Finišavo 2019 metų Pavaduotojų akademijos renginių ciklas - MRU
Naujienos

9 gruodžio, 2019
Finišavo 2019 metų Pavaduotojų akademijos renginių ciklas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Gruodžio 6 dieną įvyko paskutinis 2019-aisias Pavaduotojų akademijos renginys.
Edukacinį projektą „Pavaduotojų akademija“ Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina bendradarbiaudama su Mykolo Romerio universiteto (MRU) Edukologijos ir socialinio darbo institutu. Projekto tikslas – sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą bei rengti mokyklų vadovų rezervą.
 
Finaliniame 2019-ųjų renginyje dalyvavo virš 80 Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų ugdymui. Pranešimą apie ugdymo turinio kaitos būklę skaitė profesorė ŠMSM viceministrė Jolantos Urbanovič. Vėliau vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose buvo diskutuojama, dalinamasi gerąja patirtimi keturiose tematinėse grupėse: „Inovatyviųjų ugdymo formų paieška“, „Inovatyvūs metodai pilietiškumo ugdymui“, „Pagalbos mokiniui organizavimo sėkmės ir iššūkiai“, „Ugdymo įstaigos veiklos planavimo ir ugdymo organizavimo gerosios patirtys“.
Po renginio buvo įteikti kompetencijų tobulinimo pažymėjimai dalyvavusiems visuose keturiuose 2019 metų Pavaduotojų akademijos surengtuose seminaruose.