MRU studentai prisideda prie vaikų teisinio švietimo - MRU
Naujienos

29 lapkričio, 2016
MRU studentai prisideda prie vaikų teisinio švietimo
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Šiuolaikinė Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla šalia daugybės jai pavestų uždavinių yra atsakinga ir už sąmoningų piliečių, kurie suprastų savo teises ir pareigas, gebėtų konstruktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdymą. Čia ypatinga svarba tenka teisiniam ugdymui, kuris vykdomas jau pradinėse klasėse. Nepaisant to, kad savarankiško privalomojo mokomojo dalyko ugdymo plane nėra, jis integruojamas į visų ugdymo pakopų atskirų mokomųjų dalykų programas. Tarp daugybės (pvz., pagarba, atsakomybė ir t.t.) nagrinėjamų pradiniame ugdyme temų vienu aktualiausių išlieka saugus vaikų elgesys.

Mykolo Romerio universiteto Teisės edukologijos magistro studijų programos magistrantas Simonas Kučys savo praktiką susiejo būtent su šia tema. Magistrantas remdamasis savo atliktais tyrimais bei asmenine kelių policininko darbo patirtimi nusprendė prisidėti prie septynmečių teisinio švietimo. Per savo Teisės edukologijos magistro studijų praktiką magistrantas organizavo edukacinius renginius universiteto socialinių partnerių – Baltupių progimnazijoje ir Vyturio pradinėje – mokyklos moksleiviams.

Edukacinių renginių mokyklose metu pirmokams buvo pasakojama apie saugų elgesį savo namų kieme ir gatvėje, jie buvo supažindinti ne tik kaip teisingai gatvėje dėvėti atšvaitus, šalmus, liemenes, bet ir policijos pareigūnais, jų darbo pagrindinėmis priemonėmis paaiškinant pareigūnų veiklos svarbą ir kokią pagalbą pareigūnai gali suteikti vaikams.