Įvyko konferencija „Europos likimas: integracija, suverenumas, tapatumai“ - MRU
Naujienos

6 rugsėjo, 2018
Įvyko konferencija „Europos likimas: integracija, suverenumas, tapatumai“
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Šiandien vyksta intensyvios diskusijos apie Europos ateitį ir Lietuvos vaidmenį joje. Tampa aišku, jog Europos ir Lietuvos likimai yra persipynę. Gali būti, net ir tapatūs. Tačiau koks, tada, yra Lietuvos nacionalinio suverenumo likimas? Ar ES vienijimosi procesas iš tiesų veda į jo praradimą? O gal tik į sudėtingesnę, bet tikresnę ir labiau adaptuotą globalizacijos sąlygoms jo realizavimo formą? Apskritai, kaip suderinti europietiškumą ir nacionalumą? Ką reiškia būti ir europiečiu, ir lietuviu? Kokia ekonominė, politinė, teisinė, kultūrinė Europos vienybė yra įmanoma, siekiant gerbti ir puoselėti kiekvienos tautos ir nacijos tapatumą?
Rugsėjo 19 dieną įvyko mokslinė konferencija „Europos likimas: integracija, suverenumai, tapatumai“, kurioje pranešimus skaitė ir diskutavo žymūs Lietuvos filosofai, politologai, ekonomistai, teisininkai, istorikai ir politikai.
Konferencija yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos programos „Modernybė Lietuvoje“ ir jos mokslo projekto „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija“ dalis (sutarties Nr. S-MOD-17-19).