Mykolo Romerio universitetas kviečia vaikus dalyvauti „Lietuvos vaikų balso“ konkursuose - MRU
Naujienos

16 kovo, 2021
Mykolo Romerio universitetas kviečia vaikus dalyvauti „Lietuvos vaikų balso“ konkursuose
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos  12 straipsnyje yra numatyta, kad „vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, garantuojama teisė laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais“. Šiame dokumente įtvirtinama ir vaiko teisė reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais. Tačiau Lietuvoje vis dar matome daugybę atvejų, kuomet vaikai neturi galimybės išreikšti savo minčių apie tai kokiame pasaulyje jie norėtų gyventi.

Tam, kad įvairaus amžiaus vaikai, nuo ikimokyklinukų iki gimnazistų, turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę ir pasisakyti, jau penkerius metus iš eilės yra organizuojama iniciatyva – „Lietuvos vaikų balsas“, kurios metu, vaikai kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis – savo pranešimais ir piešiniais, turi galimybę atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį, išreikšdami, ką jie mąsto, kaip mato aplinkinį pasaulį, kuo gyvena, kas jiems rūpi ir  kelia nerimą.

“Lietuvos vaikų balsas” – tai vaikų pranešimų ir piešinių konkursai, kuriuose gali dalyvauti vaikai iš visos Lietuvos nuo 6 iki 18 metų, o piešinių konkurse – nuo 3 iki 18 metų bei konferencija Šiemet konferencijos „Lietuvos vaikų balsas“ vaikų pranešimų ir piešinių konkursų tema Vaikų Žemė („Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams” (Justinas Marcinkevičius)). Taip siekiama sudaryti galimybę vaikams išsakyti savo nuomonę kaip jie mato mūsų planetą, pranešimais ir piešiniais atskleisdami savo viziją apie Žemės išsaugojimą ir jos gyventojų taiką.

2021 m. birželio 1 dieną įvyks jau tradiciniu tapęs renginys – vaikų konferencija „Lietuvos vaikų balsas“, skirta paminėti Tarptautinei vaikų gynimo dienai, primenant visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, taip kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Jos metu, bus skaitomi vaikų pranešimai, demonstruojami piešiniai, skelbiami ir apdovanojami konkursų laureatai.

Šią, jau penktąją konferenciją organizuoja Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programos dėstytojai. Kiekvienais metais, konferencijoje dalyvauja didžiulis būrys moksleivių ir jų mokytojų iš visos Lietuvos.

„Lietuvos vaikų balsas“ iniciatyvos koordinatorė MRU Edukologijos ir socialinio darbo profesorė dr. Brigita Kairienė džiaugiasi, kad kartu prie ilgamečių konferencijos partnerių – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, VO „Gelbėkit vaikus“, Artūro Noviko džiazo mokyklos, prisijungė ir nauji –  UAB „Tavo mokykla“, IĮ „Aukso pieva“,  UAB „Venipak Lietuva“, o šiemet informaciniu partneriu tapo LRT.

Norintys dalyvauti vaikai savo pranešimus ir priešinius gali atsiųsti el. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu iki gegužės 17 d.

Daugiau informacijos: http://vaikubalsas.mruni.eu/