MRU afilijuotajai profesorei skirta Lietuvos kompozitorių sąjungos premija - MRU
Naujienos

3 birželio, 2024
MRU afilijuotajai profesorei skirta Lietuvos kompozitorių sąjungos premija
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Gegužės 28 d. įvyko Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcijos iškilmė, kurioje už dėmesį Lietuvos kultūros asmenybėms ir muzikinės dokumentikos įvairovę skirta premija MRU afilijuotajai dėstytojai, muzikologei prof. dr. Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei.

Laudatorė muzikologė Beata Baublinskienė iškilmėje kalbėjo: „Rita Aleknaitė-Bieliauskienė jau daugelį metų rašo savotišką Lietuvos muzikinės kultūros metraštį – knygomis, dokumentiniais filmais ir TV apybraižomis, straipsniais ir recenzijomis. Regis, pro jos akis ir kritikės plunksną neprasprūsta nė vienas reikšmingesnis klasikinės muzikos koncertas ar renginys, ypatingą dėmesį skiriant lietuvių autorių muzikos atlikimams. O jos knygos ir televizijos filmai – tai įvairių kartų gilų įspaudą Lietuvos kultūroje palikusių kūrėjų ir atlikėjų portretų galerija, ypač vertinga tuo, jog autorei pavyksta užfiksuoti jau išėjusių asmenybių kūrybinę šviesą.“

Ryškiausių muzikologų darbų konkursą nuo 2004 m. organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija. 2007 m. premijoms suteikti iškilių Lietuvos muzikologų bendruomenės autoritetų Onos Narbutienės (1930–2007) ir Vytauto Landsbergio vardai, nuo 2015 m. teikiamos ir Lietuvos kompozitorių sąjungos premijos. Premijų steigėjai – Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Vytauto Landsbergio fondas, LKS veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 2023 m. muzikologų darbus vertino Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcijos inicijuota dešimties ekspertų komisija: kompozitoriai Kristupas Bubnelis ir Mindaugas Urbaitis, muzikos atlikėjai Zbignevas Ibelhauptas, Vytis Nivinskas ir Dainius Sverdiolas, etnomuzikologė Austė Nakienė, muzikologės Beata Baublinskienė, Eglė Bertašienė, Jūratė Katinaitė (pirmininkė) ir Živilė Tamaševičienė.

R. Aleknaitė-Bieliauskienė pradėjo dėstyti Mykolo Romerio universitete 2008 m., kur tais pačiais metais jai buvo suteiktas profesorės pedagoginis vardas. Profesorė parašė nemažai radijo ir televizijos laidų scenarijų, bei juos įgyvendino, suorganizavo daug koncertų jaunimui, muzikos pasakų-popiečių vaikams, parašė B. Borisovo miuziklo Muzikos šalyje (1985) libretą, yra išleidusi daug straipsnių, monografijų, knygų apie iškilius Lietuvos ir išeivijos menininkus ir atlikėjus. 2020 m. jai suteikta garbinga tautos gaivintojo Vinco Kudirkos vardo premija.