Įvyko tarptautinė praktinė mokslinė konferencija „Kaip surasti save įvairovėje? Šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai“ - MRU
Naujienos

19 spalio, 2018
Įvyko tarptautinė praktinė mokslinė konferencija „Kaip surasti save įvairovėje? Šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai“
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Penkių Europos universitetų – Bolonijos universitetas (Italija), Babes-Bolyai universitetas (Rumunija), Bordo universitetas (Prancūzija), Varšuvos Kardinolo Stefan Wyszyński universitetas (Lenkija), Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) – mokslininkai, tyrėjai bei Tolerantiško jaunimo asociacijos nariai dalyvavo bendrame Europos Sąjungos finansuojamame projekte, kuriame buvo siekiama analizuoti ir supažindinti su naujausiomis žiniomis ir tyrimais apie jauno žmogaus tapatumo raidą, parodyti, kokios sąlygos yra palankios šiam svarbiam raidos procesui.
Pasak vienos iš konferencijos organizatorių, MRU Psichologijos instituto profesorės Saulės Raižienės, technologinė plėtra, migracija, globalizacija sukuria vis daugiau alternatyvų jauniems žmonėms, tačiau kartu kelia sunkumų atsirinkti, kokios vertybės bei gyvenimo tikslai yra asmeniškai reikšmingi. Spalio 11 dieną įvyko baigiamoji projekto konferencija „Kaip surasti save įvairovėje? Šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai“, kurioje jaunimo tapatumo tyrėjai iš Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos, bei kviestinė profesorė iš Nyderlandų dr. Susan Branje pristatė naujausias žinias ir įžvalgas apie iššūkius, su kuriais susiduria jauni žmonės ieškodami savo tapatumo šių dienų įvairialypėje ir greitai kintančioje Europoje.
Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių- mokytojų, psichologų, jaunimo švietimo formuotojų ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Ukrainos, Ispanijos, Suomijos Konferencijoje daug dėmesio buvo skiriama mokyklos, kaip formalaus švietimo institucijos, reikšmei jauno žmogaus tapatumo formavimuisi. Aptarta, ką mokytojai ir mokyklų psichologai gali padaryti stiprindami jauno žmogaus tapatumą, pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai, puoselėjantys jaunų žmonių savąjį „AŠ“ neformaliame švietime. „Gebėjimas atpažinti jauno žmogaus poreikius, gali padėti užtikrinti jauno žmogaus gerovę šių dienų Europoje, pasižyminčioje dinamiškumu ir įvairiapusiškumu“, - teigia S. Raižienė.
 

 

Konferencija yra baigiamasis Erasmus+ Strateginės partnerystės projekto „Novatoriškas mokymas apie jaunimo tapatumą įvairialypėje Europoje“ Nr.  2016-1-LT01-KA203-023220 renginys.