MRU – pirmoji aukštoji mokykla, kuri bendradarbiaus su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu - MRU
Naujienos

7 spalio, 2020
MRU – pirmoji aukštoji mokykla, kuri bendradarbiaus su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 m. metinėje ataskaitoje skelbiama, kad daugiau kaip 96 mln. suaugusiųjų, arba 29 proc. 15–64 metų amžiaus Europos Sąjungos gyventojų, nors kartą gyvenime yra bandę neteisėtų narkotikų. Lietuvoje per paskutiniuosius 12 mėnesių narkotikų vartojo 19,3 proc., arba beveik 140 tūkst., 15–34 metų amžiaus asmenų: 27,2 proc. vyrų ir 11,1 proc. moterų.

Mykolo Romerio universitetas pirmasis tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu ir sieks aktyviai bendradarbiauti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, mokslinio bendradarbiavimo, socialinės partnerystės, kompetencijų stiprinimo, psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo bei neformalaus švietimo srityse.
„Džiaugiuosi, kad šis bendradarbiavimo sutarties pasirašymas vainikuoja mūsų jau kelis metus iš eilės vykstantį glaudų bendradarbiavimą, - sakė Mykolo universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai skaito viešas paskaitas ir dalyvauja universiteto bendruomenės renginiuose, pristato savo veiklas. Matome didžiules galimybes bendradarbiauti rengiant magistro baigiamųjų darbų ar daktaro disertacijų temas, kur galima nukreipti savo studentus atlikti mokslinius tyrimus visuomenei aktualiomis temomis. Taip pat palaikome ir skatiname įvairias bendras projektines iniciatyvas, nes turime stiprų potencialą įgyvendinant ir nacionalinius, ir tarptautinių projektus“.

Anot Mykolo Romerio universiteto rektorės prof. dr. I. Žalėnienės, šis bendradarbiavimas svarbus ne tik būsimiems psichologijos, edukologijos ir socialinio darbo specialistams, kurie rengiami MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete, bet ir būsimiems kriminalistams, kuriuos ruošia MRU Viešojo saugumo akademija.
„Mykolo Romerio universitetas yra pirmoji aukštoji mokykla su kuria mes bendradarbiausime ir kursime bendrus projektus viešojo administravimo, teisės, visuomenės gerovės srityse, - sakė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius prof. dr. Renaldas Čiužas. - Manau, kad tiek studentų baigiamieji darbai, tiek moksliniai tyrimai, bus naudingi Lietuvai, sprendžiant visuomenei aktualias problemas. Ypač aktualu šviesti studentus ir akademinę bendruomenę apie naujų psichoaktyvių medžiagų prevencines priemones. Deja Lietuvoje valstybiniu mastu turime spragą, nes aukštosios mokyklos nėra sukūrusios aiškios strategijos kaip įgyvendinti tokio pobūdžio prevenciją, tad bendradarbiavimas su skirtingų sričių mokslininkais galėtų tapti puikia galimybe sukurti strategines gaires, kaip padėti jauniems žmonėms, turintiems priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų.

Sutarties pasirašymą inicijavo MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas, kuris su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu bendradarbiauja nuo 2016 metų, kai fakulteto mokslininkai atliko bendrą mokslinį tyrimą „Žalingų įpročių paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų“.
MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė pasidžiaugė, kad šis mokslinis tyrimas gali tapti atspirties tašku, projektuojant prevencines priemones aukštųjų mokyklų studentams, o studentai nuo šiol turės unikalią galimybė departamente atlikti mokslines tiriamąsias praktikas.