Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

# • Naujienos

 • Kviečiame į atvirą paskaitą „INNOVATION 5.0: A NEW STRATEGY FOR BUILDING ONE ASIA COMMUNITY“

  Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 16.15 - 19.30 vyks viešos nuotolinės paskaitos „INNOVATION 5.0: A NEW STRATEGY FOR BUILDING ONE ASIA COMMUNITY“, kurias skaitys St. Mary universiteto profesorius Seongbae Lim (JAV).
  Nuotolinių paskaitų laikas: 16.15 - 19.30.

  TRANSLIACIJOS NUORODA

  Paskaitos - tarptautinio projekto „Asian Community: Culture and New Media“ dalis. Kviečiame dalyvauti

 • PIRMAKURSIŲ DIENA ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS STUDIJŲ FAKULTETE (09 11)

   Rugsėjo 9-11 dienomis vyko Įvadinės studijų savaitės renginiai, kurių metu (09 11) buvo pristatytas Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas ir jo komanda.

  Kviečiame pasidžiaugti renginio akimirkomis fotogalerijoje.

 • Kvietimas dalyvauti mokslinėje konferencijoje „JUNGTYS: ką galime padaryti kartu?“

  Šį rudenį, spalio 16 dieną, Klaipėdos universitete vyks jau V-oji jaunimo tyrėjų konferencija „JUNGTYS: ką galime padaryti kartu?“ Kviečiame mokslininkus, nagrinėjančius jaunimo klausimus, praktikus, dirbančius su jaunimu, teikti pranešimų santraukas. Pranešimų santraukos priimamos iki rugsėjo 10 d. Daugiau informacijos čia.

 • Įvadas į studijas MRU pirmakursiui 2020 m. rugsėjo 9–11 d.


  Įvado į studijas paskaitose pateiksime Jums svarbiausią informaciją apie tai, kaip vyksta studijos Universitete, pristatysime studentų laisvalaikio veiklas, studentų organizacijas ir kt. Studijų patirtimi pasidalins aukštesnių kursų studentai. Taip pat susipažinsite su fakulteto, kuriame studijuojate, komanda: padalinio vadovais (dekanu, prodekanais), Jūsų studijų programos vadovu ir studijų vadybininkais.
  Visą programą, galite rasti čia.

 • ŽVSF TARYBOS RINKIMAI (09 10)

  Rugsėjo 10 d. įvyko Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Tarybos rinkimai. 

  Patvirtinus balsavimo rezultatus į Tarybą buvo išrinkti šie nariai: 
  doc. dr. Povilas Aleksandravičius; prof. dr. Valdonė Indrašienė; lekt. dr. Marius Kalinauskas; lekt. dr. Oksana Malinauskienė; prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė; prof. dr. Sigita Rackevičienė; doc. dr. Justinas Sadauskas; doc. dr. Virginijus Valentinavičius; socialinių partnerių atstovė - Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė Genovaitė Kynė; MRU Alumni atstovė Rūta Guobužaitė. 

  Daugumos narių pritarimu per pirmąjį posėdį buvo išrinkta ŽVSF Tarybos pirmininkė - prof. dr. Valdonė Indrašienė. 

  Sveikiname fakulteto Tarybą ir linkime kuo didžiausios kloties!

 • Kviečiame į atvirų paskaitų ciklą „Azijos bendruomenė: kultūra ir naujosios medijos“

  Pirma šio ciklo paskaita vyks rugsėjo 10 d., jos metu Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė Violeta Gaižauskaitė dalinsis savo bendradarbiavimo su Japonija vystymo patirtimi.

  Džiaugiamės, kad ir šiais mokslo metais galime jus pakviesti į atvirų paskaitų ciklą „Azijos bendruomenė: kultūra ir naujosios medijos“, kurį skaitys Azijos šalių kultūros ekspertai, puikiai išmanantys įvairius tarpkultūrinius ekonominius ir socialinius ypatumus. Savo įžvalgomis dalinsis vizituojantys profesoriai: Norio Suzuki (Japonija), Rumiko Kurita (Japonija), Andreas Schirmer (Čekija), Asuncion Lopez-Varela (Ispanija), Seonbae Lim (JAV). Taip pat paskaitas skaitys ir Azijos šalių kultūros tyrėjai iš Lietuvos: prof. Konstantinas Andrijauskas, prof. Lora Tamošiūnienė, prof. Jusif Seiranov ir kiti.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


 • Ar bus perkeltos bakalauro baigiamųjų egzaminų ir bakalauro/magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo datos?


Informuojame, kad šiai dienai neplanuojama nukelti baigiamųjų darbų ir egzaminų pristatymo terminų,  kadangi Universitetas turi galimybes, leidžiančias studentams pasiekti šaltinius nuotoliniu būdu.

 1. MRU turi prieigą prie daugiau nei 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių, https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/ kuriomis galima naudotis nuotoliniu būdu per EZproxy sistemą. https://login.skaitykla.mruni.eu/login
  Dėl paieškos duomenų bazėse ar kitose mokslinės informacijos paieškos sistemose galite kreiptis į savo teminį bibliotekininką. https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/kontaktai/#TEMINIAI
 2. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra sudaryta galimybė kreiptis į biblioteką dėl  knygos, kurios nėra online, dalies skenavimo.

UŽSAKYMO SKENAVIMUI PATEIKIMO TVARKA

Bibliotekoje esančių leidinių (reikalingų puslapių)  kopijas gali užsakyti:

 • Dėstytojai - dėstomam dalykui;
 • Studentai - baigiamiesiems darbams rašyti .

Prašome:

 • Patikrinti ar yra prieinama knygos elektroninė versija – atlikti paiešką Lietuvos virtualioje bibliotekoje Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa. Jei knyga anglų kalba – papildomai patikrinti prenumeruojamoje el. knygų bazėje eBooks on EBSCOhost (Academic Collection).
 • Įsitikinti ar reikalinga knyga yra bibliotekoje – atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge http://mru.library.lt. Radus knygą peržiūrėti skenuotą knygos turinį ir atsirinkti reikalingus puslapius. Kai bibliotekos kataloge nėra skenuoto turinio, studentui pirmiausia siunčiamas nuskenuotas turinys.
 • Užsakymą siųsti el. paštu nomeda@mruni.eu. Užsakymus būtina siųsti iš MRU el. pašto. Laiške nurodyti: knygos autorių, antraštę, leidimo metus, nuo kurio iki kurio puslapio reikalinga kopija.

Užsakymas įvykdomas per 3 -5 darbo dienas.

Vienu metu galima užsakyti ne daugiau kaip 3 leidinių kopijas.

Žinoma padėtis gali keistis ir nuolat informacija bus atnaujinama. Stebėkite informaciją instituto, kuriame rengiate darbą, puslapyje.


 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) (8 5) 271 4510
El. p.: zvsf@mruni.eu
 Dekanė: prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Kab.: V-242
Tel.: (8 5) 271 4520
El. p.: o.merfeldaite@mruni.eu
 Prodekanas studijoms: prof. dr. Linas Selmistraitis
Kab.: V-241
Tel.: (8 5) 271 4529
El. p.: selmistraitis@mruni.eu
 Prodekanė mokslui: dr. Raminta Bardauskienė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: raminta@mruni.eu
 Prodekanė tarptautiniams ryšiams ir projektams: doc. dr. Jolanta Pivorienė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: jolantapiv@mruni.eu
 Dekano patarėja komunikacijai ir rinkodarai: Rasa Vilnienė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: r.vilniene@mruni.eu
 Vyresnioji vadybininkė: Liana Dalia Petronytė
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) 271 4510
Mobilusis tel.: 8 659 73272 (darbo valandomis)
El. p.: liana@mruni.eu


STUDENTŲ SKYRIUS

Vadybininkė Leonora Andriulevičienė (bakalauro studijų programa: Psichologija; magistrantūros studijų programos: Taikomoji kriminalinė psichologija, Verslo psichologija)
Kab.: V-113
Tel.: (8 5) 271 4717
El. p.: leonora@mruni.eu

Vadybininkė Avigėja Jarmolo (bakalauro studijų programos: Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos specializacija Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos, Vertimas ir redagavimas, Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (anglų kalba), Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba), Socialinio darbo ir teisės pagrindų programos specializacija Socialinis darbas ir žmogaus teisės (anglų kalba); magistrantūros studijų programos: Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų kalba), Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų kalba)
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 2714 617
El. p.: avigeja.j@mruni.eu

Vadybininkė Kristina Černauskienė (bakalauro studijų programos: Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara, Komunikacija ir kūrybinės industrijos; magistrantūros studijų programos: Komunikacija ir kūrybinės technologijos, Viešųjų ryšių vadyba, Socialinis darbas)
Kab.: IV-307
Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: kristinace@mruni.eu

Vadybininkė Albina Spadavičiūtė (bakalauro studijų programos: Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai, Socialinis darbas ir teisės pagrindai; magistrantūros studijų programos: Edukacinių technologijų valdymas, Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija Karjeros valdymas, Teisės edukologija, Vaiko teisių apsauga; profesinės pedagogikos studijos: Pedagogika)
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 271 4530
Mobilusis tel.: 8 659 73387 (darbo valandomis)
El. p.: albina.spa@mruni.eu