Tarptautinėje konferencijoje aptarti smurto artimoje aplinkoje sprendimo būdai ir priemonės - MRU
Naujienos

7 spalio, 2019
Tarptautinėje konferencijoje aptarti smurto artimoje aplinkoje sprendimo būdai ir priemonės
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

2011 m. gegužės mėn. 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (toliau - ASAAĮ) Nr. XI – 1425. Šio įstatymo įsigaliojimas Lietuvai yra reikšmingas laimėjimas siekiant užtikrinti žmogaus teises ir socialinį teisingumą Lietuvoje. Kad buvo pasirinktas teisingas apsaugos nuo smurto modelis patvirtino ir nemažas, nuolat didėjantis kreipimųsi skaičius.
2011 metų gruodžio 15 d. įsigaliojęs įstatymas atskleidė tikruosius smurto artimoje aplinkoje mastus. Vien per pirmuosius tris Įstatymo veikimo mėnesius užregistruota daugiau nei 7 000 kreipimųsi į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje. Tačiau ir toliau stebimas nuolat didėjantis kreipimųsi į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius: 2012 metais – 18 268, 2013 metais – 21 615, 2014 metais – 29 339, 2015 metais – 38 510, 2016 metais – net 66 547. Pasak Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto lektorės Lauros Ustinavičiūtės, šio progresyvus įstatymas įtvirtina valstybės garantuojamą specializuotą kompleksinę pagalbą visiems smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, todėl Įstatymo įgyvendinimas padidino su smurtu artimoje aplinkoje dirbančių specialistų poreikį. „Didėjantis specialistų darbo krūvis verčia ieškoti efektyvių, moksliniais tyrimais pagrįstų darbo metodų, naujų sprendimo būdų. Todėl ASAAĮ tematika besidominčių specialistų susitikimas yra svarbus žingsnis siekiant globaliau aptarti šio reiškinio priežastis, dinamiką, pasekmes ir pritaikyti šias žinias praktikoje“, – pastebi L. Ustinavičiūtė.
2019 m. spalio mėn. 4 d. Mykolo Romerio universitete įvyko tarptautinė mokslinė praktinė teisės psichologijos konferencija „Smurtas artimoje aplinkoje priežastys, pasekmės ir valdymas“. Pasak šios konferencijos organizatorės L. Ustinavičiūtės, mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimas taip pat gali padėti efektyviau įgyvendinti mokslinius tyrimus, bei atsižvelgti į praktikų poreikius keliant mokslinius klausimus. „Norėdami pristatyti teisės psichologijos mokslinius atradimus ir naujoves susijusias su smurto artimoje aplinkoje įveikimu, prevencija ir užkardymu, o taip pat ir efektyvios pagalbos nukentėjusiesiems teikimu, į šią tarptautinę konferenciją pakvietėme Lietuvos ir užsienio teisės psichologijos srities tarptautinį pripažinimą pelniusius mokslininkus, studentus bei praktikus, pilietinės visuomenės atstovus.
Šioje konferencijos buvo aptartos tradicinės ir naujai atsirandančios sritys, tokios kaip ASAAĮ veikimo apibrėžties problematika teisinėje sistemoje, ASAAĮ įgyvendinimo rizikų identifikavimo ir valdymo problemos, efektyvios smurto artimoje aplinkoje aukų trauminio patyrimo įveikos strategijos, ekspertinis smurto artimoje aplinkoje atvejų vertinimas, ryšiai tarp smurto artimoje aplinkoje patyrimo ir tapimo seksualinės prekybos žmonėmis aukomis ir pan“. Konferencijoje taip pat vyko diskusijos, kurių metu dalyviai diskutavo aktualiais smurto artimoje aplinkoje klausimais.
Konferencijoje buvo apžvelgti teoriniai ir taikomieji smurto artimoje įveikos aspektai, profesinio specialistų parengimo klausimai, ir jų vaidmuo baudžiamajame procese smurto artimoje atvejais ir pan. „Šios konferencijos tikslas – inicijuoti, palaikyti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp smurto artimoje aplinkoje reiškinį tiriančių mokslininkų bei pagalbą ir paramą smurtą patyrusiems asmenims teikiančių praktikų“, – sako L. Ustinavičiūtė. Konferencijos metu bus aptarti įvairūs smurto artimoje aplinkoje reiškinio aspektai, pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei efektyvios praktikos. Taip pat apžvelgti pagrindiniai iššūkiai kylantys sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemą nacionaliniu ir pasauliniu lygiu. Konferencijoje pranešimus skaitė tarptautiniu mastu pripažinti ekspertai, tokie kaip prof. Rashida Manjoo, dr. Marceline Naudi ir kt.