MRU subūrė socialinio darbo profesionalus, akademikus ir praktikus aptarti socialinių darbuotojų kompetencijų plėtrą - MRU
Naujienos

29 lapkričio, 2023
MRU subūrė socialinio darbo profesionalus, akademikus ir praktikus aptarti socialinių darbuotojų kompetencijų plėtrą
Įvykis
Universitetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Lapkričio 27 d. Mykolo Romerio universitete įvyko apskrito stalo diskusija „Sutelktos pastangos plėtojant socialinio darbo studijas bei profesiją Lietuvoje“. Pirmą kartą prie bendro stalo aptarti aktualių klausimų plėtojant socialinio darbo studijas ir profesionalumą sėdo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos atstovai, Lietuvos socialinio darbo tarybos ir Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos Tarybos nariai.

Įvykusi diskusija atvėrė kelią tolimesniam socialinio darbo profesionalų, akademikų ir praktikų bendradarbiavimui, parodė būtinybę vystyti ir plėtoti būsimų bei esamų socialinio darbo srities darbuotojų kompetencijų plėtrą. Diskusijos metu išsakyti pastebėjimai ir mintys aktualizavo socialinio darbo doktorantūros studijų aktualumą ir svarbą. Be to, pažymėta, kad socialinio darbo lauko mokslininkų potencialas yra, tačiau šiai dienai, studijuoti socialinio darbo doktorantūroje Lietuvoje galimybių nėra ir puikų akademinį potencialą turintys magistrantai nukreipiami studijuoti Edukologijos, Sociologijos doktorantūros studijas.

Diskusijoje buvo kalbėta apie Socialinių paslaugų vystymo galimybes savivaldybėse ir jų sąsajas su socialinio darbo studijų programa. Renginyje buvo aptarti Socialinių paslaugų įstaigų vadovų siūlymai socialinių darbuotojų rengėjams šių dienų socialinio darbo praktikos kontekste.  Taip pat buvo pristatytas tyrimas apie Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo realijas ir lūkesčius.

Diskusiją moderavo Lietuvos socialinio darbo tarybos narys, MRU ESDI doc. dr. Justinas Sadauskas ir Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė MRU ESDI prof. dr. Vida Gudžinskienė.