Tarp valstybės profesorių programos nugalėtojų – ir MRU mokslininkų projektas - MRU
Naujienos

24 kovo, 2020
Tarp valstybės profesorių programos nugalėtojų – ir MRU mokslininkų projektas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ atrinktų (finansuojamų) projektų sąrašą. 

Jame tarp šešių atrinktų įgyvendinimui pateko ir Mykolo Romerio universiteto projektas „Vaiko psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE). 
Projekto vadovas - Brettas Laursenas. Projekto suma 769 000 eurų.  
Sveikiname ir dėkojame prof. dr. Ritos Žukauskienei ir jos vadovaujamai Taikomosios psichologijos laboratorijos komandai už sėkmingos paraiškos parengimą.