MRU afilijuotai dėstytojai profesorei Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei – Vinco Kudirkos premija - MRU
Naujienos

12 gegužės, 2020
MRU afilijuotai dėstytojai profesorei Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei – Vinco Kudirkos premija
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Maestrai, muzikos kritikei, muzikologei, MRU profesorei ir afilijuotai dėstytojai mokslų daktarei Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei už jos meninės publicistikos darbus paskirta 2020 metų Vinco Kudirkos premija. Vinco Kudirkos premija yra svarbiausia kasmetinė Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) premija. 

Prof. dr. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės pateiktų konkursui darbų teminė ir žanrinė aprėptis įvairialypė - nuo spaudos istorijos, kompozitorių gyvenimų iki aktualijų publicistikos, nuo knygų, straipsnių rinkinių iki fotografijų ir filmuotos medžiagos. Komisijos vertinimui buvo pateikti penki brandūs prof. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės meninės publicistikos darbai: keturi dokumentiniai filmai „Žmogus su laiko žyme. Kompozitorius Vytautas Laurušas“, „Dainos galia. Chorų dirigentas Lionginas Abarius“, „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“, „Scenos ąžuolas. Jonas Stasiūnas“ ir monografija „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“. 

 Profesorė maestra Rita Aleknaitė Bieliauskienė gimė 1945 m. vasario 20 d. Panevėžio dramos teatro pirmosios kartos aktoriaus ir režisieriaus Jono Aleknos (1917-1964) bei Irenos Fridmanaitės-Aleknienės (1915-2001) farmacininkės šeimoje. R. Aleknaitė-Bieliauskienė 1967 m. baigė Lietuvos konservatoriją (prof. Olgos Šteinberg fortepijono klasę). 1973–77 metais studijavo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūroje. 1964–66 metais dirbo koncertmeistere Lietuvos konservatorijoje, 1965–67 metais grojo Lietuvos Radijo komiteto orkestre, Lietuvos filharmonijos simfoniniame orkestre, bei Lietuvos kameriniame, Kijevo, Gruzijos, Armėnijos simfoniniuose orkestruose, taip pat, akompanavo solistams. 1983–88 metais dėstė Lietuvos konservatorijoje, 
1990 m. apgynė humanitarinių mokslų (01 H) daktaro disertaciją „Daugianacionalinis muzikinis gyvenimas kaip pilnatviškas vieningos asmenybės vystymo faktorius“. 1966–2008 metais dirbo Vilniaus pedagoginiame institute (universitete- VPU).  Nuo 2008 metų rudens R. Aleknaitė-Bieliauskienė pradėjo dėstyti Mykolo Romerio universitete, kur tais pačiais metais jai buvo suteiktas profesorės pedagoginis vardas.  
 
Nuo 1964 m. R. Aleknaitė-Bieliauskienė reiškiasi kaip muzikos kritikė. 1976–86 metais ji rengė ir vedė televizijos muzikos laidas, radijo muzikos laidas vaikams. 1970–88 metais (su pertrauka) dirbo Lietuvos filharmonijoje, kur 1974 m. įkūrė Muzikos vaikams ir jaunimui skyrių ir iki 1980 jam vadovavo. 1985–86 metais dirbo Lietuvos filharmonijos direktoriaus pavaduotoja. 1980–85 m.m. dirbo Lietuvos kultūros ministerijos meno reikalų valdybos vyriausiosios inspektorės pareigose. Lietuvos visuomenei ji yra perskaičiusi per 1000 paskaitų. 2003-2006 m. kartu su „Ryto“ draugija surengė „Tėvynės pažinimo“ pamokas beveik visose lietuviškose Pietryčių Lietuvos regiono gimnazijose ir mokyklose, taip pat, kurį laiką darbavosi žurnale „Pianistai“, nuo 2006 m., tapo šio žurnalo redaktore.
Profesorė parašė nemažai radijo ir televizijos laidų scenarijų, bei juos įgyvendino, suorganizavo daug koncertų jaunimui, muzikos pasakų-popiečių vaikams, parašė B. Borisovo miuziklo Muzikos šalyje (1985) libretą, yra yra išleidusi daug straipsnių, monografijų, knygų apie iškilius Lietuvos ir išeivijos menininkus ir atlikėjus.  
 
Nuo 2015 m. prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė vadovauja Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) vokaliniam ansambliui „Ave Musica“. Jos vadovaujamas vokalinis ansamblis labai aktyvus MČTAU edukacinėje veikloje, gieda Šv. Mišių liturgijoje įvairiose Lietuvos bažnyčiose, koncertuoja Vilniaus ir kitų miestų renginiuose, pasirodo Tarptautiniuose mėgėjų meno festivaliuose, Respublikinėse kamerinių ir vokalinių ansamblių šventėse. Ansamblis parengė nemažai kūrinių, skirtų aktualioms Lietuvos muzikinio - kultūrinio gyvenimo temoms – Vydūno, Stanislovo Moniuškos, Juozo Naujalio metams paminėti.
Sveikiname gerbiamą profesorę su 2020 m. garbinga tautos gaivintojo Vinco Kudirkos vardo premija.