MRU mokslininkų sukurta lietuviška apklausų mokymo platformos versija padės atskleisti seksualinės prievartos atvejus - MRU
Naujienos

29 rugpjūčio, 2023
MRU mokslininkų sukurta lietuviška apklausų mokymo platformos versija padės atskleisti seksualinės prievartos atvejus
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Mokslo projektai
Konferencijos

 Iki 2020 m. Lietuvoje nebuvo surinkta pakankamai duomenų apie seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimą. Neturint šios informacijos buvo sudėtinga ne tik suprasti ir įvertinti šios problemos mastą, bet ir užtikrinti seksualinės prievartos prieš vaikus atskleidimą. Be to, vis dar nepakako kvalifikuotų specialistų, galinčių išaiškinti seksualinės prievartos prieš vaikus ir paauglius atvejus, ginti jų interesus bei padėti taikyti naują Vaiko teisių apsaugos sistemą.

Per tris metus (2020-2023) Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkai įgyvendino projektą „Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, atskleidimas: paplitimo vertinimas ir lietuviškos simuliuotos interviu platformos (EIT) versijos kūrimas“, kurio metu buvo sukurta lietuviška programinė interviu platforma, leidžianti apmokyti specialistus efektyviai apklausti galimai seksualinę prievartą patyrusius vaikus.

„Ši mokymo programa padės specialistams, dirbantiems su mažais vaikais, atskleisti seksualinės prievartos atvejus ir užtikrinti pagalbą bei saugumą prievartą patyrusiam vaikui“, - sako projekto mokslinio tyrimo vadovė, MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesorė, Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorijos vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė

Baigiamojoje MRU mokslininkų vykdomo projekto „Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, atskleidimas: paplitimo vertinimas ir lietuviškos simuliuotos interviu platformos (EIT) versijos kūrimas“ konferencijoje buvo apžvelgti pagrindiniai projekto rezultatai, pristatyti seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimo Lietuvoje tyrimo duomenys, kalbėta apie šališkumo ir emocijų įtaką vaikų apklausos procese priimant sprendimus ir pan.

Konferencijoje taip pat dalyvavo teisės psichologai ir vaikų apklausas, kai yra įtariamas seksualinis smurtas, atliekantys bei minėtoje srityje besispecializuojantys specialistai.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai, moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Dotacijos sutartis, pasirašyta su Lietuvos mokslo taryba (LMT).