MRU mokslininkai kurs įrankius asmens duomenų apsaugos kompetencijų įsivertinimui - MRU
Naujienos

22 kovo, 2021
MRU mokslininkai kurs įrankius asmens duomenų apsaugos kompetencijų įsivertinimui
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto mokslininkai: prof. dr. Odeta Merfeldaitė, prof. dr. Irena Žemaitaitytė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Marius Kalinauskas, mgs. Agata Katkonienė vykdo Erasmus + strateginės partnerystės projektą "Tebeisi - informacinio saugumo kompetencijų įgytų neformaliuoju mokymosi būdu sertifikavimas“ (Nr. 2018-1-DE02-KA202-005218),  kuriuo siekiama sukurti įrankius, suteikiančius asmenims, dirbantiems socialinėse įstaigose, mažose ir vidutinėse įmonėse su informacijos saugumu ir asmens duomenų apsauga savarankiškai įsivertinti savo kompetencijas duomenų apsaugos ir informacijos saugumo srityje bei esant poreikiui tobulinti turimas kompetencijas bei įgyti naujų šiai veiklai būtinų kompetencijų (taip pat bus parengta mokymų programa).

Apie projektą:

Projektas TeBeISi - informacijos saugumo ir duomenų apsaugos gebėjimų didinimas mažose ir vidutinėse įmonėse.

Įmonės visoje ES susiduria su didėjančia informacijos saugumo rizika. Tuo tarpu, dauguma įmonių savo verslo modeliui patobulinti naudoja naujas skaitmenines technologijas. Informacijos ir duomenų nutekėjimas ir praradimas arba darbo įrangos išteklių saugumo pažeidimas informacinių ir ryšių technologijų srityje kelia didelę grėsmę.  Sudėtinga techninė ir teisinė aplinka nepalengvina veiklos. Tai kelia didelius reikalavimus darbuotojams - šios srities specialistams. Dėl to, nuolat trūksta informacijos saugumą išmanančių kvalifikuotų darbuotojų bei nuolat didėjantis šių specialistų darbo užmokestis, kurio negali suteikti mažos ir vidutinės įmonės.

„TeBeISi“ projektu „Informacinio saugumo kompetencijų įgytų neformaliuoju mokymosi būdu sertifikavimas“ (Nr. 2018-1-DE02-KA202-005218) siekiama padidinti tokio personalo pritraukimo galimybę. Mūsų veikla yra nukreipta tiek į ką tik į rinką ateinančius asmenis, tiek į naujus įmonės darbuotojus. Projekto metu sukurti įrankiai leis jiems savarankiškai įsivertinti savo kompetencijas duomenų apsaugos ir informacijos saugumo srityje, kas padės tenkinti mažų ir vidutinių įmonių poreikius.

Naudojant profesinį profilį, bus galima nustatyti, kokių kompetencijų darbuotojų įmonė ieško ir kokius įgūdžius darbuotojas gali pasiūlyti darbdaviui. Tuomet, vykdant mokymus, galima bus plėtoti trūkstamas kompetencijas.

Pagal projektą parengta mokymų programa bus prieinama socialiniams partneriams, profesinio mokymo teikėjams ir švietimo įstaigoms, o tai leis kurti vietos poreikiams

pritaikytus mokymus. Tai užtikrins standartinio turinio laikymosi skaidrumo, mokymąsi pavers skaidriu ir mobiliu, neatsižvelgiant į įmonės sektorių ir šalį.

Partnerystės darbo rezultatai apims:

  • internetinį klausimyną, skirtą darbuotojams įsivertinti savo kompetencijas duomenų apsaugos ir informacijos saugumo srityje
  • mokymo / kvalifikacijos tobulinimo programą mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams

„TeBeISi“ projekto partnerystė:

Koordinatorius:

  • BF/M Bayreuth, The Bayreuth Research Institute for Small and Medium Sized Enterprises (Vokietija)

Partneriai:

  • Hafelekar Business Consultancy (Austrija)
  • Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (Italija)
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Lenkija)
  • Mykolo Romerio Universitetas (Lietuva)