Įvyko doc. Povilo Aleksandravičiaus vieša paskaita „Kaip suvokiame Europą? Atviros visuomenės likimas“ - MRU
Naujienos

30 kovo, 2020
Įvyko doc. Povilo Aleksandravičiaus vieša paskaita „Kaip suvokiame Europą? Atviros visuomenės likimas“
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Kovo 16 dieną MRU Vertybių tyrimų laboratorija pakvietė akademinę bendruomenę į viešą paskaitą „Kaip suvokiame Europą? Atviros visuomenės likimas“. Paskaitą skaitė MRU Humanitarinių mokslų instituto docentas Povilas Aleksandravičius.
Tradiciškai Europą suvokiame kaip kultūrinį, filosofinį ir politinį civilizacinį vienetą. Tačiau šią struktūrinę Europos interpretaciją skrodžia gilesnis suvokimo tipas, priklausantis nuo tapatybės sampratos. Esame įpratę tapatybę, o kartu ir visuomenę, vertinti kaip uždarą arba atvirą (H. Bergson, K. R. Popper). Paskaitoje buvo grindžiama idėja, kad šis atvirumo/uždarumo dualumas jau nėra pakankamas, norint suprasti Europos būklę šiandien. Būtina įvesti trečiąjį terminą, kurį pranešėjas siūlo vadinti „kiaurumu“. Aptarus uždaros, atviros ir kiauros Europos suvokimus ir europietiškoje, ir lietuviškojoje visuomenėje, išanalizavus sudėtingus jų tarpusavio santykius, buvo klausiama apie atviros visuomenės galimybes atgauti autentiškumą globalizacijos epochoje.
Vieša paskaita yra Lietuvos mokslo tarybos (programa „Modernybė Lietuvoje“) finansuojamo mokslo projekto „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija“ (Nr. S-MOD-17-19) dalis.