galimybė kreiptis į biblioteką dėl  knygos, kurios nėra online, dalies skenavimo.

UŽSAKYMO SKENAVIMUI PATEIKIMO TVARKA

Bibliotekoje esančių leidinių (reikalingų puslapių)  kopijas gali užsakyti:

 • Dėstytojai - dėstomam dalykui;
 • Studentai - baigiamiesiems darbams rašyti .

Prašome:

 • Patikrinti ar yra prieinama knygos elektroninė versija – atlikti paiešką Lietuvos virtualioje bibliotekoje Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa. Jei knyga anglų kalba – papildomai patikrinti prenumeruojamoje el. knygų bazėje eBooks on EBSCOhost (Academic Collection).
 • Įsitikinti ar reikalinga knyga yra bibliotekoje – atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge http://mru.library.lt. Radus knygą peržiūrėti skenuotą knygos turinį ir atsirinkti reikalingus puslapius. Kai bibliotekos kataloge nėra skenuoto turinio, studentui pirmiausia siunčiamas nuskenuotas turinys.
 • Užsakymą siųsti el. paštu nomeda@mruni.eu. Užsakymus būtina siųsti iš MRU el. pašto. Laiške nurodyti: knygos autorių, antraštę, leidimo metus, nuo kurio iki kurio puslapio reikalinga kopija.

Užsakymas įvykdomas per 3 -5 darbo dienas.

Vienu metu galima užsakyti ne daugiau kaip 3 leidinių kopijas.

Žinoma padėtis gali keistis ir nuolat informacija bus atnaujinama. Stebėkite informaciją instituto, kuriame rengiate darbą, puslapyje.


 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) (8 5) 271 4510
El. p.: zvsf@mruni.eu
 Dekanė: prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Kab.: V-242
Tel.: (8 5) 271 4520
El. p.: o.merfeldaite@mruni.eu
 Prodekanas studijoms: prof. dr. Linas Selmistraitis
Kab.: V-241
Tel.: (8 5) 271 4529
El. p.: selmistraitis@mruni.eu
 Prodekanė mokslui: dr. Raminta Bardauskienė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: raminta@mruni.eu
 Prodekanė tarptautiniams ryšiams ir projektams: doc. dr. Jolanta Pivorienė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: jolantapiv@mruni.eu
 Dekano patarėja komunikacijai ir rinkodarai: Rasa Vilnienė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: r.vilniene@mruni.eu
 Vyresnioji vadybininkė: Liana Dalia Petronytė
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) 271 4510
Mobilusis tel.: 8 659 73272 (darbo valandomis)
El. p.: liana@mruni.eu


STUDENTŲ SKYRIUS

Vadybininkė Leonora Andriulevičienė (bakalauro studijų programa: Psichologija; magistrantūros studijų programos: Taikomoji kriminalinė psichologija, Verslo psichologija)
Kab.: V-113
Tel.: (8 5) 271 4717
El. p.: leonora@mruni.eu

Vadybininkė Avigėja Jarmolo (bakalauro studijų programos: Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos specializacija Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos, Vertimas ir redagavimas, Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (anglų kalba), Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba), Socialinio darbo ir teisės pagrindų programos specializacija Socialinis darbas ir žmogaus teisės (anglų kalba); magistrantūros studijų programos: Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų kalba), Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų kalba)
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 2714 617
El. p.: avigeja.j@mruni.eu

Vadybininkė Albina Spadavičiūtė (bakalauro studijų programos: Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai, Socialinis darbas ir teisės pagrindai; magistrantūros studijų programos: Edukacinių technologijų valdymas, Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija Karjeros valdymas, Teisės edukologija, Vaiko teisių apsauga; profesinės pedagogikos studijos: Pedagogika)
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 271 4530
Mobilusis tel.: 8 659 73387 (darbo valandomis)
El. p.: albina.spa@mruni.eu

Vadybininkė Rugilė Valkauskaitė (bakalauro studijų programos: Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara, Komunikacija ir kūrybinės industrijos; magistrantūros studijų programos: Komunikacija ir kūrybinės technologijos, Viešųjų ryšių vadyba, Socialinis darbas)
Kab.: IV-307
Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: rugile.v@mruni.eu