Inicijuojama vieša diskusija: Lietuvos mokslo tarptautiškumo ir mokslininkų įtraukties iššūkiai - MRU
Naujienos

28 spalio, 2021
Inicijuojama vieša diskusija: Lietuvos mokslo tarptautiškumo ir mokslininkų įtraukties iššūkiai
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Universitetas

Mokslo vertinimas Lietuvoje nuolat sulaukia karštų diskusijų, jas paskatina poreikis tobulinti mokslo vertinimą ne tik formaliai, bet ir pasitelkus ekspertų įžvalgas bei mokslinius tyrimus. Dėl to, spalio 28 ir 29 dienomis Mykolo Romerio universitetas (MRU) kartu su užsienio partneriais inicijuoja tarptautinius renginius-viešas diskusijas, kurių tikslas – paskatinti diskusijas mokslininkų įtraukties bei poveikio visuomenei temomis, suteiksiančias įžvalgų mokslo politikos formuotojams ir Lietuvos akademinei bendruomenei.

MRU mokslininkė ir Leideno universiteto doktorantė Eleonora Dagienė 2018 metų pabaigoje pradėjo kokybinius tyrimus, kuriais buvo siekta nustatyti Lietuvos mokslo vertinimo priemonių efektyvumą, kylančias kliūtis bei nustatyti nenumatytas kiekybinio mokslo pasekmes. Analizuojant Lietuvos mokslo reglamentą iškilo klausimas, kodėl Lietuvoje nekyla tarptautiškumo rodikliai, nors jie yra labai skatinami.  Atlikti moksliniai tyrimai parodė, jog prieš skatinant mokslininkus įsitraukti į tarptautines akademines bendrijas, svarbu pasirūpinti ir vietine įtrauktimi. Vietinė ir tarptautinė įtrauktis yra siejama su mokslo veiklų socialiniu ir ekonominiu poveikiu, o tai yra ganėtinai nauja Lietuvos mokslo bendruomenei. Būtent šiuo projektu yra siekiama praplėsti Lietuvos mokslo politikos formuotojų ir Lietuvos akademinės bendruomenės akiratį, siekiant išjudinti Lietuvoje susidariusį mokslo sričių sąstingį.

„Lietuvos akademinė bendruomenė turėdama autonomiją ir pati save reguliuodama, sukuria sunkumų į ją įsilieti. Tai atsispindi pirmame žingsnyje į mokslo pasaulį – doktorantūrą. Mokslo bendruomenėje yra griežta hierarchinė struktūra, o įtrauktis didžiąja dalimi priklauso nuo žmogiškųjų faktorių. Gaila, bet ne visada gabiausi ir ambicingiausi tampa jos dalimi. Lietuvos mokslo bendruomenę sustiprintų tvaresnis bendradarbiavimas vieni su kitais – tai padėtų pasiekti tarptautiniu mastu matomų rezultatų. Bendradarbiavimas atspindėtų ir globalias tendencijas, kai didesnės mokslininkų grupės pasiekia svaresnių rezultatų. Interviu metu dalyviai minėjo įvairius patiriamus sunkumus, bet juos įveikti – gali tik pati mokslo bendruomenė“, –  savo įžvalgomis dalinosi tyrėja Eleonora Dagienė.

Spalio 28 dieną vyksta viešas virtualus seminaras, anglų kalba, kurio tema „Mokslininkų įtrauktis į vietines ir tarptautines akademines bendruomenes“, kur savo patirtimi ir įžvalgomis apie lyčių nelygybę, etnines problemas ir mokslo valdymo įtaką bei kitus iššūkius, stabdančius  mokslininkų įtrauktį į tarptautines ir vietines mokslo bendruomenes dalinsis Lietuvos ir užsienio akademinės bendruomenės atstovai bei mokslo politikos formuotojai. Bus aptarti ir moksliniai tyrimai, susiję su nedarbu akademinėje bendruomenėje, jo priežastimis ir pasekmėmis mokslininkų karjerai. MRU mokslininkė Eleonora Dagienė pristatys savo mokslinį tyrimą apie įtraukties aspektus, kurie kyla Lietuvos mokslo politikoje ir akademinėje bendruomenėje.

Spalio 29 dieną numatyta vieša virtuali diskusija lietuvių kalba, su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą. Diskusijos tema: „Vietinės ir tarptautinės aplinkybės, paveikusios Lietuvos mokslo vertinimo raidą“. Bus viešai diskutuojama tema: „Kaip mokslo politikams sekėsi nepasimesti mokslo vertinimo labirintuose?“,  remiantis MRU tyrėjos ir Leideno universiteto doktorantės Eleonoros Dagienės įžvalgomis apie mokslo politikus ir jų vertinimo sistemą bei kylančius iššūkius. Taip pat vyks refleksija bei dalyvių diskusija apie mokslo vertinimą, kur bus aptarta kaip mokslo vertinimas prisidėjo prie Lietuvos mokslo tarptautinio konkurencingumo. Diskusijos pabaigoje bus atsakyta į virtualios auditorijos klausimus.

Renginiai –  nuotoliniai, reikalinga registracija (nuoroda).

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų  ministerijos lėšomis.