MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas sėkmingai įgyvendino projektą, siekiant sumažinti pedagoginio personalo trūkumą Lietuvos mokyklose - MRU
Naujienos

25 balandžio, 2022
MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas sėkmingai įgyvendino projektą, siekiant sumažinti pedagoginio personalo trūkumą Lietuvos mokyklose
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, bendradarbiaudamas su Nacionaline švietimo agentūra 2020-2021 metais inicijavo ir sėkmingai įgyvendino projektą „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ (sutarties Nr. S-1383). Šiame projekte dalyvavo ir Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Vilniaus kolegija (VIKO) bei Vilniaus universitetas (VU).

Projekto tikslas - gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį ir didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, užtikrinant tolygų kokybiško skaitmeninio turinio ir švietimo naujovių prieinamumą bei užtikrinti nenutrūkstamą STEAM plėtrą.

Projekto rezultatai: 536 atrinkti mokytojai iš 56 savivaldybių studijavo papildomo dalyko kompetenciją suteikiančiose studijų programose ir įgijo (prioritetas STEAM) mokytojui naujo dalyko kompetenciją. STEAM (integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos srityse) studijose dalyvavo 498 mokytojai iš 53 savivaldybių:

  • Mykolo Romerio universitete vykusiose socialinės pedagogikos studijose – 31 asmuo;
  • Vilniaus kolegijoje vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo studijose – 82 asmenys;
  • Vytauto Didžiojo universitete vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, logopedijos, specialiosios pedagogikos, gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, technologijų, meninio ugdymo, informatikos studijose – 277 asmenys;
  • Vilniaus universitete vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, integruotų gamtos mokslų, gamtos mokslų, kalbinio ugdymo studijose – 146 asmenys.

Atrinkti 204 pedagogo kvalifikacijos neturintys ir kitas studijų krypčių studijas baigę asmenys: mokytojai, mokyklų vadovai ir pavaduotojai studijavo profesinės pedagogikos studijose ir įgijo pedagogo kvalifikaciją:

  • Kauno technologijos universitete – 20 asmenų;
  • Mykolo Romerio universitete – 31 asmuo;
  • Vytauto Didžiojo universitete – 114 asmenų;
  • Vilniaus universitete – 39 asmenys.

20 atrinktų mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų Mykolo Romerio universitete baigė Edukacinių technologijų valdymo studijas ir gavo magistro laipsnį.

Tikimasi, kad projekto lėšomis įgiję pedagogo kvalifikaciją asmenys sumažins pedagoginio personalo trūkumą Lietuvos mokyklose ir paskleis naujų idėjų švietime.

Apie projekto metu vykdytas, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšomis finansuotas studijas plačiau galite sužinoti šiuose vaizdo reportažuose:

Mykolo Romerio universitetas;

Kauno technologijos universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus kolegija.