MRU edukologai pradeda teikti tikslinę pagalbą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykloms - MRU
Naujienos

27 rugpjūčio, 2021
MRU edukologai pradeda teikti tikslinę pagalbą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykloms
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Mykolo Romerio universitetas (MRU) pradeda teikti tikslinę pagalbą Vilniaus m. savivaldybės mokykloms, įgyvendinant projektą „Vilniaus pokyčių mokyklos“. Su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis dirbs MRU edukologų komanda (Lina Bairašauskienė, Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė, Agata Katkonienė, Romas Prakapas).  Projektą „Vilniaus pokyčių mokyklos“ vykdo VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras, o finansuoja Vilniaus m. savivaldybė. Projekto trukmė 2021 m. rugpjūčio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.Tikslas – skatinti spartesnę pažangą ir gerinti ugdymo kokybę Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto etapą Ugdymo įstaigos pokyčių planavimas pagrįstas duomenimis (2021 m. rugpjūčio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.) įgyvendins MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto edukologai. Tikslas – stiprinti dalyvių kompetencijas ugdymo įstaigos duomenų analitikos srityje,  remiantis ugdymo įstaigos turimų mokinių pasiekimų vertinimo bei mokyklos vidaus vertinimo duomenų analize; identifikuoti (arba patikslinti) mokyklos didžiausių permainų reikalaujančias sritis ir parengti ugdymo kokybės pokyčių planą, pagal kurį bus dirbama viso projekto (2021–2023 m.) metu.

Laukiami projekto rezultatai: parengtas ugdymo įstaigos (projekto dalyvės) ugdymo kokybės pokyčių planas 2021-2023 m. ir patobulintos projekto dalyvių kompetencijos sprendimus grįsti išsamia duomenų analize siekiant kiekvieno mokinio ir visos mokyklos pažangos.