MRU prisijungė prie Europos leksikografų infrastruktūros projekto ELEXIS - MRU
Naujienos

17 balandžio, 2020
MRU prisijungė prie Europos leksikografų infrastruktūros projekto ELEXIS
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Humanitarinių mokslų institutas (HMI) stebėtojo teisėmis prisijungė prie tarptautinio Europos leksikografų infrastruktūros projekto ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure: Opening up dictionaries and lexicographic resources).  

Projektas ELEXIS siekia parengti bendrus standartus bei sukurti įrankius, kurie įgalintų sujungti esamus ir naujai kuriamus Europos leksikografinius išteklius (vienakalbius, dvikalbius ir daugiakalbius įvairių tipų žodynus) į bendrą tinklą, nuolat juos atnaujinti ir tobulinti. 
 
MRU Humanitarinių mokslų instituto mokslininkams dalyvavimas ELEXIS projekte stebėtojo teisėmis suteiks galimybę sekti naujoves leksikografijos srityje ir prisidėti prie šiuolaikinių leksikografijos tyrimų; gauti nemokamą prieigą prie projekto metu sukurtų leksikografijos įrankių, paslaugų ir išteklių; dalyvauti ELEXIS organizuojamose mokymuose ir renginiuose. 
 
Dalyvavimas ELEXIS projekte prisidės prie kitų HMI vykdomų mokslinių veiklų leksikografijos ir terminografijos srityse, tokių kaip „COST Action CA18209 European network for Web-centered linguistic data science“ ir „COST Action CA18231 Multi3Generation; MRU ir VDU mokslininkų projektas „Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (MRU vykdytojai prof. dr. Sigita Rackevičienė (HMI), doc. dr. Liudmila Mockienė (HMI), doc. dr. Marius Laurinaitis (EVF)).