SKVC tarptautinė ekspertų grupė vertins psichologijos krypties II pakopos studijų programą „Raidos ir edukacinė psichologija“ - MRU
Naujienos

21 gegužės, 2024
SKVC tarptautinė ekspertų grupė vertins psichologijos krypties II pakopos studijų programą „Raidos ir edukacinė psichologija“
Universitetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Gegužės 27 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tarptautinė ekspertų grupė, vertins psichologijos krypties II pakopos studijų programos Raidos ir edukacinė psichologija kokybę.

Numatyti ekspertų susitikimai su MRU administracijos atstovais, su programos aprašo rengimo grupe, su numatomais programos dėstytojais ir socialiniais partneriais.

Susitikimas su vertinimo ekspertais vyks nuotoliniu būdu.

Su psichologijos krypties II pakopos studijų programos vertinimo vizito darbotvarke galima susipažinti čia.