Pirmąkart skirtas finansavimas „Erasmus Mundus“ projektui, kurį koordinuos Lietuvos aukštoji mokykla - MRU
Naujienos

29 rugsėjo, 2020
Pirmąkart skirtas finansavimas „Erasmus Mundus“ projektui, kurį koordinuos Lietuvos aukštoji mokykla
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) skyrė finansavimą „Erasmus Mundus“ jungtinių magistro studijų projektui, kurio koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas. Projektą „Europos jungtinis socialinio darbo su vaikais ir jaunimu magistras“ įgyvendinsiantis universitetas yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, gavusi finansavimą „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijoms organizuoti. Kiti projekto tarpatutiniai partneriai yra „Rigas Stradina universitate“ (Latvija), „ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa“ (Portugalija) ir „Katolicka Univerzita v Ruzomberku“ (Slovakija). Bendras projekto biudžetas – 2 434 000 eurų. 

Rugsėjo pabaigoje buvo patvirtinta, kad Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) skyrė finansavimą „Erasmus Mundus“ jungtinių magistro studijų projektui, kurio koordinatorius yra Mykolo Romerio universitetas. „Erasmus Mundus“ programa finansuoja aukšto lygio jungtines magistrantūros studijų programas, kurias įgyvendina tarptautinis įvairių šalių mokslo ir studijų institucijų konsorciumas. Mykolo Romerio universitetas yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje tapusi programos „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų organizatore. Mykolo Romerio universitetas kartu su partneriais - Rygos Stradino universitetu (Rigas Stradina universitate, Latvija), Lisabonos Universitetiniu institutas (ISCTE– Instituto Universitário de Lisboa, Portugalija) ir Katalikiškuoju universitetu Ružemberoke (Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Slovakija) nuo 2021 metų įgyvendins Europos jungtinio magistro „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu magistras“ programą. 
Šios studijų programos tikslas – ugdyti magistrus, turinčius aukštą asmeninę ir profesinę socialinio darbo kompetenciją, gebančius dirbti tartautiniu ir tarpkultūriniu lygmeniu su vaikais ir jaunimu, atlikti lyginamuosius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo socialines problemas. Bendra projekto vertė – 2 434 000 eurų. 
 
Tai didžiulis laimėjimas, vainikuojantis dviejų metų pastangas 
 
Jungtinę programą „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ Mykolo Romerio universitetas kartu su Rygos Stradino universitetu įgyvendina jau penkerius metus. Socialinio darbo studijų programos absolventai sėkmingai įsitraukia į darbo rinką, dauguma jų dirba socialinio darbo srityje socialiniais darbuotojais, įvairių tarptautinių projektų koordinatoriais ar socialinių institucijų vadovais įvairiose šalyse Švedijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Lietuvoje, Gruzijoje ir net Kamerūne. Tai parodo, jog ši tarptautinė partnerystė ir bendra studijų programa rengia aukštos profesinės kompetencijos specialistus, paklausius ne tik Europos, bet ir pasaulio darbo rinkose. 
 
„2018 m. pradėjau vadovauti jungtinei magistrantūros studijų programai „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu”. Norėjosi atnaujinti ir sustiprinti programą, o taip pat atsižvelgti į programos išorinių vertintojų išsakytas pastabas, tad ieškodama informacijos radau galimybę teikti paraišką „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos finansavimui. Šią idėją palaikė mūsų universiteto partneriai iš Latvijos – Rygos Stradino universiteto profesorės Lolita Vilka ir Ilzė Trapenciere. Partnerių paieškai labai padėjo asmeniniai ryšiai, kurie susiformavo vykstant Erasmus mainams dėstyti į kitus universitetus, dalyvaujant tarptautinėse konferencijose bei projektinėse veiklose kartu su užsienio universitetais. Nepaisant turimų ryšių, ši paieška nebuvo lengva ir užtruko, nes dalis potencialių partnerių atsisakė dalyvauti. Dalyvauti sutiko Katalikiškasis universitetas Ružemberoke (KU, Slovakija) ir jo atstovai: Edukologijos fakulteto Socialinio darbo katedros docentai Danielius Markovičius ir Marketa Rusnakova bei Lisabonos Universiteto institutas (ISCTE), kurį atstovauja Sociologijos ir viešosios politikos mokyklos bei Politikos mokslų ir viešosios politikos katedros docentas Jorge Manuel Leitão Ferreira (Portugalija). Taip 2019 m. kartu su partneriais, intensyviai dirbdami, per mėnesį, parengėme pirmąją paraišką. Tačiau norimo finansavimo nelaimėjome. Po pirmosios nesėkmės nenuleidome rankų ir toliau intensyviai dirbome. Susitikime su partneriais kartu su savo komanda MRU Žmogaus ir visuomenės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais: prof. dr. Irena Žemaitaityte, Agata Katkoniene, doc. dr. Justinu Sadausku, prof. dr. Vida Gudžinskiene, doc. dr. Rita Raudeliūnaite, doc.dr. Gražina Čiuladiene ir doc. dr. Jolanta Pivoriene gyvai ir nuotoliniu būdu, analizavom ekspertų pastabas. Ir taip po 2 metų bandymų ir intensyvaus darbo mus aplankė sėkmė”, – savo patirtimi dalijosi Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prodekanė mokslui dr. Raminta Bardauskienė, vadovaujanti jungtinei magistrantūros studijų programai „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu”. 
 
„Tai yra didžiulis laimėjimas mūsų komandai, Mykolo Romerio universitetui ir Lietuvai, o taip pat socialinio darbo profesijai. Mes visi labai džiaugiamės šiuo laimėjimu ir jau pradėjome ruoštis veiklų įgyvendinimui. Laukia intensyvus ir pilnas iššūkių darbas“, – džiaugėsi projekto koordinatorė Lietuvoje R. Bardauskienė. 
Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė profesorė dr. Odeta Merfeldaitė sveikina tarptautinę projekto komandą su šiuo svarbiu laimėjimu, nes tai parodo, kad nuoseklus darbas, bendras įdirbis ir sutelktumas buvo įvertintas tarptautiniu mastu, kas labai svarbu ne tik Lietuvos Gerovės valstybės idėjos įgyvendinimui, bet ir pridėtinės vertės visuomenei kūrimui, sprendžiant aktualias socialines problemas. 
 
Užsienio partneriai džiaugiasi bendradarbiavimo su Mykolo Romerio universitetu sėkme 
 
Katalikiškojo universiteto Ružemberoke (Slovakija) Edukologijos fakulteto prodekanė doc. dr. Marketa Rusnakova džiaugiasi bendradarbiavimu su Mykolo Romerio universitetu, įgyvendinant „Erasmus Mundus“ projektą, kurio dėka, universitetas galės Slovakijos ir užsienio studentams pasiūlyti pirmąją studijų programą anglų kalba, kas labai svarbu papildant socialinio darbo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų portfelį. „Bendradarbiavimas su Mykolo Romerio universitetu ir konsorciumo partneriais suteikė visapusiškos patirties ir įkvėpė naujoms idėjoms. Labai vertiname aukštą tarptautinio bendradarbiavimo lygį“, – teigė Katalikiškojo universiteto Ružemberoke (Slovakija) Edukologijos fakulteto prodekanė doc. dr. Marketa Rusnakova. 
 
Jai pritarė Katalikiškojo universiteto Ružemberoke (Slovakija) Socialinio darbo katedros docentas Danielius Markovičius, teigdamas, jog bendro projekto sukūrimas su Mykolo Romerio universitetu tapo galimybe atnaujinti socialinio darbo specializaciją, dirbant vaikų ir jaunimo rizikos grupėse ir praturtinti mokymo procesą tarptautine patirtimi. 
 
Lisabonos Universiteto institutas (ISCTE), kurį atstovauja Sociologijos ir viešosios politikos mokyklos bei Politikos mokslų ir viešosios politikos katedros docentas Jorge Manuel Leitão Ferreira (Portugalija) teigia, jog bendradarbiavimas su Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto projekto darbo grupės komanda ir dalyvavimas „Erasmus Mundus“ programoje ne tik praturtino jo kaip mokslininko potencialą, bet ir suteikė daugiau pedagoginių kompetencijų, kalbinių, teorinių ir metodinių mokslinių žinių, žvelgiant iš tarptautinės perspektyvos. „Svarbiausia išnaudoti visas įmanomas galimybes, siekiant pagilinti pedagogines kompetencijas, padedančias geriau suvokti skirtingą kultūrinį, socialinį, ekonominį bei politinį kontekstą pasauliniu mastu. Šie įgūdžiai leidžia plėtoti tarptautinio švietimo turinį, taikyti inovatyvius mokymo metodus, taip pat dalintis moksline patirtimi bei populiarinti mokslinių tyrimų tinklus bei tarptautinius projektus“, – džiaugėsi bendro projekto su Mykolo Romerio universitetu sėkme Rygos Stradino universiteto atstovės profesorės Lolita Vilka ir Ilzė Trapenciere. 
„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos – tai aukšto lygio integruota tarptautinė studijų programa, už kurią skiriama 60, 90 arba 120 ECTS kreditų ir kurią įgyvendina tarptautinis įvairių šalių mokslo ir studijų institucijų konsorciumas.