MRU ir Vokietijos mokslininkai pristatys tyrimų rezultatus apie vietinių ir tarptautinių akademinių bendruomenių įsitraukimą į projektines veiklas - MRU
Naujienos

19 liepos, 2021
MRU ir Vokietijos mokslininkai pristatys tyrimų rezultatus apie vietinių ir tarptautinių akademinių bendruomenių įsitraukimą į projektines veiklas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Universitetas

Lietuvos mokslą formuojantys politikai įvairiomis priemonėmis skatina mokslininkus įsitraukti į tarptautines akademines bendruomenes, tačiau pastebima, kad vis dar trūksta jų aktyvumo vietinės reikšmės projektinėje veikloje. 

Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto mokslininkė Eleonora Dagienė Leideno universitete (Vokietija) nuo 2019 metų atlieka kokybinį mokslo tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti, ar mokslo vertinimo priemonės yra efektyvios, ir kokios kliūtys kyla vertinant MTEP projektų veiklos ekonominį ir socialinį poveikį Lietuvos mokslų bendruomenei. Atsižvelgiant į tai, mokslininkė nusprendė kartu su Berlyno technikos universiteto (Vokietija) mokslininkais įgyvendinti bendrą projektą – „Mokslininkų įtrauktis į vietines ir tarptautines akademines bendruomenes“ (ang. Inclusion in Local and International Academic Communities). 

Pagrindiniai šio projekto „Mokslininkų įtrauktis į vietines ir tarptautines akademines bendruomenes“ tikslai yra: konsultuotis su Vokietijos tyrėjais, jau dešimtmetį tyrinėjančiais akademinės bendruomenės įtraukties klausimus, ir surengti du renginius, suteiksiančius įžvalgų Lietuvos akademinei bendruomenei bei mokslo politikos formuotojams.

Jau spalio mėnesį vyks tarptautiniai seminarai ir apskritojo stalo diskusijos, kur MRU mokslininkė Eleonora Dagienė ir Berlyno technikos universiteto mokslininkai S. Wollin-Giering, Guus Dix ir J. Gläser pristatys mokslo politikos formuotojams, mokslinės veiklos administratoriams, mokslininkams ir akademinės bendruomenės nariams naujausius tyrimus ir aktualią informaciją. 

Renginys remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis (angl. This project of the Baltic-German University Liaison Office is supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) with funds from the Foreign Office of the Federal Republic Germany; The notice in German: Dieses Projekt des Baltisch-Deutschen Hochschulkontors wird durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland gefördert.)