Pristatyta Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto metinė ataskaita - MRU
Naujienos

25 sausio, 2024
Pristatyta Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto metinė ataskaita
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Sausio 24 dieną Mykolo Romerio universitete (MRU) buvo pristatyta Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto (ŽVSF) 2023 m. metinė veiklos ataskaita.

Pristatydama praeitų metų fakulteto rezultatus, ŽVSF dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė džiaugėsi pasiektais rezultatais. Pasak dekanės, tai buvo labai intensyvūs metai, kurie pareikalavo didelio kiekvieno universiteto bendruomenės nario indėlio. Prof. dr. Odeta Merfeldaitė yra dėkinga visiems už jų pastangas, kurios prisidėjo prie ataskaitoje pristatomų rodiklių gerinimo.

„Pasiekti rezultatai tikrai atliepia universiteto strategiją – tarptautiškumo siekimą“, - pakomentavo MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir nuoširdžiai padėkojo fakulteto dekanei bei bendruomenei už jų pastangas.

Kalbėdama apie studijų proceso kokybę, ŽVSF dekanė džiaugėsi, kad fakulteto studentų bei klausytojų skaičius išaugo net 9%, o studijas sustabdančių studentų kiekis sumažėjo iki 11%. Taip pat pakilo laipsnio siekiančių užsienio studentų kiekis — 2022 m. jis siekė 255, o 2023 m. pakilo iki 293,  mainuose dalyvaujančių studentų skaičius išaugo iki 6%.

Svarbu pažymėti, jog magistro studijų programai Vadyba mokykloje buvo skirtas ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ projekto finansavimas. Į šią studijų programą buvo priimti 58 studentai. Taip pat Erasmus Mundus magistro studijų programoje Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu ES lėšomis yra pilnai finansuojami 14-a trečiųjų šalių studentų.

Ženkliai išaugo atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų skaičius. 2023 m. atvyko 10-čia, o išvyko 26-iais asmeninis daugiau nei 2022 m.  ŽVSF dekanė išreiškė dėkingumą Tarptautiškumo tarybai, prodekanams bei institutų vadovams, kurie nuolat inicijuoja dėstytojų mobilumą. 

Aukšto lygio mokslo produkcijos skaičius kiek išaugo. 2023 m. bendras publikacijų skaičius siekė 177, buvo išleista 11 publikacijų daugiau nei 2022 m., viso buvo išleistos 5 monografijos, 1 TMPL monografijos dalis bei 9 vadovėliai. Taip pat buvo išleisti 53 Wos/Scopus straipsniai. Profesorės Ritos Žukauskienės publikacija pateko į TOP 10 proc. pasaulyje labiausiai cituojamų darbų sąrašą. Be to, 24 atrinkti studentų straipsniai buvo išspausdinti Mokslinės minties šventės leidinyje.

Fakultete įgyvendinamų projektų skaičius nepakito. Viso buvo įgyvendintas 31 nacionalinis projektas ir 26 tarptautiniai projektai. Į projektinę veiklą buvo įtraukti ir studentai. Fakultete buvo įgyvendinti trys studentų tyrimai vasaros metu, penkios lituanistinės praktikos užsienyje, o penki studentai dalyvavo Norplus projekto veiklose. Taip pat buvo įgyvendintos 4 podoktorantūros stažuotės.

Taip pat džiugino aktyvus universiteto doktorantų įsitraukimas į fakulteto veiklas. Aktyviausiu doktorantu buvo išrinktas Psichologijos instituto doktorantas Aleksandr Segal, kuriam buvo įteikta Mokslo skatinimo fondo premija.

Mokymo paslaugų pajamų kiekis, palyginus su 2022 m. išaugo beveik dvigubai. 2022 m. pajamų vertė siekė 116522 Eur, o 2023 m. vertė siekė 200719 Eur.

2023 m. fakultete buvo surengti 18 mokslo renginių ir 7 fakulteto populiarinimo renginiai, iš kurių netradicinės klasės valandėlės sulaukė didelio moksleivių ir jų tėvų dėmesio.

Buvo pasirašyta paramos sutartis su UAB „360 IT“  dėl 1000 eurų vertės vienkartinės stipendijos pažangiausiam (-iai) ŽVSF 2023 m. — 2024 m. pirmo kurso studentui (-ei).

2024 m. toliau bus siekiama gerinti studijų procesą ir didinti studijų tarptautiškumą, didelis dėmesys bus skiriamas mokslo produkcijos kokybės augimui, didesniam įsitraukimui į tarptautinius mokslo projektus, Karjeros akademijos veiklos bei tvarių partnerysčių plėtrai.

Užbaigdama ataskaitos pristatymą prof. dr. Odeta Merfeldaitė dar kartą padėkojo susirinkusiems už jų darbus bei džiaugėsi universiteto rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės visapusišku palaikymu.