Mykolas Simas Poškus. Įsibėgėja mokslo projektas „Elkis tvariai“ - MRU
Naujienos

18 vasario, 2019
Mykolas Simas Poškus. Įsibėgėja mokslo projektas „Elkis tvariai“
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Įsibėgėja Mykolo Romerio universiteto vykdomas mokslo projektas „Elkis tvariai“, kuriam vadovauja prof. dr. Rita Žukauskienė. Vienas iš projekto siekių yra kovoti su klimato kaita ir suprasti bei paskatinti jaunuolių gamtai nekenksmingą elgesį. Projekte glaudžiai dirbama su keliomis Vilniaus rajono mokyklomis, kurios prisidės prie didelio tęstinio tyrimo, duosiančio įžvalgų apie tai, kaip mokinius paskatinti labiau rūpintis gamta. Tačiau minėtasis tęstinis tyrimas – projekto ateitis. iuo metu gausi tyrėjų grupė gilinasi į tai, kaip Lietuvos paaugliai ir jų tėvai prisideda prie aplinkos problemų sprendimo bei kokį gamtai palankų elgesį dažniausiai praktikuoja. Šiam tikslui surinkti reprezentatyvūs duomenys apie net penkis šimtus namų ūkių iš visos Lietuvos. Po vieną paauglį ir vieną iš tėvų ar globėjų namų ūkyje apklausta apie gamtai palankų elgesį, kas jį gali paskatinti. Preliminarūs apklausos duomenys yra maloniai nuteikiantys, nes nemažai gamtai palankaus elgesio labai aktyviai praktikuojama tiek paauglių, tiek jų tėvų. Pavyzdžiui, tėvai teigia, kad beveik visada sutvarko aplinką gamtoje, kai iškylauja, taip pat labai gausiai praktikuojamas pakuočių grąžinimas, suaugusieji stengiasi baterijas išmesti tam skirtose vietose. Visas minėtas elgesys taip pat yra dažniausiai praktikuojamas ir tarp paauglių, bet jauni žmonės dar pasižymi ir tuo, kad dažniau naudojasi viešuoju transportu ir keliauja pėsčiomis. Tarp dažniausiai paplitusio gamtai žalingo elgesio išryškėja mėsos pirkimas, kuris populiarus tiek tarp suaugusiųjų, tiek tarp paauglių.
 
Šiek tiek mažiau populiarus, bet taip pat ganėtinai dažnas yra fasuotų maisto produktų pirkimas, kuris būdingas tiek suaugusiesiems, tiek paaugliams. Suaugusieji pasižymi ir gausiu asmeninio automobilio naudojimu, o štai paaugliai dažniau perka vandenį buteliuose. Visa projekto komanda uoliai dirba prie duomenų ir šiuo metu ieško tinkamiausio modelio, kuris paaiškintų paauglių gamtai nekenksmingą elgesį. Taip pat siekiame suprasti, kaip tėvų ir jų vaikų elgesys persipina, kaip vaikai gali padėti savo tėvams tapti palankesniems gamtai, o tėvai – ugdyti gamtą tausojančius vaikus. Iš namų ūkių tyrimo duomenų gautos įžvalgos vėliau bus taikomos praktiškai keliose Lietuvos mokyklose, sudarant įrodymais grįstą intervencinę programą, kuri padės vaikams elgtis palankiau gamtai. Yra tikimasi, kad projekto rezultatai sukurs reikiamą žinių bazę, kuria remiantis bus galima tiek informuoti politiką, tiek kurti ir tobulinti ugdymo metodus, kuriais mokyklinio amžiaus vaikai mokomi gamtai palankaus elgesio. Projekto grupė džiaugiasi gavusi finansavimą vykdyti tyrimus tokia aktualia tema.
 
Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ (projekto numeris 09.3.3-LMT-K-712-01-0017). Daugiau informacijos apie projektą ir jo naujienas galima rasti projekto puslapyje gogreen.mruni.eu