Geriausiai socialinės inovacijos Rytų ir Centrinėje Europoje vystomos MRU - MRU
Naujienos

12 sausio, 2017
Geriausiai socialinės inovacijos Rytų ir Centrinėje Europoje vystomos MRU
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis

Europos Komisijos finansuoto tarptautinio mokslinio tyrimo rezultatai parodė, kad Mykolo Romerio universitetas (MRU) yra geriausias socialines inovacijas kuriantis, diegiantis ir palaikantis universitetas Rytų ir Centrinėje Europoje.

Tyrimą atliko jungtinė Jungtinės Karalystės Northhampton universiteto, Islandijos universiteto, Lenkijos Collegium Civitas universiteto ir tarptautinės socialinio verslo asociacijos „Ashoka“ mokslininkų grupė. Tyrime analizuojama, kokius socialinių inovacijų tyrimus atlieka aukštojo mokslo institucijos pasirinktose Centrinės ir Rytų Europos šalyse, kaip diegia juos praktikoje bendradarbiaudamos su verslo, viešojo sektoriaus institucijomis, pelno nesiekiančiomis organizacijomis, kartu kuria ir įgyvendina įvairius socialinių inovacijų projektus ir programas.

Tyrėjai išanalizavo daugiau kaip 170 Centrinės ir Rytų Europos, tarp jų – ir 8 Lietuvos universitetus. Į geriausių universitetų trisdešimtuką be pirmąją vietą užėmusio MRU pateko dar viena Lietuvos aukštoji mokykla – Kauno technologijos universitetas (KTU).

Kas tos socialinės inovacijos?

Socialinės inovacijos – viena moderniausių šiuolaikinio tarpdisciplininio mokslo krypčių, kuri analizuoja ir inspiruoja įvairius socialinius procesus, padeda žmonėms, jų grupėms, organizacijoms ir valstybėms įveikti socialinius iššūkius, remia ir skatina dalinimąsi mokslo žiniomis, patirtimi ir gerąją praktika, keičia žmonių gyvenimo būdą, kasdienius įpročius, gamybos, vartojimo, bendravimo modelius.

Pasitelkus socialinės inovacijas ieškoma globalių problemų, tokių kaip skurdas, socialinė atskirtis, aplinkosauga, švietimas, visuomenės senėjimas, kariniai konfliktai ir pan. sprendimų, formuoja socialinio verslo, žmonių užimtumo iniciatyvas, skatina demokratinės visuomenės raidą ir socialinę atsakomybę.

Europos Komisija socialines inovacijas apibrėžia kaip naujas idėjas, sprendimus ir metodus, skirtus socialinių visuomenės poreikių tenkinimui, problemų identifikavimui ir sprendimui.

Tyrimas atskleidė, kad dažniausiai socialinės inovacijos klaidingai painiojamos tik su technologine pažanga. Tyrimo ataskaitoje pabrėžta, kad technologinės pakraipos universitetai socialines inovacijas siejo tik su konkrečiais technologiniais išradimais, o ne jų socialiniu poveikiu visuomenei.

Technologinių universitetų respondentams sunkiau sekėsi apibrėžti socialinių inovacijų sąvoką, pateikti inovatyvių ir reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų. Tuo tarpu socialinės pakraipos universitetų mokslininkai geriau analizavo visuomenėje vykstančius procesus, pristatė platesnį ir įvairesnį socialinių veiklų ir inovacijų spektrą.

Lietuvoje veikia vienintelis socialinių inovacijų laboratorijų centras

Pasak Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo prorektorės dr. Ingos Žalėnienės, socialinių inovacijų mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla universitete yra prioritetinė, kryptingai vykdoma keletą metų. Prieš pusantrų metų MRU atidarė vienintelį Lietuvoje socialinių inovacijų laboratorijų centrą MRU LAB, kuriame socialines inovacijas kuria ir įgyvendina sutelktos tarpdisciplininės mokslininkų, studentų, socialinių, valdžios institucijų, verslo partnerių grupės.

Šiame centre analizuojamos, kuriamos ir įgyvendinamos socialinės inovacijos vertybių, teisingumo, saugumo, žmogaus teisių, gyvenimo kokybės, psichologinės gerovės, sveikatos, mokymosi visą gyvenimą, verslo ir viešojo sektoriaus bei kitose srityse. „Universitetas jau įgyvendino nemažai socialinių inovacijų projektų, išleista aktualių ir reikšmingų mokslinių monografijų, rengiami ir įgyvendinami tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai mokslo projektai, rengiamos konferencijos, seminarai, mokymai įvairioms visuomenės grupėms, - sakė I. Žalėnienė.- Džiugu, kad mūsų socialines inovacijas įvertina ir tarptautiniai ekspertai“.

Pašnekovė pabrėžė, jog pagrindinis socialinių inovacijų tyrimų tikslas ir yra efektyvus įvairių kokybiškų socialinių mokslinių tyrimų rezultatų pritaikomumas visuomenės poreikiams ir problemų sprendimams.

ERASMUS+ REPORT ON SOCIAL INNOVATIONS