Neringa Bagdonaitė apgynė psichologijos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

1 balandžio, 2022
Neringa Bagdonaitė apgynė psichologijos mokslo krypties disertaciją
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Neringą Bagdonaitę (Psichologijos institutas), 2022 m. balandžio 1 d. apgynusią psichologijos mokslo krypties (S 007) daktaro disertaciją „Psichologinė priklausomų nuo alkoholio moterų tapatumo kūrimo grindžiamoji teorija: vidinė atskirtis kuriant iliuzinį tapatumą“. 

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006).

Gynimo taryba:
Pirmininkė prof. dr. Aistė Diržytė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006).
Nariai:
prof. dr. Joanne Lusher (Londono Regento universitetas, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, psichologija, S 006);
prof. dr. Danielius Serapinas (Mykolo Romerio universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina, M 001);
prof. dr. Jolanta Sondaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006);
prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).

Moterų priklausomybė nuo alkoholio yra opi visuomenės problema, kurią yra aktualu tyrinėti ir plėsti šias žinias tiek moksliniu, tiek profesiniu, tiek visuomeniniu lygmenimis. Kol kas šios temos ištirtumas psichologijos mokslų atžvilgiu yra mažas, tad šiuo tyrimu bandoma užpildyti esamą spragą. Tyrime dalyvavo dešimt moterų, kurios save identifikavo kaip priklausomas nuo alkoholio. Empiriniai duomenys buvo renkami pasitelkiant biografinio naratyvo interviu. Siekiant atskleisti bendrą priklausomų nuo alkoholio moterų charakteristiką, bei priklausomybę alkoholiui veikiančius veiksnius, kaip metodologinė strategija pasirinkta K.Charmaz konstruktyvistinė grindžiamosios teorijos prieiga. Sugeneruota grindžiamoji teorija atskleidė pagrindinius priklausomų nuo alkoholio moterų tapatumo kūrimo charakteristiką atspindinčius aspektus: vidinę atskirtį tarp kompensacinio ir impotentiško tapatumų, kas dėl naudojamos nebrandžios psichologinės gynybos bendrai sudaro iliuzinio tapatumo sampratą. Remiantis psichoanalitinėmis teorinėmis perspektyvomis keliama prielaida, kad vidinės atskirties reiškinys susijęs su psichologinių struktūrų integracijos stoka, tai reiškiasi savosios galios ir vertės jausmo stoka, bei tarpasmeninių santykių sunkumais. Tyrime keliama prielaida, jog vidinių struktūrų stoka siejama su psichologiniu dalyvių „negimimu”, mirties instinkto raiška, bei archetipinio „rojaus” būsenos ilgesiu, kurį suteikia gausus alkoholio vartojimas. Tyrimo rezultatai išryškina empatiško požiūrio poreikį į priklausomas nuo alkoholio moteris tiek profesiniu, tiek visuomeniniu lygmenimis, nes tai gali teigiamai paveikti priklausomų moterų ir dėl to ateities kartų psichinę sveikatą.