Atrask save MRU – Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas - MRU
Naujienos

8 liepos, 2024
Atrask save MRU – Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Kalbamės su Mykolo Romerio universiteto (MRU) Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto (ŽVSF) dekane prof. dr. Odeta Merfeldaite apie fakulteto privalumus ir populiariausias studijų programas.  

Kokios yra šio fakulteto pagrindinės stiprybės?   

Galima įvardinti kelias fakulteto stiprybes, tai būtų bendruomeniškumas, lankstumas ir drąsa būti kitokiais. O mūsų unikalumas – studijų tarpdiscipliniškumas, tarptautiškumas, galimybė besimokančiajam pažinti ne tik visuomenės dėsnius, bet ir save. Tad kiekvienas mūsų bendruomenės narys gali prisidėti prie visuomenės pažangos kūrimosi, mokslo, studijų ir mokymosi visą gyvenimą sričių. Studijas mūsų fakultete gali rinktis studentai iš labai plačios humanitarinių ir socialinių studijų krypčių pasiūlos trijose studijų pakopose 8 kryptyse  

Pasidalinkite, kokios yra patraukliausios studijų programos?

Galima būtų išskirti bakalauro ir magistrantūros studijų programas, kurios pritraukia daugiausia studentų. Psichologijos bei Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros studijų programos yra labai populiarios jaunimo tarpe. O magistrantūros studijų programų galima įvardinti daugiau, tai būtų Socialinis darbas, Vaiko teisių apsauga, Edukacinių technologijų valdymas, o viena iš išskirtiniausių programų tai tarptautinė Europos jungtinio magistro programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, įgyvendinama kartu su tarptautiniais partneriais – Rygos Stradino universitetu (Latvija), Lisabonos universitetiniu institutu (Portugalija) ir Katalikiškuoju universitetu Ružemberoke (Slovakija). Į šią programą kiekvienais metais pretenduoja apie 20 studentų į vieną vietą. Studentai studijuoja studijų programose, kurios inovatyvios, suteikiančios platų išsilavinimą, atliepiantį šiandienos darbo rinkos poreikius. 

Kodėl verta rinktis studijas būtent jūsų fakultete? 

Studijų programos nukreiptos ne tik į aktualių sričių profesionalų šiandienos darbo rinkoje rengimui, bet ir įgalinančios besimokančiuosius susikurti darbo vietą rinkoje patiems. Studentas taps kūrybingų, kritiškai mąstančių, socialiai atsakingų ŽMONIŲ fakulteto bendruomenės dalimi. Viena iš principinių nuostatų yra ne tik dalykinių, bet ir minkštųjų kompetencijų ugdymas. Yra skatinamos projektinės, mokslinės ir visuomeninės iniciatyvos. Ypatingai šiame kontekste yra aktualizuojamas kritiškai mąstančios asmenybės, pasižyminčios ne tik puikiais kognityviniais gebėjimais, tačiau ir vertybinėmis nuostatomis, kurių dermė  skatina būti visuomenės kaitos varikliu, ugdymas. Ir aišku užtikrinamos kokybiškos studijos gyvenimui.