MRU mokslinė konferencija apie migraciją atskleidė tikrąjį jos valdymo vaizdą - MRU
Naujienos

18 lapkričio, 2021
MRU mokslinė konferencija apie migraciją atskleidė tikrąjį jos valdymo vaizdą
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis
Konferencijos

Šių dienų nenuspėjami pandemijos valdymo pokyčiai, neapibrėžtumas ir nepastovumas sukelia iš ties daug nerimo, ir nesaugumo dėl ateities įvairiose srityse. Ne išimtis ir socialiniai darbuotojai, kuriems kiekvieną dieną tenka ieškoti originalių problemų sprendimo būdų, dirbant karštuose taškuose – Pabėgėlių centruose ir laikinose migrantų stovyklose. Dėl to, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto mokslininkai kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija (LSDMA) lapkričio 12 d. organizavo nuotolinę mokslinę konferenciją „Migracija šiandien: kaip iššūkius paversti galimybėmis?“, kur dalyvavo beveik 200 dalyvių iš pačių įvairiausių socialinių įstaigų, kurios vienaip ar kitaip įsitraukia ir tiesiogiai dalyvauja, matydami migrantų problemas be jokios cenzūros.

Vienas iš didžiausių migracijos iššūkių – kultūrų dialogo paieška

„Europos Komisijos vienas iš švietimo prioritetų yra kuo anksčiau integruoti migrantus, užkertant kelią socialinei atskirčiai, taip skatinant kultūrų dialogus. Todėl be galo svarbu yra ne tik bendradarbiauti, bet ir ieškoti bendrų atsakymų, kaip gali mokslo srities atstovai padėti ieškant galimų sprendimų būdų, siekiant efektyviau suvaldyti migracijos krizes“, – konferencijos dalyviams kalbėjo MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė.

Mykolo Romerio universiteto profesorei pritarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Tomilinas, kurio nuomone, „labai svarbu elgtis kitaip, nei visą migracijos krizę pateikia žiniasklaida, nuolat kartodama apie vykstantį hibridinį karą, tuomet išgirdus žodžius „svetimas“, „kitoks“, „ne mūsų kultūros“ įgauna visiškai kitą prasmę visuomenėje ir sukelia didžiulį pasipriešinimą, taip silpninant mūsų kaip tautos imunitetą, todėl kyla nemenka užduotis susitelkti ir ištiesti pagalbos ranką bei priimti savalaikius humaniškus sprendimus. Dėl to, socialiniams darbuotojams, tenka pasitelkus kritinį mąstymą, atsiriboti nuo formuojamų neigiamų nuostatų ir kasdien dirbti su migrantais, kurie visų pirma yra gyvi žmonės“.  

 „Pasaulis keičiasi ir globalizacijos procesai yra mums pažįstami ne vien iš teorinių pozicijų, bet mes jos padarinius patiriame kasdieniniame gyvenime. Žmonės migruoja iš vienos vietos į kitą. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisaro Tarnybos duomenimis, šiuo metu 281 mln. žmonių t. y. 3,6 % pasaulio gyventojų gyvena už savo šalies ribų. Jie visi yra migrantai. Migracijos priežastys gali būti labai įvairios: dėl geresnių socialinių ir ekonominių sąlygų; išsilavinimo; didesnio darbo užmokesčio; įvairios konfliktinės situacijos kilmės šalyje, pvz. terorizmas, karai ar politinis persekiojimas. Dažnai migracija atskleidžia tokias socialines problemas kaip nedarbas, skurdas, diskriminacija, įvairios socialinės nelygybės formos, dėl to sprendžiant jas dalyvauja įvairių sričių specialistai bei socialiniai darbuotojai, teikiantys įvairią pagalbą bei reikalingą informaciją. Dėl to, socialiniams darbuotojams svarbu turėti kuo įvairesnių tarpkultūrinių kompetencijų bei įgūdžių, leidžiančių jiems suprasti ir padėti migrantams. Kiekvienai šaliai, priimančiai migrantus yra didžiulis iššūkis elgtis su migrantais pagarbiai ir oriai“, kalbėjo Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė prof. dr. Vida Gudžinskienė.

Realių situacijų pavyzdžiai, dirbant su migrantais sukėlė daug emocijų

MRU mokslinės konferencijos „Migracija šiandien: kaip iššūkius paversti galimybėmis?“ metu buvo pristatytos pačios įvairiausios darbo su migrantais situacijos ir kryptys. Vienas iš konferencijos pranešėjų – Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistas Andrius Šarmavičius pristatė kaip vyksta pabėgėlių vaikų ugdymas bei su kokiais iššūkiais tenka susidurti ieškant įvairių problemų sprendimų. Apie tai kokios kliūtys kyla, siekiant užtikrinti migrantų vaikų teises kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus patarėja Vesta Burdenkovaitė.

Jautrių momentų ir emocijų netrūko Ruklos pabėgėlių priėmimo centro direktorės Beatričės Bernotienės pristatyme apie socialinių darbuotojų kasdienybę migrantų stovyklose. Ji sulaukė gausybės klausimų, tiek apie socialinių darbuotojų darbo sąlygas, fizinį ir emocinį darbo krūvį bei emocinę pagalbą vieni kitiems, kuomet tenka susidurti su gyvenimiškomis situacijomis, kurios netelpa į jokius politinių sprendimų rėmus.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus, Pabėgėlių ir migrantų programos, Integracijos koordinatorė Gintarė Kazakevičienė papasakojo apie tai kaip vyksta Lietuvoje gyvenančių užsieniečių integracija savivaldybėse ir kaip sekasi ieškoti kultūrinio dialogo mokantis arbų kalbų, siekiant geriau pažinti kitas kultūras.

MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė dr. Vida Česnuitytė pristatė kokie iššūkiai kyla migrantų šeimoms ir kaip ieškoma jų sprendimų alternatyvų. Tuo tarpu, Pabėgėlių Tarybos steigėja, MRU Jungtinės Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu studijų programos (ESWOCHY) absolventė, doktorantė Lina Grudulaitė pasidalino tarpkultūrinio bendravimo ir pabėgėlių įtraukties, kuriant ir vertinant paslaugas, patirtimi.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programos darbuotoja ir MRU ketvirto kurso socialinio darbo studijų programos studentė Regina Krukonienė pasakojo apie socialinio darbo su prieglobstį gavusiais užsieniečiais ypatumus. O Vilniaus kolegijos dėstytoja Rita Virbalienė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programos projekto vadovė Ieva Čičelytė pasakojo apie tai, kokie yra migrantų lūkesčiai, keliami socialiniams darbuotojams.

Konferenciją vainikavo Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentės, MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorės dr. Vidos gudžinskienės pranešimas apie kūrybišką socialinio darbo teorinių modelių taikymą, dirbant su migrantais.

Mokslinės konferencijos „Migracija šiandien: kaip iššūkius paversti galimybėmis?“ idėjos autorė ir viena iš pagrindinių organizatorių Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė ir MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė dr. Vida Gudžinskienė pasidžiaugė gausiu konferencijos dalyvių būriu, kas parodo, jog migracijos tema Lietuvoje yra ypač aktuali.