MRU absolventė Daiva Ivanauskaitė: socialinį darbą pirmiausia patyriau per patirtį - MRU
Naujienos

10 gegužės, 2021
MRU absolventė Daiva Ivanauskaitė: socialinį darbą pirmiausia patyriau per patirtį
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

„Dirbant su intelekto negalią turinčiais asmenimis yra svarbu kurti pasitikėjimu grįstus santykius, gebėti atpažinti jo poreikius, o ne nuspręsti už jį, skatinant gebėjimą pasitikėti savimi. Žmogus su intelekto negalia savo poreikius komunikuoja skirtingais būdais, mums tereikia būti kartu ir padėti siekti tikslo“, –  įsitikinusi Daiva Ivanauskaitė, sėkmingai baigusi socialinio darbo magistrantūros studijas Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete ir su grupe entuziastų įkūrusi pirmąją Lietuvoje „Arkos“ bendruomenę „Betzata“, kurioje gyvena žmonės su intelekto negalia. Šiuo metu socialine darbuotoja dienos centre „Šviesa“ dirbanti Daiva kasdieniame darbe vadovaujasi vertybėmis – pagarba, lygiaverčiais santykiais, gebėjimu įsiklausyti į kito asmens poreikius, komandiniu darbu, gebėjimu mokytis iš klaidų ir humoru. MRU absolventė Daiva sutiko pasidalinti savo patirtimi  ir papasakoti kaip atrado savo pašaukimą per savanorystę.

Savanorystė padėjo augti kaip asmeniui ir kaip socialinei darbuotojai

„Socialinį darbą atradau per savanorystę Prancūzijoje, kur savanoriaudama „Arkos“ bendruomenėje pamačiau kaip suaugę, intelekto negalią turintys asmenys gyvena ir dirba kartu su savanoriais ir socialinio darbo profesionalais. Tuo metu kildavo begalė klausimų, į kuriuos atrasti atsakymus padėdavo ilgametę patirtį turintys darbuotojai, pirmiausia, savo pavyzdžiu, o vėliau patarimais bei atskleistais darbo metodais“, – sako MRU alumnė D. Ivanauskaitė.

Daiva pasakoja, kad savanoriaudama, o vėliau ir dirbdama „Arkos“ bendruomenėje, Prancūzijoje, augo ir kaip asmuo, ir kaip socialinė darbuotoja. „Čia susiformavo mano gebėjimai kurti santykius su žmonėmis, turinčiais intelekto negalią,  su savimi pačia, su bendradarbiais ir organizacija bei gebėjimas dirbti komandoje, nepaisant kultūrinių, tautinių ir kitų skirtumų. Galima sakyti, kad socialinį darbą pirmiausia patyriau per patirtį ir tik vėliau ją papildžiau studijomis“, –  pasakojo Daiva Ivanauskaitė.

Socialinio darbo magistrantūros studijos Mykolo Romerio universitete, anot Daivos Ivanauskaitės, buvo naudingos, nes turimą patirtį papildė teorinėmis mokslo žiniomis. Baigiamajame magistrantūros darbe ji atliko Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) diegimo dienos centruose, teikiančiuose paslaugas suaugusiems asmenimis, turintiems intelekto negalią, mokslinį tyrimą apie jo taikymo poveikį ir ypatumus. „Šis tyrimas atskleidė, kad mūsų šalyje vis dar reikia mažinti išankstines neigiamas nuostatas, didinti darbuotojų informuotumą ir supratimą apie paslaugų kokybės standartus“, - sako Daiva. Anot pašnekovės, dokumentacijos rengimas bei padidėjęs socialinių darbuotojų darbo krūvis negali būti vertinamas vien tik kritiškai, nes sukuria ir daug teigiamų pokyčių, padeda tobulėti, atskleidžia ir išryškina atliekamos veiklos prasmę.

Viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių socialinių paslaugų organizacijos pokyčiams – darbuotojų pasipriešinimas. „Neigiamas darbuotojų nusistatymas, nenorėjimas keistis, motyvacijos trūkumas buvo pastebimas ir kitose Lietuvoje vykdytose socialinių paslaugų kokybės gerinimo iniciatyvose, - pastebi Daiva. Tačiau vykstant EQUASS diegimo metu inicijuojamoms veikloms padaugėjo darbuotojų bendravimo, susitikimų, kontaktų su vadovais, o tai kuria tarpusavio pasitikėjimą, atrandamos ir pajuntamos organizacijos bendruomenę vienijančios panašios vertybės. Būtent tai vėliau sukelia ir darbuotojų pasitenkinimą savo atliekama veikla“.

Institucijose teikiamos socialinės paslaugos gali tapti labiau įgalinančios

Ne tik Daivos atliktas mokslinis tyrimas, bet ir praktinis kokybės standarto įgyvendinimas šiame darbe leidžia tikėti, kad institucijose teikiamos socialinės paslaugos gali tapti labiau įgalinančios ir naudingos. Naujovių diegimas ir paslaugų kokybės gerinimas padeda paslaugų teikėjams kurti savo veiklos procedūras, diskutuoti ir nuolat tobulėti. „Socialiniai darbuotojai nebėra pasyvūs stebėtojai ir vykdytojai, jiems suteikiamos svarbios atsakomybės ir iniciatyvų laisvė. Siekiamybė yra tai, kad visi socialiniai darbuotojai atlikdami savo kasdienes funkcijas pasijaustų esantys svarbia paslaugų kokybės užtikrinimo dalimi“, – savo įžvalgomis dalijosi Daiva.

Planuojantiems rinktis socialinio darbuotojo studijas MRU, šio universiteto alumnė Daiva Ivanauskaitė linki drąsiai siekti šios profesijos: „Dirbdami šį darbą patirsite nuolatinę kuriamo santykio su savimi ir kitu vertę ir nuolatinį asmeninį ir profesinį augimą. Socialinio darbo tikslas – padėti  ieškoti sprendimų kiekvienam, kuris susiduria su sunkumais. Tam, kad padėtume kitam, pirmiausiai turime nuolat mokytis kurti santykį su savimi kaip asmeniu, su kolega, organizacija ir aplinka. Taip pat svarbu kuriamus santykius reflektuoti ir įsivardinti, galiausiai padėti kitam žmogui reflektuoti ir kurti santykį su savimi, šalia esančiais asmenimis ir aplinka, ir taip užtikrinti kuo geresnę teikiamų socialinių paslaugų kokybę“, - įsitikinusi Daiva Ivanauskaitė.